• Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Kristiina valitsi Xamkin tutkijan urapolun


FT, kulttuuriantoropologian dosentti Kristiina Korjonen-Kuusipuro aloitti Xamkissa projektitutkijana kolmisen vuotta sitten. Hän innostui hakemaan paikkaa, sillä tutkimusteema kiinnosti ja hän oli kuullut tyytyväisiä ”huhupuheita”, että talossa on mukava tehdä töitä ja työ ammattikorkeakoulussa on varteenotettava vaihtoehto tutkijalle.

– Viihdyin alusta lähtien todella hyvin – tämä tuntui heti omalta paikalta! Niinpä hain myös tähän uuteen erikoistutkijan tehtävään, kun Xamkin tutkijan urapolku lanseerattiin. Myöhemmin ehkä myös urapolkuun sisältyvä johtavan tutkijan työ kiinnostaa, sillä haluan kehittää pitkäjänteisesti omaa työtäni, Kristiina kertoo.

Jo työpaikkahaastattelusta lähtien olen tuntenut, että olen tervetullut joukkoon ja osaamistani arvostetaan! Ilmapiiri on täällä avoin ja lämmin.

Tutkija kehittää yhteiskuntaa


Kristiina opiskeli ja väitteli tohtoriksi kulttuuriantropologiasta Oulun yliopistossa ja on kulttuuriantropologian dosentti Jyväskylän yliopistossa. Tutkimustyötä hän on tehnyt muun muassa LUT:n Etelä-Karjala-instituutissa sekä Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa.

Kulttuuritutkimuksesta Kristiinaa kiinnostaa erityisesti ihmisen ja ympäristön sekä ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus. Hän on tutkinut aiemmin esimerkiksi ikäihmisten roolia digitalisaation pyörteessä ja nyt Juveniassa nuorten digitaalista arkea.

– Tunteet on toinen teema, johon haluaisin paneutua enemmänkin. Olen aiemmin tutkinut esimerkiksi tuulivoimaan ja digitalisaatioon liittyviä tunteita, ja tällä hetkellä Sisu-hankkeessa työn alla ovat vihreän murroksen herättämät tunteet.
Tutkimustyö on Kristiinasta palkitsevaa, sillä se antaa mahdollisuuden olla mukana ratkaisemassa laajoja yhteiskunnallisia haasteita.

– Nykyisessä hankkeessa edistämme keskustelua siitä, miten voisimme tulevaisuudessa kohtuullisilla ratkaisuilla elää hyvää elämää niin, ettemme ylitä planetaarisen kestävyyden rajoja. Haluan tuoda uusia sävyjä myös digitalisaatiopuheeseen. Digitalisaatiota pidetään todella pahana asiana etenkin nuoren mielenterveyden kannalta, mutta nuorten mieliin vaikuttavat monet muutkin asiat. Digitalisaatiohan tuo myös paljon hyvää ja helpottaa arkeamme.

Xamk on monien mahdollisuuksien TKI-ammattikorkeakoulu

Xamkissa ääntäni kuunnellaan: saan ajatella isosti ja vaikuttaa. Pohdimme ja edistämme asioita yhdessä.

Xamkista Kristiina löysi innostavan ja eteenpäin suuntaavan työyhteisön, jossa arvostetaan hänen laajaa kokemustaan. Iso talo tarjoaa myös valtavasti kiinnostavia mahdollisuuksia tehdä tutkimusta ja kehittää edelleen asiantuntijuuttaan.

– Mahdollisuus suunnitella ja johtaa omaa työtään on itsestäänselvää! Täällä saan ajatella isosti, eikä tutkimus ole siiloutunut tieteenaloittain. On siis mahdollista päästä mukaan hyvin erilaisiin hankkeisiin ja tämä sopii minulle erinomaisesti! Projekteista saan usein kipinän opiskella uutta, esimerkiksi palvelumuotoilua ja pedagogiset opinnot on tullut suoritettua vuosien varrella.

Kristiina suosittelee Xamkia tehtävänimikkeestä riippumatta kaikille, jotka etsivät innostavaa ja eteenpäin menevää organisaatiota työnantajaksi.

Tutustu myös näihin artikkeleihin