Laajuus:  4 opintopistettä

Koulutustapa: verkko-opiskelu

Ajankohta: 6.3.-14.5.2017

Ilmoittautuminen:  päättyy: avautuu marraskuun loppuun mennessä: www.xamk.fi/koulutuskalenteri

Hinta: 40,00

Kohderyhmä: Lasten/nuorten vanhemmat, lapsia/nuoria työssään tai harrastuksissa kohtaavat sekä kaikki asiasta kiinnostuneet.

Ryhmäkoko: 18

Opettajat: Terveysalan lehtorit, seksuaalipedagogit Haija Kankkunen ja Tiina Lybeck, haija.kankkunen@mamk.fi ja tiina.lybeck@mamk.fi

 

 

 

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on, että

  • suhtautumisesi lapsen ja nuoren seksuaalisuuteen ja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen on luontevaa
  • seksuaalikasvatus on oikea-aikaista huomioiden lapsen ja nuoren kehitysvaihe

Sisältö ja toteutus  

  • Mitä on lapsen ja nuoren seksuaalisuus?
  • Miten seksuaalisuudesta puhutaan ja miten seksuaaliterveyttä tuetaan?
  •  Milloin seksuaalikasvatus tulisi aloittaa, kenelle se kuuluu?

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Koulutuksen voit suorittaa itsenäisesti tutustumalla verkossa olevaan lähdemateriaaliin (videot, kirjallisuus ym.) ja tekemällä niiden pohjalta ohjeistetut tehtävät.

Tämän koulutuksen suoritettuasi sinun on mahdollisuus osallistua jatkokoulutukseen (2 op), jossa toiminnallisten oppimismenetelmien avulla harjoitellaan puheeksi ottamista.

Koulutuspaikat on tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, p. 040 630 2520, avoinamk@xamk