Ilmoittautuminen

Tällä sivulta löydät tietoa ilmoittautumisesta poissaolevaksi ja lomakkeen poissaolon ilmoittamiseen.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen ensimmäisenä opiskeluvuonna

Syyt ilmottautua poissaolevaksi

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Poissaolevaksi ilmoittautuneena opiskelijana

Poissaolotodistuksen toimittaminen

Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna lakisääteisistä syistä seuraavien asiakirjojen perusteella:

 1. suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • palvelukseenastumismääräys tai voimassa oleva varusmieskortti
 2. tarvitset vapaata opinnoista lapsesi hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä
  • KELAn todistus äitiys-, isyys tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 3. olet sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1./1.8.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä opiskelupaikan vastaanottopäivään mennessä.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

 1. Ota opiskelupaikka vastaan Opintopolussa.
 2. Ilmoittaudu Opintopolussa poissaolevaksi opiskelijaksi.
 3. Toimita poissaolon syyhyn liittyvät dokumentit Xamkin sähköiseen palveluun (linkki sivun alaosassa).
 4. Tallenna haussa käytetyt todistuskopiot hakulomakkeellesi Opintopolussa uuden opiskelijan sivulla olevien ohjeiden mukaan.

Mikäli asianmukaista dokumenttia ei toimiteta määräaikaan mennessä, opiskelija merkitään opiskelijarekisteriin läsnäolevaksi opiskelijaksi (opiskeluoikeusaika kuluu).

Poissaolevaksi ilmoittautuneena opiskelijana

 • Sinulla ei ole oikeutta käyttää Xamkin tunnuksia mihinkään järjestelmään kirjautumiseen.
 • Sinulla ei ole oikeutta  suorittaa tutkinto-opintoja tai CampusOnlinen opintoja ja saada niistä merkintöjä rekisteriin.
 • Sinulla ei ole oikeutta saada opintotukea, Kelan tukemaa ateriaetua tai opiskelija-alennuksia.
 • Et kuulu ammattikorkeakoulun vakuutuksen piiriin.

Opiskelupaikkasi Xamkissa säilyy poissaolosi aikana. Poissaoleviin opiskelijoihin ollaan Xamkista yhteydessä keväisin, jolloin saat sähköpostilla tietoa seuraavan lukuvuoden ilmoittautumisesta.

Huomioithan, että koulutus, johon sinut on valittu, alkaa mahdollisesti vain kerran vuodessa tai harvemmin (esim. terveydenhoitajan ja naprapaatin opinnot). Poissaolevaksi ilmoittautuneena opiskelijana vastaat itse opintojesi jatkumisesta ja etenemisestä, koska opintojaksotarjonta voi muuttua lukuvuodesta toiseen.

.

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: