Stora Enso investoi 21 miljoonaa euroa Anjalan ja Inkeroisten tuotantolaitosten parantamiseen (1.7.2021 KT)

Stora Enso investoi Kymenlaaksossa, Kouvolassa, sijaitseviin tuotantolaitoksiinsa kilpailukyvyn ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. Anjalan ja Inkeroisten tehtaiden investointien tavoitteena on pienentää päästöjä sekä varmistaa eri polttoaineseosten joustava käyttö lämmön tuotannossa.

Lisätiedot:
Stora Enso investoi Anjalankosken ja Nymöllan tuotantolaitosten kilpailukyvyn parantamiseen. Www. STORA ENSO OYJ:N SIJOITTAJAUUTINEN 10.6.2021. Saatavissa:
https://news.cision.com/fi/stora-enso-oyj/r/stora-enso-investoi-anjalankosken-ja-nymollan-tuotantolaitosten-kilpailukyvyn-parantamiseen,c3364465 [viitattu 1.7.2021]