Kevään 2024 yhteishaut

Ensimmäinen yhteishaku

 • Rehabilitation, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe on kaksiosainen ja englanninkielinen.
 • Valintakokeen 1. osa on kirjallinen aineistokoe. Aineistokoe järjestetään verkossa Xamkin Open Learn -alustalla 15.2.2024. Aineistokoe mittaa tiedon käsittelyä ja siinä käytettävä aineisto annetaan etukäteen (tarkemmat ohjeet valintakoekutsussa).
 • Valintakokeen 2. osa on haastattelu, johon kutsutaan ensimmäisestä osasta parhaat pisteeet saaneet, hakukelpoiset hakijat. Haastattelut järjestetään 13.-14.3.2024, Teams-sovelluksen välityksellä.
 • Hakijan on suoritettava hyväksytysti valintakokeen molemmat osat.

Toinen yhteishaku

 • Akuutti hoitotyö, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 21.5.2024 klo 9-12. Koe sisältää aineistokokeen (aineisto saatavilla vasta kokeessa) sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla toukokuun puolivälissä.
 • Jos haet useampaan Xamkin sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksiin, sinun on osallistuttava jokaisen koulutuksen valintakokeeseen erikseen.
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 14.5.2024 klo 9-12. Koe sisältää aineistokokeen (aineisto saatavilla vasta kokeessa) sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla toukokuun alussa.
 • Jos haet useampaan Xamkin sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksiin, sinun on osallistuttava jokaisen koulutuksen valintakokeeseen erikseen.
 • Digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 16.5.2024 klo 9-12. Koe sisältää aineistokokeen (aineisto saatavilla vasta kokeessa) sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla toukokuun alussa.
 • Jos haet useampaan Xamkin sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksiin, sinun on osallistuttava jokaisen koulutuksen valintakokeeseen erikseen.
 • HR, viestintä ja johtaminen, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan todistusvalinnan perusteella.
 • Opiskelijat valitaan hakukelpoisuuden antavan amk-tutkinnon painotetun keskiarvon perusteella.
 • Alin hyväksytty keskiarvo on 3,25 (asteikko 1-5).
 • Jos sinulla on useita hakukelpoisuusvaatimukset täyttäviä amk-tutkintoja, todistusvalinnassa huomioidaan tutkinto, jonka keskiarvo on korkein.
 • Lue tarkemmat ohjeet täältä.
 • Hyvinvoinnin edistäminen, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 28.5.2024 klo 13-16. Koe sisältää aineistokokeen (aineisto saatavilla vasta kokeessa) sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla toukokuun puolivälissä.
 • Jos haet useampaan Xamkin sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksiin, sinun on osallistuttava jokaisen koulutuksen valintakokeeseen erikseen.
 • Kestävä rakentaminen ja muotoilu (insinööri ylempi AMK), valintaperusteet
 • Opiskelijavalinnassa on kaksi vaihetta ennakkotehtävä ja Teams-sovelluksen välityksellä tapahtuva haastattelu.
 • Ennakkotehtävän ohje.
 • Ennakkotehtävän palautus 16.4. klo 15 mennessä Opintopolun hakulomakkeelle.
 • Teams-sovelluksella tapahtuvat valintakoehaastattelut: kutsutaan 25 parhaat pisteet ennakkotehtävästä saanutta hakijaa.
 • Haastattelut 14.5. klo 8-16 välisenä aikana. Kutsu sisältää tarkan haastatteluajan sekä linkin.
 • Yhteensä 100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä on 50.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Kestävä rakentaminen ja muotoilu (muotoilija ylempi AMK), valintaperusteet
 • Opiskelijavalinnassa on kaksi vaihetta ennakkotehtävä ja Teams-sovelluksen välityksellä tapahtuva haastattelu.
 • Ennakkotehtävän ohje.
 • Ennakkotehtävän palautus 16.4. klo 15 mennessä Opintopolun hakulomakkeelle.
 • Teams-sovelluksella tapahtuvat valintakoehaastattelut: kutsutaan 25 parhaat pisteet ennakkotehtävästä saanutta hakijaa.
 • Haastattelut 15.5. klo 8-16 välisenä aikana. Kutsu sisältää tarkan haastatteluajan sekä linkin.
 • Yhteensä 100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä on 50.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Kestävän liiketoiminnan kehittäjä, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan todistusvalinnan perusteella.
