Syksyn 2023 yhteishaku

Suomen- ja englanninkieliset YAMK-koulutukset

Hakuaika 4.-14.9.2023

Kotkan kampus

KRIISINKESTÄVÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella.

 • Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kirjalliseen valintakokeeseen, joka järjestetään verkossa 10.10.2023 klo 9-12.

 

PROSESSIAUTOMAATION PROJEKTITOIMINTA

Opiskelijat valitaan kirjallisen ennakkotehtävän, videoesittelyn ja valintakokeen perusteella.

 

Kouvolan kampus

INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai GMAT-testin (Graduate Management Admission Test) perusteella. Lue tarkemmat ohjeet täältä:

 

KULTTUURIHYVINVOINTI, MUOTOILIJA (YLEMPI AMK)
KULTTUURIHYVINVOINTI, SOSIAALI- JA TERVEYSALA (YLEMPI AMK)

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella.

 • Ennakkotehtävän ohje (pdf.)
 • Ennakkotehtävän palautus Opintopolun hakulomakkeelle ma 25.9.2023 klo 15.00 mennessä.
 • Ennakkotehtävän pisteiden perusteella kutsutaan 45 parasta hakijaa valintakokeeseen.
 • Valintakoe järjestetään Kouvolan kampuksella ke 18.10.2023 klo 9-14.

Mikkelin kampus

DIGIMARKKINOINNIN JOHTAMINEN

Opiskelijat valitaan todistusvalinnan perusteella (hakukelpoisuuden antavan amk-tutkinnon painotettu keskiarvo).

 

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN

Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella.

 • Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kirjalliseen valintakokeeseen, joka järjestetään verkossa 11.10.2023 klo 9-12.

Todistusvalinta yamk-koulutuksissa

YAMK-koulutusten todistusvalinta tehdään hakukelpoisuuden antavan amk-tutkinnon painotetun keskiarvon perusteella. Joihinkin koulutuksiin voidaan myös määritellä alin hyväksytty keskiarvo.

Todistusvalinta on käytössä seuraavissa syksyn 2023 yhteishaun koulutuksissa:

 • Digimarkkinoinnin johtaminen
 • International Business Management

 

Tulet huomioiduksi todistusvalinnassa, jos täytät koulutuksen hakukelpoisuusvaatimukset ja tallennat yhteishaun hakulomakkeelle linkin hakukelpoisuuden antavan amk-tutkintosi suoritustietoihin Oma Opintopolku -palvelussa.

 • Jos sinulla on useita hakukelpoisuusvaatimukset täyttäviä amk-tutkintoja, todistusvalinnassa huomioidaan tutkinto, jonka keskiarvo on korkein.
 • Jos et ole tallentanut linkkiä hakulomakkeelle tai jos toimittamasi linkki ei toimi tai se on vanhentunut, tutkintoasi ei huomioida todistusvalinnassa.
 • Jos tutkintosi arvosanatietoja ei näy Oma Opintopolku -palvelun suorituslinkin kautta, tallenna kuitenkin linkki hakulomakkeelle. Voit sen lisäksi tallentaa hakulomakkeelle tai toimittaa Xamkin hakijapalveluihin sähköpostitse tutkintotodistuksesi liitteen, jossa opintosuoritukset ja arvosanat näkyvät (opintosuoritusote).
 • YAMK-tutkintoja ei huomioida todistusvalinnassa.
Kuinka lasket tutkintosi painotetun keskiarvon?

Laske AMK-tutkinnon painotettu keskiarvo näin:

Kerro jokaisen opintojakson arvosana kyseisen opintojakson opintopistemäärällä (esim. arvosana 3 × 4 op = 12, arvosana 4 × 5 op = 20 jne.). Laske sen jälkeen yhteen kertolaskuista saadut tulot (esim. 12+20=32) ja jaa yhteenlaskettu summa opintojaksojen kokonaisopintopistemäärällä (esim. 32/9=3,56). Pyöristä keskiarvo kahden desimaalin tarkkuuteen.

