Haku avoimen amk:n suoritusten perusteella

Avoimen väylän haussa voit hakea Xamkin tutkinto-opiskelijaksi. Voit myös osallistua soveltuvuuskokeeseen Avoimen väylän kautta saadaksesi oikeuden osallistua harjoitteluun polkuopiskelijana (sosiaali- ja terveysala).

Haku tutkinto-opiskelijaksi

Voit hakea Avoimen väylän haussa Xamkin tutkinto-opiskelijaksi, mikäli saat suoritettua Avoimen AMK:n kautta polkuopintoihisi vaaditut opintopisteet kuluvan lukukauden loppuun mennessä. Opintopistemäärät ovat:

 • 60 op amk-opintoja tai
 • 15 op YAMK-opintoja (60 opintopisteen tutkinnon polku) tai
 • 30 op YAMK-opintoja (90 opintopisteen tutkinnon polku) tai
 • henkilökohtaisesta opintopolustasi puolet vaadituista opintopisteistä (tutkinnon päivittäjät tai muut HOPS-opiskelijat)

Hakulomakkeen voi täyttää, vaikka opintorekisterissä ei vielä hakuaikana näkyisikään riittävästi suorituksia. Vaadittu määrä opintopisteitä pitää kuitenkin olla kirjattuna opintorekisteriin lukukauden loppuun eli 31.12. tai 31.7. mennessä.

Ylempään amk-koulutukseen haettaessa on lisäksi täytettävä yleinen hakukelpoisuusvaatimus (koulutukseen soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 3 vuoden työkokemus alalta).

Sosiaali- ja terveysalalle sekä humanistiselle ja kasvatusalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Merenkulun koulutuksissa noudatetaan STCW -lainsäädäntöä hakijoiden kelpoisuuden arvioinissa.

Hakulomake: löytyy Opintopolku-palvelusta www.opintopolku.fi (saatavilla 1.-15.10.2019 klo 15.00 asti). Xamkin avoimen väylän haussa olevat hakukohteet löytyvät kirjoittamalla hakukenttään ”avoimen väylä xamk” tai tarkemmin esimerkiksi ”avoimen väylä xamk sairaanhoitaja”.

Valintaperusteet koulutusaloittain voit katsoa yhteenvedosta.

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi vain siihen koulutukseen, jonka opintoja olet suorittanut avoimen AMK:n opiskelijana. Jos tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän tai valtakunnallisen yhteishaun kautta, jatkat opiskelua sinulle tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Kaikki siihen mennessä tehdyt opinnot luetaan hyväksi. Muualla kuin Xamkissa suoritettujen opintojen soveltuvuus tarkistetaan.

 

Soveltuvuuskoe harjoitteluoikeuden saamiseksi (sosiaali- ja terveysalan polkuopiskelijat)

Sosiaali- ja terveysalan polkuopiskelija voi suorittaa ensimmäisen harjoittelun, mikäli se kuuluu polkuopintoihin opintosuunnitelman mukaisesti ja polkuopiskelija on suorittanut soveltuvuuskokeen hyväksytysti. Saadaksesi harjoitteluoikeuden, ilmoittaudu valintakokeeseen pe 25.10.2019 mennessä. Suoritettuasi soveltuvuuskokeen hyväksytysti, voit osallistua seuraavana lukukautena harjoitteluun niissä harjoittelupaikoissa, jotka ottavat vastaan polkuopiskelijoita.

Valintakokeet järjestetään 6. – 7.11.2019. Valintakokeeseen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse kutsu, jossa tarkemmat ohjeet.

Ilmoittautuminen valintakokeeseen harjoitteluoikeuden saamiseksi.

 

 

Kaksi hakuaikaa vuodessa

Avoimen väylän haku on auki kaksi kertaa vuodessa: 1. – 15.10. ja 1. – 15.5.

