Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään todistusvalinnan, valintakokeen tai ennakkotehtävän perusteella koulutuksesta riippuen.

Valintojen tulokset julkaistaan 4.7.2024 mennessä.

AMK-koulutukset

YAMK-koulutukset

Tulosten julkaisu & AMK-valintakoetietojen tarkastelu

Opiskelupaikan vastaanottaminen

AMK-koulutukset

Todistusvalinta Xamkissa

käytetään kaikkien yhteishaun suomenkielisten päivätoteutusten (paitsi kulttuurialalla) ja joidenkin monimuoto- tai verkkototeutusten sekä joidenkin englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnassa.

Todistusvalinnassa opiskelijat valitaan

 • ylioppilastutkinnon (suomalaisen ylioppilastutkinnon, kansainvälisen EB- tai IB- tutkinnon suorittaneet sekä RP/DIA-tutkinnon Suomessa suorittaneet) tai
 • ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen, ei kokonaan näyttönä suoritetut ammatilliset perustutkinnot) perusteella.

Valintakokeet

AMK-valintakoetta käytetään lähes kaikkien yhteishaun suomenkielisten päivätoteutusten ja joidenkin monimuoto- tai verkkototeutusten opiskelijavalinnassa.

AMK-valintakoetta ei käytetä seuraavissa koulutuksissa:

 • englanninkieliset koulutukset
 • kulttuurialan koulutukset
 • metsätalouden ja sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotototeutukset
 • liiketalouden ja logistiikan tradenomikoulutusten verkkototeutukset
 • ylempi amk -tutkinnot
 • lisähaun koulutukset

Näihin koulutuksiin järjestetään oma valintakoe tai opiskelijavalinta tehdään esimerkiksi ennakkotehtävän tai valintakurssin perusteella. Tietoa englanninkielisten koulutusten International UAS Exam -valintakokeesta löydät UASinfo.fi-sivustolta. Lisähaussa olevien koulutusten valintakokeista löydät tietoa lisähakusivulta.

Merikapteenikoulutuksen soveltuvuuskoe

Merikapteeni (AMK) -koulutukseen haettaessa järjestetään todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen lisäksi erillinen soveltuvuuskoe to 2.5.2024. Kaikki merikapteenikoulutuksen hakijat osallistuvat soveltuvuuskokeeseen korkeimman merikapteenihakutoiveen mukaisesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Noviassa tai Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Kotkan kampuksella järjestettävään soveltuvuuskokeeseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumislinkki hakuajan päättymisen jälkeen.

Ensikertalaiskiintiö

Xamkin suomenkielisissä amk-tutkintokoulutuksissa varataan 85 % koulutuksen aloituspaikoista ensikertalaisille hakijoille.

Yhden paikan säännös

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavista koulutuksista.

YAMK-koulutukset

Todistusvalinta

Käytössä seuraavissa ylempi amk -koulutuksissa:
– Digimarkkinoinnin johtaminen
– HR, viestintä ja johtaminen
– International Business Management

Valintakokeet ja ennakkotehtävät

Muut kuin todistusvalintaa käyttävät ylempi amk -koulutukset

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

 • AMK-koulutusten todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2024
 • AMK-valintakokeen perusteella tehtävien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024. Näet AMK-valintakokeesta saamasi osiokohtaiset pisteet kirjautumalla Valintakoepisteet-palveluun.
 • Xamkin koulutusten omien valintakokeiden ja valintatapojen sekä YAMK-koulutusten tuloksia julkaistaan koulutuskohtaisesti toukokuusta alkaen sitä mukaa, kun tulokset valmistuvat. Kaikki yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024.

AMK-valintakoetietojen tarkastelu

AMK-valintakokeeseen osallistuneella on oikeus tarkastella omia valintakoetietojaan 14 vrk:n muutoksenhakuaikana, joka alkaa valinnan tulosten julkaisemisesta. Hakija voi tarkastella omia koevastauksia, oikeita vastauksia ja koekysymyksiä valvotusti sen ammattikorkeakoulun tiloissa, johon hän on joko hakenut tai jossa hän on osallistunut valintakokeeseen.

Xamkissa valintakoetietoja voi tarkastella ajanvarauksella klo 9-15 (max. 30 min) Kouvolan kampuksella ke 17.7.2024 tai Mikkelin kampuksella ti 16.7.2024. Ajanvaraus on tehtävä viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen haluttua ajankohtaa soittamalla Xamkin hakijapalveluihin: p. 044 702 8891 tai 040 585 6610 (ma-pe klo 10–13).

