• Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Poistaako biohiili hienhajun? Xamkin Biosampo tutkii biohiilen uusia mahdollisuuksia

Xamkin bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus BioSammossa on meneillään laajaa biohiilen hyödyntämiseen liittyvää tutkimusta ja tuotekehitystä. Keskus on myös kehittänyt itselleen laitteistoja.

– Pari vuotta sitten saimme käyttöömme aktivointiuunin, jonka lämpötila kohoaa 1100 asteeseen asti. Uuden aktivointiuunin avulla pystytään lisäämään hiilen pinta-alaa huomattavasti. Grammasta käsiteltyä hiiltä saadaan jopa tuhannen neliön verran pintaa, laitosvastaava Juha Solio kertoo.

Hiili toimii ennakoitua paremmin rakennusmateriaalina. Biohiili poistaa epäpuhtauksia sisäilmasta, se tasaa rakennusten ilmankosteutta ja sitä voidaan hyödyntää ilman puhdistajana myös koneellisessa ilmastoinnissa. Lisäksi biohiili on paloturvallinen materiaali.

BioSammossa on käynnisteillä uusi Biohiilestä rakennusmateriaaliksi -hanke, jonka kokonaisbudjetti on 460 000 euroa. Hankkeen myötä käyttöön saadaan kaksi uutta uunia puuhiilen tuotantoon. Niiden avulla pystytään tuottamaan esimerkiksi synteettistä grafiittia, jota tarvitaan muun muassa sähköautojen akkuihin.

– Meidän vahvuutemme on se, että pystymme luomaan ketterästi pieniä testiympäristöjä, joissa saatujen tulosten pohjalta voidaan tehdä pilotointia. Se voi aikanaan johtaa teollisen mittakaavan toimintaan, joka liittyy vaikkapa akkumateriaaleihin. Se, että meillä on omat laboratoriopalvelut, tuo laatua tekemiseemme.

BioSammon osaaminen ja laitteet ovat myös yritysten hyödynnettävissä.

– Uusi hanke mahdollistaa sen, että voimme analysoida kokeiden tuloksia heti ja tukea samalla biohiiliyritysten toimintaa tarjoamalla niille palveluja.

Janne Rauvola (ylh.) on tutkinut opinnäytetyössään biohiilen hyödyntämistä äänensieppauselementtinä.


Grammasta käsiteltyä hiiltä saadaan jopa tuhannen neliön verran pintaa, kertoo BioSammon laitosvastaava Juha Solio (vas.).

Yksi ryhmä innostui ideoimaan hikihiilen, joka poistaisi hien hajua.

Biosampo mukana opinnoissa

Xamkin opettajat hyödyntävät BioSammon palveluita osana omaa opetustaan. Juha Solio järjestää esimerkiksi luovien alojen opiskelijoille tarinatuokioita, joiden aikana kehitellään uusia tutkimusaiheita.

– Yksi ryhmä innostui ideoimaan hikihiilen, joka poistaisi hien hajua ja he suunnittelivat urheilukasseihin levyrakenteen biohiilestä poistamaan ei-toivottuja hajuja. Ideoinnissa lähdetään liikkeelle aina oikeasta ongelmasta, johon kehitellään ratkaisuja.

Biohiili kiinnostaa myös muotoilualaa.

– Minua kiinnostavat mahdollisimman isot biohiilen kappaleet, jotta niissä säilyy puun rakenne ja pinta jää näkyviin. Tähän liittyy vielä paljon tutkittavia asioita. Yhteistyön kautta biohiilestä voidaan kehittää myös kuluttajatuotteita. Me pystymme tekemään täällä käytännön konseptointia ja luomaan prototyyppejä, kertoo lehtori, projektipäällikkö Ari Haapanen.

Hänen opiskelijoistaan Janne Rauvola tekee parhaillaan opinnäytetyötään, jossa hän on tutkinut, voisiko biohiiltä hyödyntää äänensieppauselementtinä ja voisiko hiiltämällä parantaa puun ominaisuuksia äänentoistolaitteissa.

– Huomasin, että biohiili imee ääntä ja heijastaa sitä eli sillä on vaikutusta puun akustisiin ominaisuuksiin. Se ei kuitenkaan heijasta ääntä yhtä paljoa kuin raakapuu tekee.

BioSammossa työskentelee päivittäin kolme asiantuntijaa ja heidän lisäkseen laaja joukko hanketyöntekijöitä ja harjoitustöitään tekeviä opiskelijoita.

– Meitä kiinnostaa yhteistyö erilaisissa kiertotalouteen liittyvissä verkostoissa sekä annamme mielellämme oman panoksemme niiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Mitä muuta Biosammossa tehdään?

Miten Xamk edistää alueellista elinvoimaa?

Tutustu myös näihin artikkeleihin