Haku avoimen amk:n suoritusten perusteella

Voit hakea Kaakkois-Suomen ammattiorkeakouluun avoimen väylän haussa suoritettuasi avoimessa amk:ssa:

 • vähintään 60 opintopistettä amk-opintoja tai
 • 15/60 tai 30/90 opintopistettä (koulutuksen laajuudesta riippuen) ylemmän amk:n opintoja.

Jos olet suorittanut opistoasteen (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) tutkinnon, ja sen jälkeen avoimessa ammattikorkeakoulussa puolet tarvittavista täydentävistä opinnoista, voit hakea avoimen väylän haussa tutkinto-opiskelijaksi. Täydentävien opintojen tulee olla sen koulutuksen opintosuunnitelman mukaisia, johon opiskeluoikeutta haet.

Huomaathan, että et voi hakea tässä haussa tutkinto-opiskelijana suorittamillasi opinnoilla.

Ylempään amk-koulutukseen haettaessa on lisäksi täytettävä yleinen hakukelpoisuusvaatimus (koulutukseen soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 3 vuoden työkokemus).

Huom: Hakea voi vasta sitten, kun vaaditut opintopisteet näkyvät opintorekisterissä.

Sosiaali- ja terveysalalle sekä humanistiselle ja kasvatusalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi vain siihen koulutukseen, jonka opintoja olet suorittanut avoimen amk:n opiskelijana. Jos tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi joko valtakunnallisessa yhteishaussa tai avoimen väylän kautta, jatkat opiskelua sinulle tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Kaikki siihen mennessä tehdyt opinnot luetaan hyväksi. Muualla kuin Xamkissa (tai Kymenlaakson tai Mikkelin amk:ssa) suoritettujen opintojen soveltuvuus tarkistetaan.

Jatkuva haku

Avoimen väylän haku on jatkuva eli voit jättää hakemuksen alla olevan linkin kautta heti, kun olet suorittanut vaaditun opintopistemäärän.

 • Jos opiskelijavalinnassa ei käytetä yhteishaun valintakoetta, hakemuksen käsittelyaika on noin 1 kuukausi.
 • Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyn on otettava opiskelupaikka vastaan ja ilmoittauduttava opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä.
 • Opiskeluoikeus tutkinto-opiskelijana alkaa pääsääntöisesti hakemuksen jättämistä seuraavan lukukauden alusta (syksy tai kevät).

HUOM: Mikkelin sosionomikoulutukseen voi hakea avoimen väylän haussa seuraavan kerran vasta toukokuussa. Tällä hetkellä sosionomikoulutuksessa ei ole enää vapaita opiskelupaikkoja eikä tarjottavana sopivia opintoja.

Hakulomake ja tarvittavat liitteet

Hae avoimen väylän haussa täyttämällä hakulomake Opintopolku.fi-palvelussa. Valitse Opintopolussa oikea koulutus, linkki hakulomakkeelle löytyy sivun oikeasta reunasta (Haku avoimen amk:n opintojen perusteella).

Xamkin avoimen väylän koulutukset Opintopolussa (linkki hakutuloksiin)

Toimita hakemuksen liitteeksi opintorekisterin ote suorittamistasi avoimen amk:n opinnoista.

Jos haet YAMK-koulutukseen, toimita lisäksi:

 • kopio tutkintotodistuksesta, joka antaa sinulle hakukelpoisuuden kyseiseen YAMK-koulutukseen
 • kopiot työtodistuksista.

Liitteiden toimittaminen:

 • sähköisen palvelun kautta
 • postiosoite: Xamk/hakijapalvelut, prikaatinkatu 7, 45100 Kouvola
 • käyntiosoite Kouvolassa: Prikaatinkatu 7, 45100 Kouvola
 • käyntiosoite Mikkelissä: Patteristonkatu 3 X, 50100 Mikkeli

 

Miten opiskelijat valitaan

Valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään kunkin koulutuksen käytännön mukaisesti opintomenestyksen ja/tai valintakokeen perusteella. Valintakokeena voidaan käyttää yhteishaun valintakoetta tai esim. haastattelua. Koulutuskohtaiset valintakriteerit löydät Opintopolusta koulutuksen tiedoista. Opintopolussa kerrotaan myös, missä koulutuksessa suoritetuilla avoimen amk:n opinnoilla voit hakea.

Yhteishaun valintakoetta käytetään opiskelijavalinnassa mm. sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa. Yhteishaun valintakokeita järjestetään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Jos vaadittu avoimen amk:n suoritustesi määrä on täyttymässä ja olet hakemassa tutkinto-opiskelijaksi lukukauden lopulla tai sen jälkeen yhteishaun valintakoetta käyttävään koulutukseen, voit osallistua valintakokeeseen jo ennakkoon edellisenä syksynä tai keväänä. Avoimen väylän hakijan on ilmoittauduttava yhteishaun valintakokeeseen ilmoittautumislinkin kautta (tulossa tähän myöhemmin).

Lisätietoja yhteishaun valintakokeiden sisällöstä löydät Opintopolusta yllä olevan linkin kautta (Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehti > Pääsy- ja soveltuvuuskokeet).

Avoimen väylän hakijoiden ei tarvitse osallistua sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen eikä yhteishaun suomen kielen kokeeseen. (Jos olet hakenut myös yhteishaussa, sinun on yhteishaun hakijana osallistuttava esivalintakokeeseen.)

 

Opiskelijavalinta on ehdollinen

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes Xamk on tarkistanut hakuun liittyvät todistukset (muualla suoritetut opinnot ja YAMK-koulutusten koulu- ja työtodistukset). Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja. Jotta et menettäisi sinulle tarjottua opiskelupaikkaa, varmista opiskelupaikan vastaanottaminen annettuun määräaikaan mennessä.

 

Siirry hakeminen-sivulle

Share This