Avoimen väylän hakuun on tulossa muutos

Tämän sivun ohjeet koskevat avoimen väylän hakua 11.6.2017 saakka.

 

12.6. lähtien avoimen väylän haku ei ole enää jatkuva haku. Jatkossa tässä haussa on kaksi hakuaikaa vuodessa, toukokuussa ja lokakuussa (syksyn hakuaika on 1. – 15.10.2017). Tuolloin polkuopiskelija voi hakea, vaikka opintorekisterissä ei vielä hakuaikana näkyisikään riittävästi suorituksia. Vaadittu määrä opintopisteitä pitää kuitenkin olla kirjattuna opintorekisteriin lukukauden loppuun eli 31.12. mennessä.

Haku avoimen amk:n suoritusten perusteella

 

Voit hakea Kaakkois-Suomen ammattiorkeakouluun ”Avoimen väylän” haussa (opintopolku.fi) suoritettuasi avoimessa AMK:ssa:

 • Vähintään 60 opintopistettä amk-opintoja tai
 • 15/60 tai 30/90 opintopistettä (koulutuksen laajuudesta riippuen) Ylemmän AMK:n opintoja.
 • Tutkinnon päivittäminen AMK-tutkinnoksi (tutkinnon päivittäjän polku): Jos olet suorittanut opistoasteen (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai insinööri) tutkinnon, voit hakea avoimen AMK:n tutkinnon päivittäjän polkuopiskelijaksi. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman jälkeen sinulle tulee tietty määrä opintopisteitä suoritettavaksi. Kun olet suorittanut puolet näistä opinnoista avoimessa AMK:ssa, voit hakea opintopolku.fi:ssä ”Avoimen väylä” -haussa tutkinto-opiskelijaksi. Opintojen tulee olla sen koulutuksen opintosuunnitelman mukaisia, johon opiskeluoikeutta haet.

Huomaathan, että ”Avoimen väylä” -haussa haetaan ainoastaan avoimessa AMK:ssa suoritetuilla opintopisteillä opiskeluoikeutta tutkintoon!

Ylempään amk-koulutukseen haettaessa on lisäksi täytettävä yleinen hakukelpoisuusvaatimus (koulutukseen soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 3 vuoden työkokemus).

 

HUOM:

 1. Hakea voi kun 60 op avoimen AMKin opintoja on opintorekisterissä 11.6.2017 mennessä (yamk-koulutuksissa 30 op tai 15 op).
 2. Non-stop -haku käytänteestä luovutaan 12.6.2017 lähtien. Väylähaku tutkintoon muutetaan 2 kertaa vuodessa tapahtuvaksi (syksyllä ja keväällä). Tällöin 60 op opintoja tulee olla valmiina lukukauden loppuun mennessä, hakuvaiheessa ei vielä tarvitse rekisterissä näkyä 60 op suorituksia. Ensimmäinen muutettu tutkintoon hakuväylä aukeaa syksyllä 2017.

Sosiaali- ja terveysalalle sekä humanistiselle ja kasvatusalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Merenkulun koulutuksissa noudatetaan STCW -lainsäädäntöä hakijoiden kelpoisuuden arvioinissa.

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi vain siihen koulutukseen, jonka opintoja olet suorittanut avoimen AMK:n opiskelijana. Jos tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi joko valtakunnallisessa yhteishaussa tai avoimen väylän kautta, jatkat opiskelua sinulle tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Kaikki siihen mennessä tehdyt opinnot luetaan hyväksi. Muualla kuin Xamkissa (tai Kymenlaakson tai Mikkelin AMK:ssa) suoritettujen opintojen soveltuvuus tarkistetaan.

Jatkuva haku

Avoimen väylän haku on jatkuva eli voit jättää hakemuksen alla olevan linkin kautta heti, kun olet suorittanut vaaditun opintopistemäärän.

 • Jos opiskelijavalinnassa ei käytetä yhteishaun valintakoetta, hakemuksen käsittelyaika on noin 1 kuukausi.
 • Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyn on otettava opiskelupaikka vastaan ja ilmoittauduttava opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä.
 • Opiskeluoikeus tutkinto-opiskelijana alkaa pääsääntöisesti hakemuksen jättämistä seuraavan lukukauden alusta (syksy tai kevät).

