• Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Miika Hämäläien aloitti INGENIUM Student Advisory Boardin puheenjohtajana

Ohjausryhmään kuuluu opiskelijoita kaikista INGENIUMin yliopistoista. Ryhmän keskeisenä tehtävänä on edustaa opiskelijoita korkean tason päätöksissä.

– Tuomme opiskelijoiden näkökulmaa päätöksenteon tueksi muun muassa antamalla lausuntoja eri aiheista. Samalla edistämme meille tärkeitä arvoja, joita opiskelijaedustajamme ajavat keskeisissä työryhmissä. Edustajamme tuovat kansainvälistä näkökulmaa myös korkeakoulujen alueellisessa INGENIUM-ohjausryhmissä, Miika kertoo.

Lisäksi opiskelijoiden ohjausryhmä tiivistää opiskelijoiden välistä yhteistyötä, valvoo opiskelijoiden etua ja kehittää opiskelijoiden tietoisuutta INGENIUMista.

– Jaamme myös keskenämme kokemuksia ja näkemyksiä paikallisistakin asioista, jotta voisimme oppia toisiltamme. Tarkoituksemme on luoda mahdollisimman yhtenäinen eurooppalainen kampus, joka kehittyy ajan hengen mukaisesti.

Luvassa opiskelumahdollisuuksia eurooppalaisella kampuksella

Miika lähti mukaan ohjausryhmään, koska haluaa edistää opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta kansainvälisestikin. Toiveena on, että tuleva Eurooppa-yliopisto INGENIUM lisää opiskelijakeskeisyyttä koulutuksessa, helpottaa opiskelijavaihtoa ja laajentaa opintojaksotarjontaa.

INGENIUM on kymmenen eurooppalaisen korkeakoulun muodostama yhteinen kampus, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia näiden korkeakoulujen opiskelijoille. He voivat esimerkiksi suorittaa osan opinnoista missä tahansa näistä kymmenestä korkeakoulusta. Yksi opiskelijoiden ohjausryhmän tärkeistä tavoitteista on, että opintojaksojen suorittaminen IGNENIUM-korkeakouluissa on opiskelijalle mahdollisimman sujuvaa.

Opiskelijoiden ohjausryhmä on vielä uusi toimielin ja rakentaa parhaillaan toimintansa perustuksia.

– Meillä on edessä ratkottavana isoja asioita, kuten arvojen määrittäminen ja se, miten saisimme viestittyä toiminnastamme tehokkaasti opiskelijoille. Olisikin upeaa saada muilta opiskelijoilta ajatuksia siitä, mitä he toivovat INGENIUM-yhteistyöltä! Minuun voivat kaikki ottaa yhteyttä, kertoa ideoistaan ja kysyä lisää – kerron mielelläni toiminnastamme.

Lisätiedot

Xamkin INGENIUM-verkkosivu

European University INGENIUM’s website 

Tutustu myös näihin artikkeleihin