Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna lakisääteisistä syistä seuraavien asiakirjojen perusteella:

 1. suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • palvelukseenastumismääräys tai voimassa oleva varusmieskortti
 2. tarvitset vapaata opinnoista lapsesi hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä
  • KELAn todistus äitiys-, isyys tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 3. olet sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1./1.8.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä opiskelupaikan vastaanottopäivään mennessä.

Jos siirrät opintojen aloitusta edellä mainittujen syiden perusteella:

 1. Ota opiskelupaikka vastaan Opintopolussa.
 2. Ilmoittaudu Opintopolussa poissaolevaksi opiskelijaksi.
 3. Toimita poissaolon syyhyn liittyvät dokumentit Xamkin sähköiseen palveluun (linkki sivun alaosassa).
 4. Tallenna haussa käytetyt todistuskopiot hakulomakkeellesi Opintopolussa uuden opiskelijan sivulla olevien ohjeiden mukaan.

Mikäli asianmukaista dokumenttia ei toimiteta määräaikaan mennessä, opiskelija merkitään opiskelijarekisteriin läsnäolevaksi opiskelijaksi (opiskeluoikeusaika kuluu).

Mitä poissaolo tarkoittaa?

Poissaolevaksi ilmoittautuneena opiskelijana

 • Et voi suorittaa opintorekisteriin kyseisen tutkinto-oikeuden mukaisia opintoja, johon olet ilmoittautunut poissaolevaksi etkä saada suoritusmerkintöjä opintosuoritusrekisteriin poissaolon aikana.
 • Et ole oikeutettu opintotukeen etkä päivittäiseen tuettuun ateriaan.
 • Et myöskään ole oikeutettu muihin opiskelijaetuihin, etkä kuulu ammattikorkeakoulun vakuutuksen piiriin.

Opiskelupaikkasi Xamkissa säilyy poissaolosi aikana. Poissaoleviin opiskelijoihin ollaan Xamkista yhteydessä keväisin, jolloin lähetämme sähköpostilla tietoa seuraavan lukuvuoden ilmoittautumisesta, jatkavan opiskelijan ohjeet. Voit aloittaa opinnot ilmoittautumalla läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumisohjeiden mukaan.

Huomioithan, että koulutus, johon sinut on valittu, alkaa mahdollisesti vain kerran vuodessa tai harvemmin (esim. terveydenhoitajan ja naprapaatin opinnot). Poissaolevaksi ilmoittautuneena opiskelijana vastaat itse opintojesi jatkumisesta ja etenemisestä, koska opintojaksotarjonta voi muuttua lukuvuodesta toiseen.

Poissaolotodistuksen toimittaminen

Tallenna poissaolotodistus (esim. kännykällä otettu kuva todistuksesta) tänne.