HUOM: Mikkelin sosionomikoulutukseen voi hakea avoimen väylän haussa seuraavan kerran 1.5. – 11.6.2017.

Hakulomake ja tarvittavat liitteet

Hae avoimen väylän haussa täyttämällä hakulomake Opintopolku.fi-palvelussa. Valitse Opintopolussa oikea koulutus, linkki hakulomakkeelle löytyy sivun oikeasta reunasta (Haku avoimen amk:n opintojen perusteella).

Xamkin avoimen väylän koulutukset Opintopolussa (linkki hakutuloksiin)

Toimita hakemuksen liitteeksi opintorekisterin ote suorittamistasi avoimen amk:n opinnoista.

Jos haet YAMK-koulutukseen, toimita lisäksi:

 • kopio tutkintotodistuksesta, joka antaa sinulle hakukelpoisuuden kyseiseen YAMK-koulutukseen
 • kopiot työtodistuksista.

Liitteiden toimittaminen:

 • sähköisen palvelun kautta
 • postiosoite: Xamk/hakijapalvelut, prikaatinkatu 7, 45100 Kouvola
 • käyntiosoite Kouvolassa: Prikaatinkatu 7, 45100 Kouvola
 • käyntiosoite Mikkelissä: Patteristonkatu 3 X, 50100 Mikkeli

 

Miten opiskelijat valitaan

Valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään kunkin koulutuksen käytännön mukaisesti opintomenestyksen ja/tai valintakokeen perusteella. Valintakokeena voidaan käyttää yhteishaun valintakoetta tai esim. haastattelua. Koulutuskohtaiset valintakriteerit löydät Opintopolusta koulutuksen tiedoista. Opintopolussa kerrotaan myös, missä koulutuksessa suoritetuilla avoimen amk:n opinnoilla voit hakea.

Sosiaali- ja terveysalan koulutukset

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksien opiskelijavalinnoissa käytetään yhteishaun valintakoetulosta. Xamkissa sosiaali- ja terveysalan yhteishaun valintakokeet järjestetään 29.5. – 9.6. Jos vaadittu avoimen amk:n suoritustesi määrä on täyttymässä ja olet hakemassa tutkinto-opiskelijaksi 11.6. mennessä, ILMOITTAUDU yhteishaun valintakokeeseen 23.5. mennessä tästä linkistä.

 • Ilmoittaudu linkin kautta valintakokeeseen myös siinä tapauksessa, että olet hakenut samaan koulutukseen myös yhteishaussa.
 • Huom! Jos olet jo ilmoittautunut Kotkan tai Kouvolan sosiaali- ja terveysalan valintakokeisiin avoimen AMKin toimiston (Auli Kasuriselle) kautta, ei sinun tarvitse ilmoittautua uuudelleen.
 • Niille avoimen väylän hakijoille, jotka eivät saa ko. koulutuksen valintakoekutsua yhteishaun hakijoina, lähetämme koekutsun tarkempine tietoineen 24.5. sähköpostilla.
 • Lisätietoja yhteishaun valintakokeiden sisällöstä löydät Opintopolusta yllä olevan linkin kautta (Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehti > Pääsy- ja soveltuvuuskokeet).
 • Jos olet osallisunut valintakokeeseen jo viime syksynä, voit käyttää sitä valintakoetulosta tässä avoimen väylän haussa (ole yhteydessä hakijapalveluihin).
 • Avoimen väylän hakijoiden ei tarvitse osallistua sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen eikä yhteishaun suomen kielen kokeeseen. (Jos olet hakenut myös yhteishaussa, sinun on yhteishaun hakijana osallistuttava esivalintakokeeseen.)

 

Opiskelijavalinta on ehdollinen

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes Xamk on tarkistanut hakuun liittyvät todistukset (muualla suoritetut opinnot ja YAMK-koulutusten koulu- ja työtodistukset). Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja. Jotta et menettäisi sinulle tarjottua opiskelupaikkaa, varmista opiskelupaikan vastaanottaminen annettuun määräaikaan mennessä.

 

Muutoksenhaku ja oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut@xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta@xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Share This