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet sekä korkeakoulujen yhteis- että erillishauissa. Kun otat opiskelupaikan vastaan, et ole enää ensikertalainen.

Kun otat opiskelupaikan sitovasti vastaan, ilmoittaudu samalla läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi koko lukuvuodeksi. Paikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen tehdään Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Kevään ensimmäinen yhteishaku

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa, jossa haetaan vieraskieliseen koulutukseen, korkeakoulut julkaisevat kevään tuloksia eriaikaisesti. Koska kevään ensimmäisessä yhteishaussa et aseta hakutoiveita mieluisuusjärjestykseen, voit tulla hyväksytyksi useampaan hakutoiveeseesi. Voit saada myös jostain hakutoiveestasi tiedon valinnasta, ennen kuin muiden hakutoiveiden tulokset ovat valmiina.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2024 alkavasta koulutuksesta. Jos haet myös kevään toisessa yhteishaussa, voit odottaa myös niiden tulosten julkaisua ennen opiskelupaikan vastaanottamista.

Syksyn yhteishaku ja kevään toinen yhteishaku

Suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten yhteishaussa keväällä ja kaikkien koulutusten yhteishaussa syksyllä asetat hakutoiveesi mieluisuusjärjestykseen ja sinulle voidaan tarjota korkeintaan yhtä opiskelupaikkaa. Paikkaa tarjotaan hakutoivejärjestyksessä ylimmästä koulutuksesta, jossa pisteesi riittävät valintaan.

AMK-koulutusten todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakokeiden järjestämistä.

 • Jos tulet valituksi todistusvalinnassa ensimmäiseen hakutoiveeseesi
  • voit ottaa opiskelupaikan vastaan heti
  • sinun ei tarvitse osallistua enää valintakokeisiin.
 • Jos tulet valituksi todistusvalinnassa johonkin alemmista hakutoiveistasi
  • jos haluat vielä olla mukana ylempien hakutoiveidesi opiskelijavalinnassa, sinun on osallistuttava valintakokeisiin
  • voit ottaa opiskelupaikan vastaan vasta, kun kaikki yhteishaun tulokset on julkaistu.
  • Jos otat opiskelupaikan vastaan, mutta jäät jonottamaan paikkaa ylemmästä hakutoiveesta, et voi vielä tehdä ilmoittautumista. Ilmoittaudu heti, kun opiskelupaikkasi varmistuu.

Koulutusten omien valintakokeiden ja valintatapojen sekä yamk-koulutusten tuloksia voidaan julkaista jo ennen kuin kaikki yhteishaun tulokset julkaistaan.

 • Jos tulet valituksi valintakokeen tai muun valintatavan perusteella ensimmäiseen hakutoiveeseesi ennen 4.7, voit ottaa opiskelupaikan vastaan heti.
 • Jos taas tulet valituksi valintakokeen tai muun valintatavan perusteella johonkin alemmista hakutoiveistasi ennen 4.7, voit ottaa opiskelupaikan vastaan vasta, kun kaikki yhteishaun tulokset on julkaistu.

Kevään 2024 toisessa yhteishaussa tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan:

 • Kevään 2024 yhteishaut: 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Jos sait opiskelupaikan varasijalta 11.7. jälkeen tai lisähausta, ota opiskelupaikka vastaan 7 vuorokauden kuluessa hyväksymisestä.
 • Jos et voi kirjautua Oma Opintopolku -palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla, ota yhteyttä hakijapalveluihin.
 • Jos et vastaanota opiskelupaikkaa määräaikaan mennessä, menetät sen.
 • Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi koko lukuvuodelle 2024-2025.
 • Ilmoittautumislinkki tulee näkyviin sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan.
 • Ilmoittaudu opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Ilmoittautumisen tekemättä jättäminen ei poista sitovaa paikanvastaanottoa, mutta et pysty aloittamaan opintojasi.
 • Jos otat opiskelupaikan vastaan, mutta jäät jonottamaan paikkaa ylemmästä hakutoiveesta, et voi vielä tehdä ilmoittautumista. Ilmoittaudu heti, kun opiskelupaikkasi varmistuu.

Lue lisää opiskelupaikan vastaanottamisesta Opintopolusta.

Lue lisää opiskelijaksi ilmoittautumisesta Opintopolusta.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta. 

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä. 

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle. Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella: 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Tutkintolautakunta, 
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola 

tai sähköpostitse: tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”. 

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: