Xamk RestoLab on täysin uudenlainen palveluliiketoiminnan,
ruokapalveluiden ja matkailun oppimis- ja kehittämisympäristö Xamkissa ja Suomessa.

RestoLab

Xamk RestoLab tuo virtuaalisia ja pelillisiä ja VR-teknologioita hyödyntäviä oppimisympäristöratkaisuja ruoka- ja matkailupalveluihin ja mahdollistaa näin alalla tarvittavien taitojen oppimisen joustavasti etänä missä tahansa, melkein milloin tahansa. Taitojen oppimisessa hyödynnetään hybridiopetusmallia.

RestoLabissa opiskelijat voivat kehittää palveluliiketoiminnan taitojaan, esimerkiksi asiakkaan kohtaamista, esimiehen ohjaus-, suunnittelu- ja johtamistaitoja sekä ruokatuotteiden, prosessessien ja teknologioiden kehittämistaitoja.

RestoLab mahdollistaa esimerkiksi ruokaopetuksen hybridiopetuksena, jossa osa opiskelijoista on fyysisesti ammattikeittiössä, osa paikalla kameroiden ja etäyhteyksien kautta.

Kyseessä on siis tulevaisuuden matkailu- ja ruokapalveluprosessien ja -teknologioiden koulutus- ja kehittämisyksikön keskus!

RestoLabin tavoitteena on toimia sekä Xamkin koulutusten oppimisympäristönä että henkilöstön ja työelämän yhteisenä oppimisen ja kehittämisen innovaatioympäristönä.

Lisäksi tavoitteena on parantaa alan työvoiman ammattitaitoa, kehittää elinikäistä oppimista ja eri alueiden tasa-arvoisia oppimisen mahdollisuuksia hyödyntämällä uudenlaisia simulaatio- ja virtuaaliympäristöjä.

RestoLab tukee myös alueen alykästä erikoistumista kehittämällä huippuosaamista ruokapalvelu- ja ruokamatkailualoille.

RestoLab on paitsi koulutuksen oppimisympäristö myös alueen yrittäjien osaamisen kehittämisen ja kohtauttamisen paikka.

RestoLabin tavoitteena on luoda yhteyksiä opiskelijoiden ja työelämän välille.

Xamk RestoLab oppimis- ja kehittämisympäristönä

Opiskelijoille

Xamk Restolabin oppimisympäristöratkaisut sekä hybridiopetusmalli tukevat ajasta ja paikasta riippumatonta palveluliiketoiminnan opiskelua.

Lähiopetus ja digitaalisuus muodostavat työssä tarvittavien taitojen joustavia ja monimuotoisia oppimista tukevia ympäristöjä.

Voit opiskella allalla tarvittavia taitoja myös etänä missä tahansa, melkein myös milloin tahansa. Taitoja tuottavien opintojen saavutettavuus paranee.

Yrityksille

Xamk Restolabin oppimisympäristöratkaisut sekä hybridiopetusmalli mahdollistavat yrittäjien paikasta riippumattoman aktiivinen osallistumisen myös taitoja kehittävään opetukseen.

Osaamista jaetaan ja kehitetään yhteisissä verkostostoissa TKI-toimijoiden, työelämän, opiskelijoiden ja opettajien kesken.

Koulutusten saavutettavuus paranee ja mahdollistaa aiempaa paremmin jatkuvan oppimisen ja oman henkilöstön kouluttamisen.

Oppimisympäristöä rakentamassa

”Xamkin RestoLab antaa mahdollisuuden kehittää myös opetusta ihan uudelle tasolle. Restonomitutkinto on ollut mahdollista suorittaa täysin verkossa jo syksystä 2019 lähtien.

Restonomin tehtäväkenttä painottuu työelämässä paljon kuitenkin sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kädentaitoihin ja käytäntöön ja tämän oppimisen tehostamiseksi olemme lähteneet kehittämään uutta oppimisalustaa ja virtuaalisia työkaluja.

Olemme aloittaneet yhteistyön 3DBearin kanssa, jonka tarkoituksena on avata oppimiselle aivan uudenlainen virtuaalinen maailma.

3DBear on tunnettu virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämisestä lisätyssä todellisuudessa ja virtuaalitodellisuudessa. Yhteistyössä olemme nyt kehittämässä kokonaisuutta, joka tukee ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista myös kädentaitoihin liittyen.”

Anu Rantanen, lehtori

Yllä: Sisällöntuotantokuvaukset menossa Kalevankankaalla.

Oikealla: Projektiryhmä työstää Wonda-ympäristöä Teamsin kautta.

Vaikuttavaa TKI-toimintaa

ESR-hanke: Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla

Hankkeella edistetään perehdyttämiseen ja työn opastukseen soveltuvia digitaalisia työkaluja ja uudenlaisia toimintatapoja sekä malleja.

Sekä organisaatiot että työntekijät saavat havainnollista tietoa digitaalisesta perehdyttämisestä- ja työnohjauksesta sekä oppivat hyödyntämään uudenlaisia toimintamalleja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Virtuaalimatkailun käsitystä purkamassa

Virtuaalimatkailusta puhutaan nyt kaikkialla. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa matkailualalla toimiville yrityksille? Mitä erilaisia malleja ja vaihtoehtoja virtuaalimatkan toteuttamiseen on meillä Suomessa tarjolla? Mikrokurssin tuoteaihio virtuaalimatkailusta osana OVI hankkeen MOC (Massive online course) kokeiluja oli juuri syntynyt.

Xamkin matkailun lehtori Marjut Kasperin mukaan kehitysmatkalle matkaan lähti Samiedun kansainvälisyys ja opetusteknologian asiantuntija Anne-Mari Behm.

Lue OVI-hankkeen blogista, mihin sitten päädyttiin!

Mistä RestoLab koostuu?

 • kameroita, näyttöjä ja tallennus- sekä etälähetysmahdollisuus
 • opetuskeittiö ja ravintolakeittiö
 • 2 yhdistettävää hybridiopetustilaa lähellä keittiöitä
 • simulaatio/video-ohjaustila
 • TKI-henkilöstötila (4 työpistettä) ja kokoustila
 • Laitteisto
  • vesimittarit
  • energiamittarit
  • AR/VR-laitteet

Tutustu restonomi (AMK) -koulutukseen

Lue lisää

Tutustu matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi AMK -koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisää

Koulutus RestoLabissa

Lehtori Marjut Kasper
P. 040 572 0474
marjut.kasper@xamk.fi

RestoLabin palvelut työelämälle

Tutkimuspäällikkö Teija Rautiainen
p. 040 087 2759
teija.rautiainen@xamk.fi