Matkailu- ja ravitsemisala

Restonomi (AMK)

Restonomina olet matkailu- ja ravitsemisalan ammattilainen, joka tekee merkityksellistä työtä vieraanvaraisuuden edistämiseksi.

Maailman onnellisin maa herättää kasvavaa kansainvälistä mielenkiintoa. ja siksi matkailu- ja ravitsemisala tarvitsee jatkossakin vahvoja osaajia kehittämään alan palveluja ja sitä kautta kasvattamaan matkailuvientiä. 

Kiinnostuitko? Jos vastasit kyllä ja erinomainen asiakaskokemus on sinun juttusi, hakeudu restonomiopintoihin Xamkiin. Restonomeille on työelämän ovet auki moneen suuntaan.

Hae syksyn 2024 yhteishaussa!

Syksyn yhteishaku on 28.8.-11.9.2024.

Monimuoto-opiskelu

Mikkeli

Aloituspaikat: 25 Opintojen kesto: 3,5 Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025

Verkko-opiskelu

Kotka

Aloituspaikat: 40 Opintojen kesto: 1,5-3,5 Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025

Mikkeli

Aloituspaikat: 35 Opintojen kesto: 1,5-3,5 Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Restonomi (AMK)

Elämyksellistä matkailua ja kestäviä ravitsemispalveluja

Restonomi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi olet vieraanvaraisuuden ammattilainen.

Tunnet alan erilaiset toimintaympäristöt ja tulevaisuuden näkymät, muuttuvia alan vaatimuksia ja palvelukulttuuria. Koulutus antaa sinulle valmiudet syventää osaamistasi matkailu- ja ruokapalveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.

Liiketoimintaosaamisen opinnot kattavat matkailu- ja ravitsemisalan markkinoinnin, myynnin ja talouden hallinnan, jotka auttavat organisaatioita menestymään alalla.

Esihenkilötyön ja johtamisen opinnot valmistavat sinua toimimaan tehokkaasti ja vastuullisesti johtotehtävissä huomioiden työyhteisön ja työhyvinvoinnin merkityksen.

Tutkinnon jälkeen sinulla on myös valmiudet yrityksen perustamiseen tai sen kehittämiseen.

Koulutuksen erityispiirteenä ovat ruoka- ja luontomatkailun syventävät opinnot. Niissä syvennät osaamistasi ruokamatkailun ja luontomatkailun palvelukonseptoinnista, gastronomiasta, tulevaisuuskestävästä matkailusta sekä tuotteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Tämä ainutlaatuinen kokonaisuus valmistaa vastaamaan alati kasvavaan kysyntään ruoka- ja luontomatkailun parissa – myös kansainvälistä kasvua ajatellen.

Laajalla ja monimuotoisella alalla on tarjolla erilaisia työtehtäviä palvelujen tuottamisen, kehittämisen ja johtamisen parissa.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Erikoistu ruoka- ja luontomatkailuun!

 • matkailu
 • ruoka
 • kansainvälisyys
 • vastuullisuus
 • luonto
 • johtaminen
 • vieraanvaraisuus
 • ravintola
 • tuotekehitys
 • liiketoiminta

Miksi kannattaa opiskella restonomiks Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

Matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksessa opiskellaan vastuullista matkailu- ja ruokapalveluosaamista alan kehittymisnäkymät ja erityispiirteet huomioiden. Opintoihin kuuluu myös vahvasti liiketoimintaosaamista sekä esihenkilötaitoja.

Xamkin restonomikoulutuksessa opit ymmärtämään ja yhdistämään asiakkaiden tarpeita, tuottamaan ja kehittämään kannattavia, asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluja sekä myymään ja markkinoimaan palveluja monikanavaisesti.

Koulutuksessa korostuvat liiketoimintaosaaminen, vastuullisuus, kansainvälisyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen ja johtamistaidot.

Voit rakentaa matkailu- ja ravitsemispalvelujen opinnoista itsellesi yksilöllisen opintopolun.

Valmistuttuasi olet valmis vastaamaan matkailu- ja ravitsemisalan haasteisiin ja toimimaan tehokkaasti erilaisissa tehtävissä, olipa kyse sitten ruokamatkailun gastronomiasta tai luontomatkailun kestävästä kehityksestä.

Opinnoissa opit hyödyntämään alalla vaadittavaa teknologiaa ja digitaalisuutta. Koulutus tarjoaa monipuoliset kieliopinnot sekä mahdollisuudet kansainvälistymiseen vaihtojen tai harjoittelujen kautta.