 • Laske keskiarvoon vain numeerisesti arvioidut opintojaksot. Sanallisesti arvioituja ei huomioida (esim. hyväksytty H tai suoritettu S).
 • Ota keskiarvoon mukaan vain opintojakson kokonaisarvosana. Opintojaksoon mahdollisesti sisältyvien osa-alueiden tai osioiden arviointeja ei huomioida.
 • Voit hyödyntää painotetun keskiarvon laskemisessa netistä löytyvää laskuria https://www.rapidtables.com/calc/math/weighted-average-calculator.html tai taulukkolaskentasovellusta (esim. Excel tai Sheets).
Esimerkki

arvosana           op                       kertolaskun tulos

3                          4                         12
4                          5                         20
2                          2                         4
4                          15                       60
H                         (5)                       ei lasketa

yhteensä          26                        96

Painotettu keskiarvo: 96/26=3,692307… eli pyöristettynä kahteen desimaaliin 3,69.

GMAT (Graduate Management Admission Test)

 

GMAT-testi

Jos tutkintosi täyttää Xamkin International Business Management -koulutuksen hakukelpoisuusvaatimukset, mutta sitä ei voida huomioida todistusvalinnassa, voit hakea koulutukseen kansainvälisen GMAT-testin perusteella. Koulutukseen ei järjestetä muuta valintakoetta.

Alin hyväksytty tulos GMAT-testistä on 450. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen GMAT-testituloksen perusteella.

GMAT-testitulos on voimassa 5 vuotta. Tuloksen tulee olla voimassa haun alkamispäivänä (syksyn yhteishaussa 4.9.2023).

Haussa huomioidaan vain GMAT Total Score, joka sisältää osiot Quantitative Section ja Verbal Section. Osioilla Analytical Writing Assessment ja Intergrated Reasoning ei ole merkitystä haussa.

Tutustu GMAT-testiin (www.mba.com)

Aikataulu

Syksyn 2023 yhteishaussa GMAT-tulos on toimitettava Xamkiin suoraan testin järjestäjältä 15.10.2023 mennessä. Hakijan itse toimittamaa tulosraporttia ei hyväksytä. Hakija vastaa testin tekemisestä ajoissa niin, että sen tulos on toimitettu Xamkiin määräajassa.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan lokakuun loppuun mennessä.

GMAT-testin tekeminen

Testin voi tehdä testikeskuksessa Suomessa tai ulkomailla. Testikeskus Suomessa: Espoossa sijaitseva CertyHub Espoo (LGF). Myös verkossa tehty GMAT Online Exam -testi hyväksytään. Testin suorittaminen maksaa 275-300 euroa.

Lue ohjeet testiin ilmoittautumisesta, maksusta ja henkilöllisyystodistusvaatimuksista testinjärjestäjän nettisivulta Register (mba.com).

Testituloksen toimittaminen

Testitulos tulee toimittaa Xamkiin määräaikaan mennessä suoraan testinjärjestäjältä. Virallinen testitulos on saatavilla 7-20 päivän kuluessa testin suorittamisesta. Testiraportit toimitetaan sähköisesti. Valitse testitilaisuudessa Xamk yhdeksi korkeakouluista, johon tuloksesi lähetetään. Jos olet tehnyt testin aiemmin, pyydä testiorganisaatiota lähettämään tuloksesi Xamkiin.

Testitulokset tulee lähettää Xamkin koodilla:
GMAT program code G6Z-X2-34 for South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk), Master of Business Administration, International Business Management

Tietoa testitulosten toimittamisesta: Sending Your Score (mba.com).

Kevään 2024 yhteishaut

Ensimmäinen yhteishaku

 • Rehabilitation, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe on kaksiosainen ja englanninkielinen.
 • Valintakokeen 1. osa on kirjallinen aineistokoe. Aineistokoe järjestetään verkossa Xamkin Open Learn -alustalla to 16.2.2023. Aineistokoe mittaa tiedon käsittelyä ja siinä käytettävä aineisto annetaan valintakokeessa.
 • Valintakokeen 2. osa on haastattelu, johon kutsutaan ensimmäisestä osasta parhaat pisteeet saaneet, hakukelpoiset hakijat. Haastattelut järjestetään 15.-16.3.2023, Teams-sovelluksen välityksellä.
 • Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 30/100 p, hakijan on suoritettava hyväksytysti valintakokeen molemmat osat.

