Ajankohta: 11. – 12.4.2017
Koulutuspaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kotkan kampus, Kotka
Laajuus : 2 opintopistettä
Paikkamäärä: 16
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Ilmoittautuminen päättyy: 31.3.2017
Hinta: 240 € + alv 24%

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

 • ymmärtää simulaatio-oppimisen osana sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta.
 • ymmärtää simulaatiotilanteissa oppimisen merkityksen osaksi parempaa asiakasturvallisuutta.
 • omaa valmiudet potilastilannesimulaation suunnitteluun, simulaatiotilanteen käytännön toteuttamiseen sekä palautetilanteen ohjaamiseen.

Sisältö:

 • Simulaatio-oppiminen
 • Simulaatiotilanteen rakentaminen
 • Simulaatiotilanteen ohjaaminen
 • Palautetilanteen ohjaaminen
 • Inhimillisten tekijöiden huomioiminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Koulutuksen menetelmät:

 • Luennot
 • Ryhmä- / parityönä toteutettu harjoitustilanne
 • Ryhmä- / pariharjoitukset simuloiduissa tilanteissa

Arviointi
Opintojakso arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0).

Suoritustapa, arviointi ja palaute: Sovitaan opintojakson alussa.

Lisätietoja
Hannu Salonen sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@kyamk.fi

Ilmoittaudu koulutukseen tästä!
Lisätietoa ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, 044 702 8811, avoinamk@xamk.fi

Share This