Onko yritykselläsi käytössä valtava määrä erilaisia järjestelmiä (taloushallinto, varausjärjestelmä) ja Excel -taulukoita erilaisilla toiminnoilla ja tiedoilla? Oletko miettinyt tiedon hallinnan selkeyttämistä ottamalla käyttöön esimerkiksi asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM) tai toiminnanohjausjärjestelmä (ERP)?

Oli sitten kyse olemassa olevan sovelluksen kehittämisestä, palveluiden ulkoistamisesta tai valmiin järjestelmän hankinnasta, on vaatimusten määrittely merkittävä dokumentti hankinnan etenemisen kannalta. Kun tavoitetila saadaan kirkastettua ja tavoitteet tiedon hallinnalle ja käsittelylle määriteltyä, on helpompaa edetä sopivan järjestelmän hankinnassa tai olemassa olevien järjestelmien ja prosessien kehittämisessä.

MITEN?

Vaatimusten määrittelyyn osallistuu useampi henkilö organisaatiosta, esimerkiksi nykyisen järjestelmän/järjestelmien omistaja(t), prosessin omistaja, loppukäyttäjä ja tarvittavat asiantuntijat. Vaatimuksia voidaan määritellä työpajatyöskentelyllä, johon yrityksestä osallistuu edellä mainitut henkilöt. Mitä enemmän mukana on eri osapuolia, sitä enemmän nousee esiin ristiriitaisia vaatimuksia ja niiden priorisointia.

Kymenlaakson matkailun digiloikka –hanke järjestää Vaatimusmäärittely –työpajan Kymenlaakson alueen matkailutoimijoille tarvelähtöisesti, tavoitteena tuoda helpotusta järjestelmäkehityksen eteenpäinviemisessä ja sitä kautta toiminnan tehostamisessa.

Ilmoitathan siis lomakkeella kiinnostuksesi Vaatimusmäärittely –työpajasta. Järjestämme työpajan, mikäli kiinnostuneita on vähintään neljästä (4) yrityksestä.

ILMOITA KIINNOSTUKSESI TÄÄLLÄ!