 • Opiskelijat valitaan hakukelpoisuuden antavan amk-tutkinnon painotetun keskiarvon perusteella.
 • Alin hyväksytty keskiarvo on 3,25 (asteikko 1-5).
 • Jos sinulla on useita hakukelpoisuusvaatimukset täyttäviä amk-tutkintoja, todistusvalinnassa huomioidaan tutkinto, jonka keskiarvo on korkein.
 • Lue tarkemmat ohjeet täältä.
 • Logistiikka, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan aiemman opiskelumenestyksen, työkokemuksen ja kirjallisen ennakkotehtävän/motivaatiokirjeen perusteella.
 • Ennakkotehtävän ohje.
 • Ennakkotehtävän palautus Opintopolun hakulomakkeelle 16.4.2024 klo 15 mennessä.
 • Hakijan aiemman taustan arvioimiseen vaaditaan tutkintotodistus opintosuoritusotteineen, CV ja todistuskopiot koulutuksen kannalta relevantista työkokemuksesta, jotka liitetään Opintopolun hakemukseen
 • Yhteensä 100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä on 50.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminta, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen ennakkotehtävän ja valintakokeen (yht. max 100 p.) perusteella.
 • Ennakkotehtävän ohje.
 • Kirjallinen ennakkotehtävä on palautettava viimeistään Opintopolun hakulomakkeelle 2.5.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Valintakoe toteutetaan ryhmäkeskusteluna 22.5.2024 (MS Teams). Ryhmäkeskusteluaika lähetetään sähköpostilla ennakkotehtävän palauttaneille.
 • Mielenterveyshoitotyö, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 21.5.2024 klo 13-16. Koe sisältää aineistokokeen (aineisto saatavilla vasta kokeessa) sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla toukokuun alkupuolella.
 • Jos haet useampaan Xamkin sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksiin, sinun on osallistuttava jokaisen koulutuksen valintakokeeseen erikseen.
 • Monialainen toimintakyvyn edistäminen, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 16.5.2024 klo 13-16. Koe sisältää aineistokokeen (aineisto saatavilla vasta kokeessa) sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla toukokuun alussa.
 • Jos haet useampaan Xamkin sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksiin, sinun on osallistuttava jokaisen koulutuksen valintakokeeseen erikseen.
 • Palvelumuotoilu, valintaperusteet
 • Opiskelijavalinnassa on kaksi vaihetta ennakkotehtävä ja Kouvolan kampuksella järjestettävä valintakoe.
 • Ennakkotehtävän ohje.
 • Ennakkotehtävän palautus Opintopolun hakulomakkeelle 3.4. klo 15 mennessä.
 • Ennakkotehtävän tulokset ja kutsut valintakokeeseen lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään 3.5.
 • Yksipäiväinen valintakoe 17.5. Kouvolan kampuksella johon kutsutaan 75 parhaat pisteet ennakkotehtävästä saanutta hakijaa.
 • Yhteensä 100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä on 50.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Projekti- ja myyntijohtaminen, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen ennakkotehtävän ja valintakoehaastattelun (max. 50+50 p) perusteella.
 • Ennakkotehtävän ohje.
 • Ennakkotehtävän palautus Opintopolun hakulomakkeelle 16.4.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Ennakkotehtävän pisteiden perusteella kutsutaan enintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin verrattuna valintakoehaastatteluun.
 • Verkkohaastattelut ovat ti-pe 14.-17.5.2024.
 • Seksuaaliterveyden asiantuntija, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 15.5.2024 klo 9-12. Koe sisältää aineistokokeen (aineisto saatavilla vasta kokeessa) sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla toukokuun alussa.
 • Jos haet useampaan Xamkin sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksiin, sinun on osallistuttava jokaisen koulutuksen valintakokeeseen erikseen.
 • Terveyden edistäminen, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 22.5.2024 klo 9-12. Koe sisältää aineistokokeen (aineisto saatavilla vasta kokeessa) sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla toukokuun alkupuolella.
 • Jos haet useampaan Xamkin sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksiin, sinun on osallistuttava jokaisen koulutuksen valintakokeeseen erikseen.