 • Hakemuksen käsittelyaika on noin 1 kuukausi, jos opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.
 • Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyn on otettava opiskelupaikka vastaan ja tehtävä läsnäolomoittautuminen annettuun määräaikaan mennessä Oma Opintopolku -palvelussa.
 • Jos olet hakenut sekä avoimen väylän haussa että yhteishaussa, voit ottaa vain toisesta hausta saamasi opiskelupaikan vastaan.
 • Opiskeluoikeus tutkinto-opiskelijana alkaa seuraavan lukukauden alusta (syksy tai kevät).

Hakulomake ja tarvittavat liitteet

Hakulomake täytetään Opintopolku.fi -palvelussa, sen voi täyttää vain hakuaikana. Huom. haku päättyy klo 15.00. Xamkin avoimen väylän haussa olevat hakukohteet löytyvät kirjoittamalla hakukenttään ”avoimen väylä xamk” tai tarkemmin esimerkiksi ”avoimen väylä xamk sairaanhoitaja”. Hakulomakkeelle on mahdollista tallentaa kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä.

Laita hakulomakkeelle  mieluisin hakutoive ensimmäiseksi. Jos tulet valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseen sinua ei enää voida valita hakukohdejärjestyksessä olevaan toiseen hakutoiveeseen.

Hakulomakkeelle liitetään opintosuoritusote (skannattu tai valokuva) suorittamistasi avoimen amk:n opinnoista. Jos opinnot on suoritettu Xamkissa, voi tallentaa liitteeksi Pepistä itse tulostetun opintosuoritusotteen.

Jos haet YAMK-koulutukseen, liitä hakulomakkeelle myös:

 • kopio tutkintotodistuksesta, joka antaa sinulle hakukelpoisuuden kyseiseen YAMK-koulutukseen
 • kopiot  tutkinnon jälkeisistä työtodistuksista.

Miten opiskelijat valitaan

Valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään kunkin koulutuksen käytännön mukaisesti opintomenestyksen ja/tai valintakokeen perusteella. Valintakokeena voidaan käyttää erillistä valintakoetta tai esim. haastattelua. Koulutusten valintaperusteet löytyvät  Opintopolusta kunkin koulutuksen tiedoista (välilehdeltä ”Hakeminen”).

Sosiaali- ja terveysalan koulutukset

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksien opiskelijavalinnoissa käytetään Xamkin sotealan valintakoetta. Hakija osallistuu sen koulutuksen ja kampuksen valintakokeeseen, joka hänellä on hakulomakkeellaan ylempänä hakutoiveena. Valintakokeet järjestetään ainoastaan Kotkan ja Mikkelin kampuksilla.  Kouvolan koulutuksiin hakevat osallistuvat Kotkan kokeeseen ja Savonlinnan koulutuksiin hakevat Mikkelin kokeeseen.

Valintakoepäivät:

 • ensihoitajakoulutus, Kotka to 7.11.
 • sairaanhoitajakoulutus, Kotka to 7.11.
 • sosionomikoulutus, Kotka to 7.11.
 • geronomikoulutus, Kotka to 7.11.
 • terveydenhoitajakoulutus, Kotka to 7.11.
 • sairaanhoitajakoulutus, Mikkeli ke 6.11.
 • terveydenhoitajakoulutus, Mikkeli ke 6.11.
 • sosionomikoulutus, Mikkeli ke 6.11.
 • sairaanhoitajakoulutus, Savonlinna, koe Mikkeli ke 6.11.
 • fysioterapeuttikoulutus, Mikkeli ke 6.11.
 • jalkaterapeuttikoulutus, Mikkeli ke 6.11.

Valintakoetulos on voimassa yhden vuoden.

Jos olet osallistunut valintakokeeseen jo viime vuonna, voit käyttää sitä valintakoetulosta tässä avoimen väylän haussa (ilmoita siitä hakulomakkeella).

 

Opiskelijavalinta on ehdollinen

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes Xamk on tarkistanut hakuun liittyvät todistukset (muualla suoritetut opinnot ja YAMK-koulutusten koulu- ja työtodistukset) ja riittävän opintopistemäärän kertymisen lukukauden loppuun mennessä. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja. Jotta et menettäisi sinulle tarjottua opiskelupaikkaa, ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen annettuun määräaikaan mennessä Oma Opintopolku -palvelussa.

 

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Jaa sivu