Haku avoimen amk:n suoritusten perusteella

Avoimen väylän haussa voit hakea Xamkin tutkinto-opiskelijaksi. Voit myös osallistua soveltuvuuskokeeseen Avoimen väylän kautta saadaksesi oikeuden osallistua harjoitteluun polkuopiskelijana (sosiaali- ja terveysala).

Haku tutkinto-opiskelijaksi

Voit hakea Avoimen väylän haussa Xamkin tutkinto-opiskelijaksi, mikäli saat suoritettua Avoimen AMK:n kautta polkuopintoihisi vaaditut opintopisteet kuluvan lukukauden loppuun mennessä. Opintopistemäärät ovat:

 • 60 op amk-opintoja tai
 • 15 op YAMK-opintoja (60 opintopisteen tutkinnon polku) tai
 • 30 op YAMK-opintoja (90 opintopisteen tutkinnon polku) tai
 • henkilökohtaisesta opintopolustasi puolet vaadituista opintopisteistä (tutkinnon päivittäjät tai muut HOPS-opiskelijat)

Hakulomakkeen voi täyttää, vaikka opintorekisterissä ei vielä hakuaikana näkyisikään riittävästi suorituksia. Vaadittu määrä opintopisteitä pitää kuitenkin olla kirjattuna opintorekisteriin lukukauden loppuun eli 31.12. tai 31.7. mennessä.

Ylempään amk-koulutukseen haettaessa on lisäksi täytettävä yleinen hakukelpoisuusvaatimus (koulutukseen soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 3 vuoden työkokemus alalta).

Sosiaali- ja terveysalalle sekä humanistiselle ja kasvatusalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Merenkulun koulutuksissa noudatetaan STCW -lainsäädäntöä hakijoiden kelpoisuuden arvioinissa.

Tutkinto-opiskelijaksi haettaessa täytetään hakulomake opintopolku.fi -palvelussa. Tämän lisäksi sosiaali- ja terveysalalla ilmoittaudutaan valintakokeeseen.

Hakulomake: opintopolku.fi (saatavilla 1.-15.10.2017)

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi vain siihen koulutukseen, jonka opintoja olet suorittanut avoimen AMK:n opiskelijana. Jos tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi joko valtakunnallisessa yhteishaussa tai avoimen väylän kautta, jatkat opiskelua sinulle tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Kaikki siihen mennessä tehdyt opinnot luetaan hyväksi. Muualla kuin Xamkissa (tai Kymenlaakson tai Mikkelin AMK:ssa) suoritettujen opintojen soveltuvuus tarkistetaan.

 

Soveltuvuuskoe harjoitteluoikeuden saamiseksi (sosiaali- ja terveysalan polkuopiskelijat)

Sosiaali- ja terveysalan polkuopiskelija voi suorittaa ensimmäisen harjoittelun, mikäli se kuuluu polkuopintoihin opintosuunnitelman mukaisesti ja polkuopiskelija on suorittanut soveltuvuuskokeen hyväksytysti. Saadaksesi harjoitteluoikeuden, ilmoittaudu valintakokeeseen 19.10.2017 mennessä. Mikäli suoritat soveltuvuuskokeen hyväksytysti, voit osallistua seuraavana lukukautena harjoitteluun niihin harjoittelupaikkoihin, jotka ottavat vastaan polkuopiskelijoita.

Valintakokeet järjestetään 2.-10.11.2017.

Ilmoittautuminen sosiaali- ja terveysalan valintakokeeseen: eLomake (saatavilla 19.10.2017 asti)

 

 

Kaksi hakuaikaa vuodessa

Avoimen väylän haku on auki kaksi kertaa vuodessa: 1. – 15.10. ja 1. – 15.5.

 • Jos opiskelijavalinnassa ei käytetä yhteishaun valintakoetta, hakemuksen käsittelyaika on noin 1 kuukausi.
 • Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyn on otettava opiskelupaikka vastaan ja ilmoittauduttava opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä.
 • Opiskeluoikeus tutkinto-opiskelijana alkaa seuraavan lukukauden alusta (syksy tai kevät).

