Tunne huominen

Rohkeus ja uteliaisuus. Tahto kokeilla, oivaltaa ja oppia. Halu laittaa kaikki likoon huomisen puolesta. Xamkilaisuus on asenne, joka yhdistää. Tehtävänämme on palvella sinua, joka rakennat uuden ajan työelämää. Paras tapa tuntea huominen on luoda se.

Käytännönläheistä opiskelua

Ammattikorkeakouluopinnot painottuvat ammatilliseen ja käytännölliseen osaamiseen. Monissa tehtävissä ammattikorkeakouluopintojen sisältämää käytännön kokemusta arvostetaan paljon. AMK-opintojen kautta on myös mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin esimerkiksi suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa ja opintoja on mahdollista jatkaa aina tohtorin tutkintoon asti.

AMK-tutkintoon liittyy käytännön ohjattu harjoittelu, jonka aikana pääset soveltamaan teoriassa oppimiasi tietoja käytäntöön. Perehdyt oman ammattialasi tehtäviin todellisessa työympäristössä.

Harjoittelun voit suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa kuten erilaisissa yhdistyksissä tai järjestöissä. Myös työskentely yrittäjänä soveltuu harjoitteluksi, mikäli harjoittelun muut ehdot täyttyvät.

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta, lyhyemmin TKI-toiminta, on osa ammattikorkeakoulujen perustehtävää: Xamk tekee tutkimusta ja kehittää uusia menetelmiä, tuotteita ja palveluita alueen tarpeisiin. Xamkin TKI-toiminta on Suomen laajinta, 200 projektissa löytyy tekemistä myös opiskelijoille.

Voit saada kokemusta oikeista tutkimusprojekteista, haastat itsesi toimimaan kuten työelämässä ja opit tunnistamaan, mitä asioiden kehittäminen vaatii.

Työelämälähtöisissä projekteissa pääset rakentamaan verkostoja – voit saada kontaktin tulevaisuutesi työnantajaan.

Lue lisää Xamkin TKI-toiminnasta.

AMK-tutkinnot

AMK-opintoihin sisältyy ydinopintoja, täydentäviä opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö. AMK-tutkinnon suoritettuasi saat kelpoisuuden niihin virkoihin, joihin vaaditaan korkeakoulututkinto. Voit suorittaa tutkinnon joko päivä- tai monimuotototeutuksena – osa koulutuksista on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

Päivätoteutusten lähiopetus järjestetään arkipäivisin. Opiskelijat ovat eri-ikäisiä, eikä yläikärajaa ole.

Monimuotototeutuksissa lähiopetusta voi koulutuksesta riippuen olla arkipäivisin, iltaisin tai viikonloppuisin, lisäksi on verkko-opintoja ja itsenäistä etäopiskelua. Monimuoto-opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Työpaikka ei ole edellytyksenä monimuoto-opinnoille. Tutustu AMK-tutkintoihin.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet amk-tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylemmän AMK-tutkinnon avulla voit syventää ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen. Opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssä. Saat valmiudet muun muassa työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.
Tutustu YAMK-tutkintoihin.

Englanninkieliset koulutukset

Englanninkielisiin AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa tammikuussa. Osa opiskelijoista tulee ulkomailta, joten eri kulttuurit tulevat tutuiksi ja omaa kansainvälistymistäsi voit tukea myös suorittamalla harjoittelun tai vaihtojakson ulkomailla.

Englanninkielisiin koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä englannin kielen taito. Englannin kielen taidon ei tarvitse olla täydellinen, vaan riittävä opintojen suorittamiseen englanniksi.
Tutustu englanninkielisiin koulutuksiin.

Oppimisväylät

Xamkissa voit valita erilaisia oppimisväyliä oman elämäntilanteesi mukaan ja opiskella ajasta ja paikasta riippumattomissa opiskeluympäristöissä. Xamkissa on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö.

Tarjolla on kolme oppimisväylää:

  • työviikkopohjainen oppimisväylä
  • opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä
  • työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä

Mikäli haluat nopeuttaa opintojasi, voit joko valita itsenäisiä suoritustapoja (esim. verkkototeutuksia) tai mahdollisesti valita opintoja jonkin toisen koulutuksesi ryhmän työjärjestyksestä. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaiseen oppimisväylään suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin itsenäisen toteutuksen mukaiset.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä

Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Kansainväliset opinnot

Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit suorittaa koko tutkinnon tai osan siitä englanniksi – englanninkielisissä ryhmissä on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Voit myös  opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa tai -organisaatiossa joko Erasmus-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta.

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä valmiuksiasi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista.

 

 

VAIHTO RANSKASSA

Vaihto-opinnot Lyonissa tarjosivat Maijulle ikimuistoisen kokemuksen antaen itsevarmuuutta ja mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ympäri maailmaa.

Ota riski, koe ja näe!

Vaikka vaihtoon lähteminen mietityttää ja pelottaa, kannattaa se riski silti ottaa, koska se opettaa todella paljon. Se muistojen määrä mitä keräät vaihdossa ollessa on uskomaton!

Maiju, Wellbeing Management opiskelija

Täydennä osaamistasi

Avoin AMK

Avoin AMK-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintojaksoille ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Opinnot koostuvat Xamkin tutkintoon johtavien koulutusten opintojaksoista ja/tai opintokokonaisuuksista. Toisen asteen opiskelijoille opetus on toistaiseksi maksutonta.

Täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalvelut

Työelämässä tarvitaan jatkuvaa osaamisen ylläpitämistä ja jalostamista. Osaamisen kehittämisellä taataan sekä organisaation kilpailukyky että ylläpidetään ja parannetaan henkilöstön osaamista, työkykyä ja hyvinvointia.

Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uusi koulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

Asuminen kampuskaupungeissamme ei niele kaikkia rahojasi

Opiskelijan rahoista suurin osa hupenee asumiseen. Kampuspaikkakunnillamme asut edullisemmin kuin monissa muissa Suomen suurissa kaupungeissa.

Xamkin kampuskaupungeissa sinulla jää rahaa myös elämiseen. Esimerkiksi 30 neliön yksiöstä maksat Kouvolassa vuokraa kuukaudessa 360 euroa. Helsingissä pulittaisit vastaavasta asunnosta 673 euroa.

Asuminen Kouvolassa säästää neljässä vuodessa 9 734 euroa verrattuna asumiseen Helsingissä. Summassa on huomioitu opiskelijan saama keskimääräinen asumistuki.

Lisäksi voit valita, missä asua. Asuisitko mieluummin keskellä kaupunkia vai upeiden
lenkkipolkujen äärellä? Välimatkat ovat lyhyitä ja nopeita kulkea. Tervetuloa hyvään asumiseen ja opiskeluun!