Todistusvalinta yamk-koulutuksissa

YAMK-koulutusten todistusvalinta tehdään hakukelpoisuuden antavan amk-tutkinnon painotetun keskiarvon perusteella. Koulutuksiin voidaan myös määritellä alin hyväksytty keskiarvo.

Todistusvalinta on käytössä seuraavissa kevään 2024 yhteishaun koulutuksissa:

 • HR, viestintä ja johtaminen
 • Kestävän liiketoiminnan kehittäjä

Tulet huomioiduksi todistusvalinnassa, jos täytät koulutuksen hakukelpoisuusvaatimukset ja tallennat yhteishaun hakulomakkeelle linkin hakukelpoisuuden antavan amk-tutkintosi suoritustietoihin Oma Opintopolku -palvelussa. Tee linkki Oma Opintopolku -palvelussa valinnalla ”Kattavat tiedot valituista suorituksista”. Linkin tulee olla voimassa 30.9.2024 saakka.

 • Jos sinulla on useita hakukelpoisuusvaatimukset täyttäviä amk-tutkintoja, todistusvalinnassa huomioidaan tutkinto, jonka keskiarvo on korkein.
 • Jos et ole tallentanut linkkiä hakulomakkeelle tai jos toimittamasi linkki ei toimi tai se on vanhentunut, tutkintoasi ei huomioida todistusvalinnassa.
 • Jos tutkintosi arvosanatietoja ei näy Oma Opintopolku -palvelun suorituslinkin kautta, tallenna kuitenkin linkki hakulomakkeelle. Voit sen lisäksi tallentaa hakulomakkeelle tai toimittaa Xamkin hakijapalveluihin sähköpostitse tutkintotodistuksesi liitteen, jossa opintosuoritukset ja arvosanat näkyvät (opintosuoritusote).
 • YAMK-tutkintoja ei huomioida todistusvalinnassa.
Kuinka lasket tutkintosi painotetun keskiarvon?

Laske AMK-tutkinnon painotettu keskiarvo näin:

Kerro jokaisen opintojakson arvosana kyseisen opintojakson opintopistemäärällä (esim. arvosana 3 × 4 op = 12, arvosana 4 × 5 op = 20 jne.). Laske sen jälkeen yhteen kertolaskuista saadut tulot (esim. 12+20=32) ja jaa yhteenlaskettu summa opintojaksojen kokonaisopintopistemäärällä (esim. 32/9=3,56). Pyöristä keskiarvo kahden desimaalin tarkkuuteen.

 • Laske keskiarvoon vain numeerisesti arvioidut opintojaksot ja opinnäytetyö. Sanallisesti arvioituja ei huomioida (esim. hyväksytty H tai suoritettu S).
 • Ota keskiarvoon mukaan vain opintojakson kokonaisarvosana. Opintojaksoon mahdollisesti sisältyvien osa-alueiden tai osioiden arviointeja ei huomioida.
 • Voit hyödyntää painotetun keskiarvon laskemisessa netistä löytyvää laskuria https://www.rapidtables.com/calc/math/weighted-average-calculator.html tai taulukkolaskentasovellusta (esim. Excel tai Sheets).
 • Keskiarvo lasketaan samalla tavalla riippumatta siitä, onko tutkinto suoritettu opintopisteinä vai opintoviikkoina.
Esimerkki

arvosana           op                       kertolaskun tulos

3                          4                         12
4                          5                         20
2                          2                         4
4                          15                       60
H                         (5)                       ei lasketa

yhteensä          26                        96

Painotettu keskiarvo: 96/26=3,692307… eli pyöristettynä kahteen desimaaliin 3,69.

GMAT (Graduate Management Admission Test)

 

GMAT-testi

Jos tutkintosi täyttää Xamkin International Business Management -koulutuksen hakukelpoisuusvaatimukset, mutta sitä ei voida huomioida todistusvalinnassa, voit hakea koulutukseen kansainvälisen GMAT-testin perusteella. Koulutukseen ei järjestetä muuta valintakoetta.

Alin hyväksytty tulos GMAT-testistä on 450. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen GMAT-testituloksen perusteella.

GMAT-testitulos on voimassa 5 vuotta. Tuloksen tulee olla voimassa haun alkamispäivänä (syksyn yhteishaussa 4.9.2023).

Haussa huomioidaan vain GMAT Total Score, joka sisältää osiot Quantitative Section ja Verbal Section. Osioilla Analytical Writing Assessment ja Intergrated Reasoning ei ole merkitystä haussa.

Tutustu GMAT-testiin (www.mba.com)

Aikataulu

Syksyn 2023 yhteishaussa GMAT-tulos on toimitettava Xamkiin suoraan testin järjestäjältä 15.10.2023 mennessä. Hakijan itse toimittamaa tulosraporttia ei hyväksytä. Hakija vastaa testin tekemisestä ajoissa niin, että sen tulos on toimitettu Xamkiin määräajassa.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan lokakuun loppuun mennessä.

GMAT-testin tekeminen

Testin voi tehdä testikeskuksessa Suomessa tai ulkomailla. Testikeskus Suomessa: Espoossa sijaitseva CertyHub Espoo (LGF). Myös verkossa tehty GMAT Online Exam -testi hyväksytään. Testin suorittaminen maksaa 275-300 euroa.

Lue ohjeet testiin ilmoittautumisesta, maksusta ja henkilöllisyystodistusvaatimuksista testinjärjestäjän nettisivulta Register (mba.com).

Testituloksen toimittaminen

Testitulos tulee toimittaa Xamkiin määräaikaan mennessä suoraan testinjärjestäjältä. Virallinen testitulos on saatavilla 7-20 päivän kuluessa testin suorittamisesta. Testiraportit toimitetaan sähköisesti. Valitse testitilaisuudessa Xamk yhdeksi korkeakouluista, johon tuloksesi lähetetään. Jos olet tehnyt testin aiemmin, pyydä testiorganisaatiota lähettämään tuloksesi Xamkiin.

Testitulokset tulee lähettää Xamkin koodilla:
GMAT program code G6Z-X2-34 for South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk), Master of Business Administration, International Business Management

Tietoa testitulosten toimittamisesta: Sending Your Score (mba.com).

Opiskelijavalinta Xamkissa

Yleistä tietoa Xamkin opiskelijavalinnasta.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Posti- ja käyntiosoitteet