Koulutus etenee vaiheittain

1.  vaihe: Perehtyjä. Tunnet matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön ja sen tulevaisuuden näkymiä, hallitset alan tuote- ja palveluosaamisen perusteet, vieraanvaraisuuden periaatteet ja osaat toimia niiden mukaisesti erilaisissa palvelutilanteissa.

2. vaihe: Toimija. Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisiä ja kannattavia matkailu- ja ravitsemispalveluja.

3. vaihe: Soveltaja. Osaat toimia erilaisissa johtamis-, asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä ja tiimeissä.

4. vaihe: Kehittäjä. Osaat tutkivalla ja kehittävällä työotteella analysoida, kehittää ja innovoida alan palvelutoimintoja vastuullisuuden osa-alueet huomioiden.

Jo osaamiasi asioita ei tarvitse enää opiskella

Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita jo osaat, ei tarvitse enää opiskella. Sen sijaan opinnoissa voit keskittyä kehittämään niitä asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä.

Lue opiskelijatarinoita

Kolme opiskelijaa työskentelee RestoLab-virtuaalikoulutustilan keittiössä. Taustalla näytöllä videokuvaa heidän työskentelystään.

Suorita restonomiopinnot joko monimuotona tai kokonaan verkossa!  

Koulutuksen toteutus

Restonomiksi voi Xamkissa opiskella sekä monimuoto-opintoina (aloitus syksyllä) että verkossa (aloitus keväällä ja syksyllä).

Monipuolinen verkkotarjonta mahdollistaa opintojen nopeuttamisen kummassakin opiskelutavassa.

Verkko-opiskelu tarkoittaa sitä, että opetus tapahtuu pääsääntöisesti verkko-oppimisympäristöissä. Verkko-opetus tarjoaa joustavuutta opiskelijoille, sillä voit osallistua opetukseen etänä tai kuunnella luentojen tallenteet jälkikäteen. Opiskelu onnistuu siis myös työn ohessa ja on mahdollista myös ulkomailta käsin. 

Huomioithan kuitenkin, että opetus saattaa sisältää etäyhteyden kautta tiettyyn aikaan paikallaoloa ja kieliopintojen yksittäiset tentit tulee suorittaa Exam-tenttiluokassa. Opintojaksot ja tehtävät suoritetaan erikseen niille määrätyssä ajassa.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat itsenäisesti tai pienryhmissä tehtävistä oppimistehtävistä tentteihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin. Harjoittelut tapahtuvat käytännön työelämässä.

Verkko-opiskelu sopii erityisesti jo matkailu-, ja ravitsemisalalla työskenteleville sekä alan vaihtajille.

Verkkototeutus

Verkkototeutuksessa verkkokontaktit ja opetus ovat pääsääntöisesti iltaisin ma–to klo 16–19.00 välisenä aikana. Jokaisessa opintojaksossa on aloitusinfo, jolloin verkkotapaamisten aikataulut tarkentuvat.

Uramahdollisuudet

Matkailu- ja ravitsemisalalle tarvitaan ammattikorkeakoulutasoisia osaajia ja asiantuntijoita, joilla on oman erikoisalansa lisäksi vahvaa kehittämis-, liiketoiminta- ja johtamisosaamista.

Seurantatutkimuksen mukaan valmistumisvaiheessa olevien restonomien työllistymisprosentti on viime vuosina ollut erinomainen: yli 85 %.

Restonomina voit työskennellä monenlaisissa matkailu- ja ravitsemisalan tehtävissä tai esimerkiksi kaupan alalla. Jo harjoittelujaksojen aikana sinun kannattaa tutustua useampaan toimialaan.

Voit toimia esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:

 • avainasiakasvastaava
 • henkilöstövastaava
 • kehittämispäällikkö
 • koulutus-, opetus- ja kehittämistehtävät
 • lomakylän esihenkilö
 • markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö
 • matkapalvelujen tuottaja tai matka-assistentti
 • matkailukoordinaattori, matkailupäällikkö
 • myyntikoordinaattori
 • ohjelmapalvelutuottaja tai tapahtuma-assistentti
 • palveluvastaava, projektipäällikkö
 • päivittäistavarakaupan osastovastaava
 • ravintolapäällikkö
 • ruokapalvelujen esihenkilö, ruoka- ja puhtauspalvelujen esihenkilö
 • suunnittelija
 • tiimijohtaja
 • tuotekehittäjä
 • vastaanottopäällikkö
 • vuoropäällikkö
 • yrittäjä

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358405720474
Sähköposti
Marjut.Kasper@xamk.fi
Yksikkö
Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksi
Marjut Kasper
Lehtori
+358405720474
Marjut.Kasper@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: