Tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n opintojen perusteella

Avoimen AMK:n opintojen perusteella voit hakea  tutkinto-opiskelijaksi, kun suoritat avoimessa amk:ssa koulutukseen vaaditut opinnot kuluvan lukukauden loppuun mennessä.  Suoritetut opinnot eivät kuitenkaan automaattisesti takaa tutkinto-opiskelupaikkaa, vaan opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta kaksi kertaa vuodessa. Haussa painotetaan suoritettujen opintopisteiden keskiarvoa.  Valintaperusteena keskiarvon lisäksi voidaan käyttää myös suoritettujen opintopisteiden määrää ja sisältöä  (koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot) tai haastattelua.

 Avoimessa amk:ssa suoritettavat opintopistemäärät ovat:

 • 50 op amk-opintoja ( polkuopinnot)
 • 15 op yamk-opintoja (60 op:n tutkinnon polku)
 • 30 op yamk-opintoja (90 op:n tutkinnon polku)
 • henkilökohtaisesta opintopolustasi puolet vaadituista opintopisteistä (tutkinnon päivittäjät tai muut HOPS-opiskelijat)
 • väyläopinnot ammattiin opiskeleville: kun vaaditut väyläopinnot (20 op) on suoritettu ja ne näkyvät osana ammatillista/ammatti tutkintoa.

Polkuopiskelija tai itsenäisesti koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja suorittava voit täyttää hakulomakkeen, vaikka opintorekisterissä ei vielä hakuaikana näkyisikään riittävästi suorituksia. Opinnot tulee kuitenkin olla suoritettuna (tentit tentittynä ja tehtävät palautettuna) lukukauden loppuun  (31.7. tai 31.12.) mennessä.  Opintorekisterin tiedot tarkistetaan viimeistään kevään haussa 15.8. ja syksyn haussa 15.1. mennessä.

Tutkinnon päivittäjä / HOPS-opiskelija kun suoritat puolet henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisista opinnoista lukukauden loppuun (31.7. tai 31.12.) mennessä, voit täyttää hakemuksen.

Väyläopintoja suorittava ammattiin opiskeleva hakija voit täyttää lomakkeen, kun suoritat avoimessa amk:ssa vaaditut väyläopinnot ja ne tulevat näkymään osana ammatillista tutkintoa. Väyläopinnot tulee olla suoritettu ennen ammatillisen tutkinnon valmistumista ja tutkinto pitää olla valmis kevään haussa 31.7. ja  syksyn haussa  31.12. mennessä.

Väyläopintoja suorittava lukiolainen voit täyttää lomakkeen, kun suoritat haettavan koulutuksen  ennalta määrätyt amk-opinnot osana lukion opintoja. Lukion päättötodistuksen tulee olla valmis kevään haussa 31.7. ja  syksyn haussa  31.12. mennessä.

Ylempään amk-koulutukseen haettaessa on lisäksi täytettävä yleinen hakukelpoisuusvaatimus (koulutukseen soveltuva korkeakoulututkinto ja sen jälkeinen vähintään 2 vuoden työkokemus alalta).

Sosiaali- ja terveysalalle sekä humanistiselle ja kasvatusalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Merenkulun koulutuksissa noudatetaan STCW -lainsäädäntöä hakijoiden kelpoisuuden arvioinnissa.

 

Opiskelupaikka on ehdollinen, kunnes  vaadittu opintopistemäärä näkyy suoritusrekisterissä ja on tarkistettu.

 

Kaksi hakuaikaa vuodessa

Avoimen väylän haku on auki kaikkiin koulutuksiin kaksi kertaa vuodessa: 1. – 15.5. ja 1. – 15.10.

 • Hakemuksen käsittelyaika on noin 1 kuukausi. Kevään 2023 valinnan tulokset julkaistaan 22.6. mennessä.
 • Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyn on otettava opiskelupaikka vastaan ja ilmoittauduttava opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Määräaika on kevään  haussa 14.7.2023 klo 15.00 ja syksyn haussa 1.12.2023 klo 15.00 mennessä.
 • Jos olet hakenut sekä avoimen väylän haussa että yhteishaussa, voit ottaa vain toisesta hausta saamasi opiskelupaikan vastaan.
 • Opiskeluoikeus tutkinto-opiskelijana alkaa seuraavan lukukauden alusta (syksy 1.8. tai kevät 1.1.).

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi siihen koulutukseen, jonka opintoja olet suorittanut avoimen AMK:n opiskelijana. Jos tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n opintojen perusteella tai valtakunnallisen yhteishaun kautta, jatkat opiskelua sinulle tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Kaikki siihen mennessä tehdyt opinnot luetaan hyväksi. Muualla kuin Xamkissa suoritettujen opintojen soveltuvuus tarkistetaan.

Hakulomake: löytyy Opintopolku-palvelusta www.opintopolku.fi hakuaikana. Xamkin avoimen amk:n opintojen perusteella haussa olevat hakukohteet löytyvät kirjoittamalla hakukenttään ”avoimen väylä xamk” tai tarkemmin esimerkiksi ”avoimen väylä xamk sairaanhoitaja”.

Valintaperusteet koulutusaloittain voit katsoa Opintopolusta hakukohteen kohdalta ja  yhteenvedosta. 

 

Hakulomake

Hakulomake täytetään Opintopolku.fi-palvelussa, sen voi täyttää vain hakuaikana. Hakulomake sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Hakulomakkeelle on mahdollista tallentaa kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. Laita hakulomakkeelle  mieluisin hakutoive ensimmäiseksi. Jos tulet valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseen sinua ei enää voida valita hakukohdejärjestyksessä olevaan toiseen hakutoiveeseen.