Toinen yhteishaku

 • Akuutti hoitotyö, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 17.5.2023 klo 9-12. Koe sisältää aineistokokeen sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut on lähetetty sähköpostilla 2.5.
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 15.5.2023 klo 9-12. Koe sisältää aineistokokeen sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut on lähetetty sähköpostilla 4.5.
 • Digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 16.5.2023 klo 9-12. Koe sisältää aineistokokeen sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut on lähetetty sähköpostilla 2.5.
 • Hyvinvoinnin edistäminen, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 22.5.2023 klo 9-12. Koe sisältää aineistokokeen sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut on lähetetty sähköpostilla 2.5.
 • Kestävä rakentaminen ja muotoilu (insinööri ylempi AMK), valintaperusteet
 • Opiskelijavalinnassa on kaksi vaihetta ennakkotehtävä ja Teams-sovelluksen välityksellä tapahtuva haastattelu:
 • Ennakkotehtävän ohje.
 • Ennakkotehtävän palautus Opintopolun hakulomakkeelle 4.2023 klo 15:00 mennessä.
 • Teams-sovelluksella tapahtuva valintakoe 26.4.2023: kutsutaan 25 parhaat pisteet ennakkotehtävästä saanutta hakijaa.
 • Yhteensä 100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä on 50.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Kestävä rakentaminen ja muotoilu (kulttuurialan ylempi AMK), valintaperusteet
 • Opiskelijavalinnassa on kaksi vaihetta ennakkotehtävä ja Teams-sovelluksen välityksellä tapahtuva haastattelu:
 • Ennakkotehtävän ohje.
 • Ennakkotehtävän palautus Opintopolunhakulomakkeelle 4.2023 klo 15:00 mennessä.
 • Teams-sovelluksella tapahtuva valintakoe 27.4.2023: kutsutaan 25 parhaat pisteet ennakkotehtävästä saanutta hakijaa.
 • Yhteensä 100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä on 50.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Kliininen asiantuntija, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 10.5.2023 klo 9-12. koe sisältää aineistokokeen sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut on lähetetty sähköpostilla 2.5.
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminta, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen ennakkotehtävän ja valintakokeen (yht. max 100 p.) perusteella.
 • Ennakkotehtävän ohje
 • Kirjallinen ennakkotehtävä on palautettava viimeistään Opintopolun hakulomakkeelle to 4.5.2023 klo 15.00.
 • Valintakoe toteutetaan ryhmäkeskusteluna 17.5.2023 (MS Teams). Ryhmäkeskusteluaika lähetetään sähköpostilla ennakkotehtävän palauttaneille.
 • Mielenterveyshoitotyö, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 17.5.2023 klo 13-16. Koe sisältää aineistokokeen sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut on lähetetty sähköpostilla 2.5.
 • Monialainen toimintakyvyn edistäminen, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 16.5.2023 klo 13-16. Koe sisältää aineistokokeen sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut on lähetetty sähköpostilla 4.5.
 • Palvelumuotoilu, valintaperusteet
 • Opiskelijavalinnassa on kaksi vaihetta ennakkotehtävä ja Kouvolan kampuksella järjestettävä valintakoe:
 • Ennakkotehtävän ohje.
 • Ennakkotehtävän palautus Opintopolunhakulomakkeelle 4.2023 klo 15:00 mennessä.
 • Yksipäiväinen valintakoe Kouvolan kampuksella: kutsutaan 60 parhaat pisteet ennakkotehtävästä saanutta hakijaa.
 • Valintakoepäivä on perjantai 26.5.2023. Kutsut valintakokeeseen lähetetään hakijoille viimeistään perjantaina 12.5.
 • Yhteensä 100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä on 50.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Projekti- ja myyntijohtaminen, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen ennakkotehtävän ja valintakoehaastattelun (max. 50+50 p) perusteella.
 • Ennakkotehtävän ohje
 • Ennakkotehtävän palautus Opintopolun hakulomakkeelle ti 18.4.2023 klo 15.00 mennessä.
 • Ennakkotehtävän pisteiden perusteella kutsutaan 60 parasta hakijaa verkkohaastatteluun. Verkkohaastattelut ovat ti – pe 9. – 12.5.2023.
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 23.5.2023 klo 9-12. Koe sisältää aineistokokeen sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut on lähetetty sähköpostilla 2.5.
 • Terveyden edistäminen, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.
 • Valintakoe järjestetään verkossa 11.5.2023 klo 9-12. Koe sisältää aineistokokeen sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.
 • Valintakoekutsut on lähetetty sähköpostilla 2.5.

Opiskelijavalinta Xamkissa

Yleistä tietoa Xamkin opiskelijavalinnasta.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Posti- ja käyntiosoitteet