Bókun koulutus

Digitalisoituvassa maailmassa matkailijoiden käyttäytyminen muuttuu ja matkailutuotteita ja -palveluja halutaan ostaa online juuri silloin, kun se matkailijalle parhaiten sopii. Tämä vaatii yrittäjältä oston mahdollistamista omilla verkkosivuilla, mutta myös digitaalisen yhteistyön kehittämistä B2B-myynnin osalta. Toisaalta matkailijan digitaalisen polun kehittäminen avaa paljon myös mahdollisuuksia yritykselle! Suomessakin jo laajasti käytössä oleva Bokun-onlinemyynti ja -jakelualusta on toimiva tapa elämystuotteita ja -palveluja tarjoavalle yritykselle ottaa askeleet kohti digitaalista myyntiä ja kehittää digitaalista liiketoimintaansa.

Kymenlaakson matkailun digiloikka -hanke järjestää yhdessä Ukamaki-hankkeen kanssa Bókun koulutuksen Kymenlaakson ja Porvoon alueen matkailuyrityksille. Koulutus koostuu kahdesta osiosta. Ensimmäinen osio tulee olla käytynä, jotta voi osallistua varsinaiseen Bókun-käyttöönottokoulutukseen.

Koulutus on maksuton ja se toteutetaan mikäli osallistujia on vähintään 5. Lounas omakustanteinen.

 

31.1.2020

I OSA: TUOTTEET JA TILIN LUONTI

(Kouluttajana Johanna Heinonen)

Koulutuksessa tavoitteena on luoda ymmärrys kansainvälisissä myyntikanavissa toimivista tuotteista ja niiden vaatimuksista sekä luoda valmiita tuotekuvauksia Bókun-järjestelmään syötettäviksi.

AIKA: 9.00 – 15.00

PAIKKA: ABC MAJAKKA, PYHTÄÄ

 

Koulutuksen aikataulu:

9.00 – 9.30 Taustaa kansainvälisten asiakkaiden ja myyntikanavien toiveista ja tuotteen vaatimukset

9.30 – 11.30 Tuotteistus ja tuotekortti (kuvaus, kuvat, lisätuotteet, kohokohdat, varausehdot yms.)

11.30 – 12.15 Lounas (omakustanteinen)

12.15 – 13.00 Saavutettavuus ja saatavuus

13.00 – 13.45 Hinnoittelu, varaus, resurssit

13.45 – 14.15 Kahvitauko

14.15 – 15.00 Myyntikanavat ja Bókun-tilin luominen

Lisätiedot:

Osallistujalla tulee olla mukana oma kannettava tietokone, perustiedot omista tuotteista (tästä toimitetaan osallistujille lyhyt ohjeistus), toimiva sähköpostiosoite tilin luomista varten sekä luottokorttitiedot.

 

7.2.2020

II OSA: BÓKUN-KÄYTTÖÖNOTTO JA -OPEROINTI

(Kouluttajana Anne Kaakkuriniemi)

Koulutuksen alussa käymme läpi Bókunin taustatietoja ja näkökulmia digitaalisesta myynnistä case-esimerkein. Käytännönläheisen koulutuksen aikana tutustumme Bókun-onlinemyyntialustan toiminnallisuuksiin ja mahdollisuuksin, yrityskohtaisiin asetuksiin ja teemme konkreettista käytännön työtä yhdessä ”hands on”-tyyppisesti.

AIKA: 9.00 – 15.00

PAIKKA: ABC MAJAKKA, PYHTÄÄ

 

Koulutuksen aikataulu:

9.00 – 10.00 Digitaalisen myynnin alustus

10.00 – 11.30 Tiliasetukset ja tuotteen lisääminen myyntialustalle

11.30 – 12.15 Lounas (omakustanteinen)

12.15 – 13.45 Jatkamme tuotteen lisäämistä myyntialustalle

13.45 – 14.15 Kahvitauko

14.15 – 15.00 Bókunin toiminnallisuudet → myynti omalla verkkosivulla ja B2B yhteistyön mahdollisuudet

Lisätiedot:

Osallistujalla tulee olla mukana oma kannettava tietokone, ennakkoon luodut Bokun-tilin tunnukset sekä tuotetiedot lisättävästä tuotteesta (tuotekuvaus, kuvat, kapasiteetti ja saatavuus, hinnat).

 

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN 22.1. mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ.

Ilmoittautuminen on sitova.

Koulutuksen käytyäsi sinulla on tuotteesi myynnissä Bókunissa sopivasti ennen kesän sesonkeja!

 

Koulutus on osa Kymenlaakson matkailun digiloikka -hanketta, jota rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen toteuttajia ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Cursor Oy sekä Kouvola Innovation Oy.

Koulutus on osa Ukamaki – Uutta kasvua matkailuun Kiinasta -hanketta, jota rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen toteuttajia ovat Posintra Oy ja Cursor Oy.

 

Lisätietoja:

Erika Vanhala, projektipäällikkö

Kymenlaakson matkailun digiloikka -hanke

erika.vanhala@xamk.fi

044 702 8360

 

Jenni Juuvinmaa, projektipäällikkö

Ukamaki – Uutta kasvua matkailuun Kiinasta -hanke

jenni.juuvinmaa@posintra.fi

050 393 4736