Paikka: Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

Ajankohta: Koulutus kestää 4 lukukautta, vuoden 2018 loppuun.
Kevään lähipäivät:
10. – 11.2.2017
17. – 18.3.2017
7. – 8. 4.2017
12.5.2017

Kohderyhmä:
Koulutus on tarkoitettu moniammatilliseksi: sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle tai muille ihmissuhdeammateissa toimiville. Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on jo oman alansa työkokemusta ja jotka haluavat edelleen kehittää itseään, työnsä laatua ja ammatilista osaamistaan.

Osallistujilta edellytetään vähintään toisen asteen koulutusta, hekilökohtaista aitoa osallistumismotivaatiota sekä mahdollisuutta koulutuksen aikaiseen työnohjaustyöskentelyyn. Osallistujat valitaan hakulomakkeen ja mahdollisen haastattelun perusteella.

Koulutus perustuu työnohjauksen teoreettiseen viitekehykseen ja sitä syvennetään toiminnallisilla harjoituksilla ja kokemuksellisella oppimisella. Työskentelyssä yhdistellään erilaisia oppimisprosesseja ja sovelletaan luovasti teoreettista tietoa.

Koulutus on prosessi, jonka kuluessa kehitytään työnohjaajana. Tavoitteena on rakentaa identiteettiä työnohjaajana ja kehittää työnohjauksellisia taitoaja ja syventää yhteisöllisten ilmiöiden ymmärrystä.

Kouluttajat: Yrittäjä, KM, työnohjaaja CSLE Tiina Punkanen sekä muita alan asiantuntijoita

Tavoitteet:

  • antaa osallistujille perustiedot ja taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä sekä auttaa soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omassa työssä ja työorganisaatiossa
  • antaa valmiudet työnohjaajana toimimiseen yksilöiden, yhteisöjen sekä organisaatioiden parissa
  • luoda edellytyksiä oman persoonallisuuden jatkuvalle kehittymiselle ja uudistumiselle

Koulutus antaa pätevyyden hakea Suomen Työnohjaajat ry.n jäsenyyttä.

Koulutuksen toteutus:
Lähiopetuspäivät (30) teoriaa 22 op
Harjoittelut eli työnohjaajan toimiminen 14 op
Vertaisryhmätyöskentely ja / tai työnohjauksen työnohjaus minmi  15 x 90 min 4 op
Tehtävät 4 op
Kirjallisuuteen perehtyminen ja referaattien tekeminen ja esittäminen 4 op
Prosessikirjoittaminen 4 op
Seminaarityö ja seminaarityön opponointi 8 op

Osallistumismaksu: 4 350 € / osallistuja (hinta sisältää alv  24 % 1 044 €). Koulutuksen voi maksaa neljässä erässä.

LIsätietoja: Tiina Punkanen, sähköposti: tiina.punkanen@pp.inet.fi

Hae mukaan tästä 31.1.2017 mennessä