Punnitse ja kehitä palveluitasi!

Palveluvaaka on helppo ja nopea työkalu yrityksen palveluliiketoiminnan valmiuksien mittaamiseen ja palveluiden kehittämiseen.

Oletko aloittelija, hyödyntäjä vai aktiivinen kehittäjä?

Vastaamalla nopeaan itsearviointikyselyyn selvität:

  • Millä tasolla yrityksesi on palveluliiketoiminnassa tällä hetkellä?
  • Miten pääset tasolta toiselle?
  • Missä ovat yrityksesi tärkeimmät kehittämiskohteet?

Palveluvaakaa voidaan käyttää apuna myös kehittämistavoitteiden ja -vaiheiden määrittelyssä.

Vastattuasi kysymyksiin saat heti käyttöösi sanallisen ja visuaalisen palautteen sekä kehittämisehdotuksia.

Palveluliiketoiminnan osaamista arvioidaan kuudella keskeisellä osaamisalueella:

  • Strategia – sitoutuminen asiakaskeskeisyyden ja asiakasymmärryksen lisäämiseen on palveluliiketoiminnan kehittämisen kulmakivi.
  • Kulttuuri – asiakaskeskeinen kulttuuri tarkoittaa, että asiakaskeskeistä strategiaa toteutetaan käytännössä.
  • Mittarit – kun mittarit ovat asiakaskeskeisiä, toimintaa voidaan kehittää asiakkaat huomioiden.
  • Toiminta – asiakasymmärrystä voi lisätä ottamalla asiakkaat mukaan kehittämiseen alusta lähtien.
  • Prosessit – palvelujen sujuvaan toteuttamiseen kannattaa kiinnittää huomiota, koska tehokas palveluliiketoiminta on tuottavinta.
  • Työkalut – asiakasymmärryksen lisääminen vaatii usein uusia toimintamalleja ja työkaluja.

Näin käytät palveluvaakaa

Palveluvaaka-logo.

Tästä linkistä pääset vastaamaan kyselyyn HyviöPron verkkopalvelussa.

Palveluvaaka-kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Taustatietojen täyttämisen jälkeen kyselyssä on 18 kysymystä kuudelta eri palvelukehittämisen osa-alueelta. Kysymyksiin vastataan asteikolla 1-7.

Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, palvelu näyttää sinulle välittömästi tulokset ja suositukset yrityksesi palveluliiketoiminnan kehittämiseksi.

Voit vastata kyselyyn anonyymisti. Muista tulostaa vastaukset itsellesi toiminnan kehittämistä varten!

Palveluvaaka-esittelyvideo:

https://video.xamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2f948f98-dfdc-4f75-931e-ad9800caa74a

Yritysesittelyt

Saimaa Coop
luo puuttuvia palveluja

Tiittalan kartano
kehittää majoituspalveluja

Lisätietoa Palveluvaaka-julkaisusta

Julkaisun kansikuva.

Julkaisun voit ladata tästä linkistä.

 

Palveluvaaka on syntynyt tarpeesta kehittää yrityksille helppokäyttöinen itsearvioinnin työkalu, jolla yritykset pystyvät arvioimaan palveluliiketoimintansa ja asiakasymmärryksensä tasoa sekä kehityssuuntia.

Palveluvaaka on malli ja työkalu, joka auttaa tunnistamaan, millä tasolla organisaation palveluliiketoiminta on ja miten palveluliiketoiminnan kehittämisessä kannattaa edetä. Tässä julkaisussa kuvataan Palveluvaaka-mallin pohjana oleva palveluliiketoiminnan kypsyysmalli sekä kerrotaan mallin kehitystyöstä.

Julkaisu jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa esittelemme Palveluvaaka-tasomallin sekä kerromme, kuinka sitä voidaan käyttää palveluliiketoiminnan kehittämisessä. Toisessa osassa kuvaamme, miten me itse käytimme palvelumuotoilun keinoja Palveluvaaka-mallin kehitystyössä.

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-374-7