Hakulomake ja tarvittavat liitteet

Hakulomake täytetään Opintopolku.fi -palvelussa, sen voi täyttää vain hakuaikana. Xamkin avoimen väylän haussa olevat hakukohteet löytyvät kirjoittamalla hakukenttään ”avoimen väylä xamk”.

Toimita hakemuksen liitteeksi opintosuoritusote suorittamistasi avoimen amk:n opinnoista (Xamkissa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta).

Jos haet YAMK-koulutukseen, toimita lisäksi:

 • kopio tutkintotodistuksesta, joka antaa sinulle hakukelpoisuuden kyseiseen YAMK-koulutukseen
 • kopiot työtodistuksista.

Liitteiden toimittaminen:

 • sähköisen palvelun kautta
 • postiosoite: Xamk/hakijapalvelut, prikaatinkatu 7, 45100 Kouvola
 • käyntiosoite Kouvolassa: Prikaatinkatu 7, 45100 Kouvola
 • käyntiosoite Mikkelissä: Patteristonkatu 3 X, 50100 Mikkeli

 

Miten opiskelijat valitaan

Valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään kunkin koulutuksen käytännön mukaisesti opintomenestyksen ja/tai valintakokeen perusteella. Valintakokeena voidaan käyttää yhteishaun valintakoetta tai esim. haastattelua. Koulutusten valintaperusteet löytyvät Opintopolusta kunkin koulutuksen tiedoista (välilehdeltä ”Valintaperusteet ja pääsykokeet”).

Sosiaali- ja terveysalan koulutukset

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksien opiskelijavalinnoissa käytetään yhteishaun valintakoetulosta. Xamkissa sosiaali- ja terveysalan syksyn 2017 yhteishaun valintakokeet järjestetään 2. – 10.11.2017. Avoimen väylän hakijan on ilmoittauduttava yhteishaun valintakokeeseen 19.10. mennessä. Ilmoittaudu valintakokeeseen tästä.

 • Ilmoittaudu linkin kautta valintakokeeseen myös siinä tapauksessa, että olet hakenut samaan koulutukseen myös yhteishaussa -> niille avoimen väylän hakijoille, jotka eivät saa ko. koulutuksen valintakoekutsua yhteishaun hakijoina, lähetämme koekutsun tarkempine tietoineen sähköpostilla.
 • Jos olet osallisunut valintakokeeseen jo viime keväänä, voit käyttää sitä valintakoetulosta tässä avoimen väylän haussa (ole yhteydessä hakijapalveluihin).
 • Avoimen väylän hakijoiden ei tarvitse osallistua sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen eikä yhteishaun suomen kielen kokeeseen. (Jos olet hakenut myös yhteishaussa, sinun on yhteishaun hakijana osallistuttava esivalintakokeeseen ja mahdollisesti suomen kielen kokeeseen.)
 • Sosiaali- ja terveysalan polkuopiskelija voi osallistua harjoitteluun hyväksytysti suoritetun soveltuvuuskokeen jälkeen. Ilmoittaudu valintakokeeseen, mikäli tarkoituksenasi on osallistua harjoitteluun, vaikkei tarvittavat opintopisteet vielä olisikaan suoritettuna tutkinto-opiskelijaksi hakua varten.

 

Opiskelijavalinta on ehdollinen

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes Xamk on tarkistanut hakuun liittyvät todistukset (muualla suoritetut opinnot ja YAMK-koulutusten koulu- ja työtodistukset) ja riittävän opintopistemäärän kertymisen lukukauden loppuun mennessä. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja. Jotta et menettäisi sinulle tarjottua opiskelupaikkaa, varmista opiskelupaikan vastaanottaminen annettuun määräaikaan mennessä.

 

Muutoksenhaku ja oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut@xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta@xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Share This