Opintopolku löytyy osoitteesta opintopolku.fi. Voit etsiä koulutuksen etusivun hakukentän tai alla olevien suorien linkkien kautta. Klikkaa hakutuloksissa koulutuksen nimeä > valitse oikea koulutusvaihtoehto otsikon ”Tutustu tarjontaan” alta.

Aiempien hakukierrosten suosituimmat hakukohteet avoimen väylän haussa löydät näiden linkkien kautta:

Linkki avoimen väylän hakulomakkeelle löytyy otsikon ”Koulutuksen hakukohteet > Erillishaku” alta.

Huom.
Päiväopinnot Mikkeli, sairaanhoitaja (AMK), Savonlinna, fysioterapeutti (AMK) ja jalkaterapeutti (AMK) eivät ole mukana avoimen väylän haussa.

 

Tarvittavat liitteet

Liitä hakulomakkeelle opintosuoritusote (skannattu tai valokuva) suorittamistasi avoimen amk:n opinnoista. Jos opinnot on suoritettu Xamkissa, voi tallentaa liitteeksi Pepistä itse tulostetun opintosuoritusotteen.

Väylähakijan tulee liittää hakemukselle toisen asteen tutkintotodistus ja tutkintotodistuksen liite, jossa näkyvät avoimen amk:n opinnot osana toisen asteen tutkintoa ja avoimen amk:n opintosuoritusote.

Jos haet yamk-koulutukseen, liitä hakulomakkeelle myös:

 • kopio tutkintotodistuksesta, joka antaa sinulle hakukelpoisuuden kyseiseen yamk-koulutukseen
 • kopiot työtodistuksista, joissa on 2 vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta.

Miten opiskelijat valitaan

Valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään kunkin koulutuksen käytännön mukaisesti.

AMK-koulutuksissa valinta tehdään pääsääntöisesti hyvän opintomenestyksen ja/tai haastattelun perusteella.

 • Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalla valintaperusteena on opettajien haastattelu ja hyvä opintomenestys.
  • Jos johonkin koulutukseen on runsaasti hakijoita, haastatteluun kutsutaan vain osa hakijoista hakuajan päättymiseen mennessä kertyneiden opintosuoritusten määrän, suoritettujen opintojaksojen sisällön (ensimmäisen lukuvuoden opinnot) ja opintomenestyksen perusteella.
  •  Haastatteluaika sovitaan hakijan kanssa sähköpostitse ( katsothan myös roskapostin, ettei viesti ole mennyt sinne) tai puhelimitse.
  • Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalla haastattelut pidetään seuraavasti:
   – ensihoitaja Kotka, ti 6.6.
   – geronomi Kouvola, ti 30.5.
   – fysioterapeutti Savonlinna, to 1.6 klo 8-14.00 ja pe 2.6 klo 8.00 – 14.00
   – jalkaterapeutti Savonlinna, ti 6.6 klo 8.00 – 12.00
   – liikunnanohjaaja Savonlinna, ti 23.5.
   – sairaan- ja terveydenhoitaja Kotka, ma 5.6. ja ke 7.6.
   – sairaan- ja terveydenhoitaja, Mikkeli, ke – to 24. – 25.5.
   – sairaanhoitaja Savonlinna, ti 23.5. klo 10 – 14 tai to 25.5. klo 12 – 16
   – sosionomi Kotka, to 25.5. ja ti 30.5.
   – sosionomi Mikkeli, ma – ke 29. – 31.5.
   – sosionomi Savonlinna, ti 30.5. klo 8.30 – 14.00 (20 min/hlö).  
 • Kulttuurialalla avoimen amk:n suoritusten keskiarvon tulee olla vähintään 3,5. Jos keskiarvo on alle 3,5, valinta tehdään portfolion perusteella.
 • Poikkeustapauksia ovat hakijat, jotka päivittävät opistoasteen tutkintonsa vastaavaksi amk-tutkinnoksi tai amk-tutkintonsa toiseksi saman alan tutkinnoksi: sosiaali-, terveys-, ja liikunta-alalla valintaperusteena on riittävä suoritettujen opintojen määrä.
 • Merenkulunalalla, merikapteeni koulutukseen lisäksi soveltuvuuskoe (järjestetään vain toukokuun alussa).

YAMK-koulutuksissa valinta tehdään haastattelun perusteella (haastattelussa arvioidaan opiskeluvalmiudet, sitoutuminen, alaorientaatio).

Poikkeus: liiketalouden tradenomi (ylempi AMK) koulutukset:  avoimen amk:n suoritusten tulee olla koulutuksen ydinopintoja, opintojen keskiarvo vähintään 3,0 ja  tarvittaessa haastattelu.

Muotoilun (ylempi AMK) koulutukset:  avoimen amk:n suoritusten tulee olla koulutuksen ydinopintoja, opintojen keskiarvo vähintään 3,5 ja  tarvittaessa haastattelu.

Valintaperusteet koulutusaloittain voit katsoa yhteenvedosta sekä Opintopolusta kunkin koulutuksen tiedoista.

Opiskelijavalinta on ehdollinen

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes Xamk on tarkistanut hakuun liittyvät todistukset (muualla suoritetut opinnot ja yamk-koulutusten koulu- ja työtodistukset) ja riittävän opintopistemäärän kertymisen lukukauden loppuun mennessä. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja. Jotta et menettäisi sinulle tarjottua opiskelupaikkaa, ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä Oma Opintopolku -palvelussa.

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi samalla, kun otat opiskelupaikan vastaan. Jos valintasi on ehdollinen, voit ilmoittautua vasta, kun valinnan ehto on täytetty.

Poissaolevaksi voi tutkinto-opintojen ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua ainoastaan tietyin perustein. Tietoa poissaolevaksi ilmoittautumisesta löydät täältä.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Posti- ja käyntiosoitteet