Ajankohta: 18.1. – 27.4.2017
Lähipäivien aikataulutus:
Koulutuksen info 18.1.2017 klo 12 – 16, Metsolan kampus, Kotka
Harjoitukset, Metsolan kampus, Kotka:
8.3.2017 klo 12 – 16
15.3.2017 klo 12 – 16
15.3.2017 kklo 12 – 16
22.3.2017 klo 12 – 16
29.3.2017 klo 12 – 16
Kertaus ja käytännön koe:
26.4.2017 klo 8 – 16 (puolet ryhmästä)
27.4.2017 klo 8 – 16 (puolet ryhmästä)
Koulutuspaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kotkan kampus, Kotka
Laajuus : 3 opintopistettä
Paikkamäärä: 16
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Ilmoittautuminen päättyy: 18.12.2016
Hinta: 360 € + alv 24%
Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja hankkii Potilassiirtojen Ergonomiakorttiin® vaadittavan pätevyyden
 • Osallistuja tietää ja tunnistaa hoitotyön fyysiset kuormitustekijät sekä ymmärtää ergonomian merkityksen työn sujuvuuden ja turvallisuuden edistämisessä sekä liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä.
 • Osallistuja tunnistaa potilaan siirtymisen avustamiseen liittyvät riskit omassa ja työyhteisön toiminnassa ja osaa soveltaa turvallisia siirtotapoja erityyppisille potilaille huomioiden riskit.
 • Osallistuja osaa käyttää erilaisia potilassiirtotekniikoita ja potilassiirron apuvälineitä/potilasnostimia, joissa hyödynnetään potilaan toimintakykyä.
 • Osallistuja ymmärtää ergonomisen avustamisen ja turvallisuusjohtamisen merkityksen
Sisältö:
1. Etäopiskelu verkossa
 • Potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä
 • Oman kehon hallinta potilassiirroissa
 • Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
 • Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä

2. Lähiopetus / harjoitukset koululla (yhteensä 16h)

 • Luonnolliset liikemallit ja avustajan asento
 • Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi
 • Avustaminen erilaisissa siirtotilanteissa
 • Työntekijän oma riskinarviointi
 • Apuvälineiden käyttö siirtotilanteissa

3. Siirtotilanteiden käytännön harjoittelua omalla työpaikalla (1 kk)

4. Kertaus ja Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksen käytännön koe koululla

Lisätietoa ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, 044 702 8811, avoinamk@xamk.fi
Share This