Creativity Camp – Luovuusleiri Ankkapurhassa

IN ENGLISH BELOW

”Ettehän unohda leikkiä” – Alvar Aalto

Luovuus on yksi tärkeistä taidoista nyt ja tulevaisuudessa. Leikillisyys ja uteliaisuus ovat luovan mielen osatekijöitä. Voiko luovuus ja luova ajattelu auttaa rakentamaan kaunista, yhteisöllistä, kestävää tulevaisuutta?

Aikuisten luovuusleiri järjestetään Ankkapurhan kulttuuripuistossa Kouvolassa osana Alvar Aallon suunnitteleman Tehtaanmäen koulun uuskäytön kehittämistä. Elämyksellisen leirin sisältö koostuu taidetyöpajoista, eri kohteisiin tutustumisesta ja yhdessäolosta. Leirillä tutkitaan myös koulurakennuksen soveltumista työpajojen ja oppimisen tilaksi.

Leirin tavoitteena on tehdä Tehtaanmäen koulun uuskäyttöä tunnetuksi kansainvälisissä verkostoissa ja toimia alustana kansainväliselle yhteistyölle tai sen suunnittelulle. Kutsumme osallistujiksi luovuudesta, arkkitehtuurista, oppimisesta, verkostoitumisesta ja kehittämisestä kiinnostuneita tahoja, joilla on kansainvälisiä kytköksiä.

Toiminnallisissa ja osallistavissa työpajoissa Tehtaanmäen koululla herätellään luovaa ajattelua, ongelmanratkaisua ja kokonaisvaltaista havainnointia sekä kartoitetaan koulurakennuksen mahdollisia käyttötarkoituksia erilaisin luovin sisällöin. Työpajoista vastaa Suomen muotoilukasvatusseura ry. Ohjaajina toimivat Paula Susitaival, Arja Taskinen ja Mari Savio.

Osallistujille tarjotaan leirisisältöjen lisäksi 2 yön majoitus kotoisissa leiriolosuhteissa omissa soluhuoneissa Nuorisokeskus Anjalan majoitustiloissa sekä maistuvat ruoat.

Ilmoittaudu mukaan linkistä ohessa!

Pelastetaan Alvar Aallon koulurakennus löytämällä sille uusi käyttötarkoitus! Kerätään joukot asian ympärille yhteisöllisen kehittämisen muodossa. Millaista toimintaa rakennuksessa voisi tulevaisuudessa olla? Mistä löydetään käyttäjät ja ylläpitäjät? Haluamme laajentaa ja sitouttaa verkostoja, löytää uusia intressiryhmiä ja tehdä koulun uuskäyttöprojektia tunnetuksi monialaisissa verkostoissa.

Leiri järjestetään yhteistyössä Älykkäät kulttuurikylät -hankkeen kanssa, jonka toimenpiteisiin kuuluu Tehtaanmäen koulun uuskäytön edistäminen ja Ankkapurhan alueen kehittäminen.

OHJELMA

Huom! Ohjelmaan ja kellonaikoihin voi tulla muutoksia. Muutoksista ilmoitetaan osallistujille paikan päällä.

Perjantai
Klo
12.30 lounas Ankkapurhan Helmessä (Ankkapurhantie 6A)
13.30 check-in Nuorisokeskus Anjalan majoitustiloihin (Ankkapurhantie)
14.00 Opastettu kierros Ankkapurhassa
16.00 Orientaatio -työpaja Ankkapurhan teollisuusmuseossa (Kuitutie 2)
19.00 Illallinen ja illanvietto saunalla (Ankkapurhantie)

Lauantai
Klo
8.00–9.00 Aamupala Ankkapurhan Helmessä
Siirtyminen Tehtaanmäen koululle ( Pihtojantie 8)
9.30-12.30 Työpaja
12.30-13.30 Lounas
13.30-15.30 Työpaja
Siirtyminen majoitustiloihin
Klo 18 Illanvietto ja illallinen Alvar Aallon Mäntylässä ( Mäntyrinne 3)

Sunnuntai
Klo
8.00–9.00 Aamupala Ankkapurhan Helmessä
9.00-12.00 Työpaja
12 Lounas Ankkapurhan Helmessä
13 Leirin päätös

Käytännön infoa

Leirin tapahtumapaikkoina toimivat Alvar Aallon Tehtaanmäki, Tehtaanmäen koulu & Aallon talot; Ankkapurhan teollisuusmuseo; Anjalan kartanon puisto ja Nuorisokeskus Anjalan tilat, jossa majoitus, ruokailu, sauna. Leirin virallinen osuus alkaa perjantaina klo 16 orientaatiotyöpajalla, mutta halukkaille tarjotaan lounas ja järjestetään opastettu kierros Ankkapurhassa jo aeimmin iltapäivällä. Perjantaina on sauna ja illanvietto ruokailuineen Anjalassa. Lauantaina pidetään työpajat Tehtaanmäen koululla. Sunnuntaina aamiaisen jälkeen työpaja, lounaan jälkeen yhteenveto ja leirin päätös.

Matkakulut paikan päälle omakustanteisesti. Kouvolasta on mahdollista järjestää yhteiskyyti Ankkapurhaan. Myös junalla pääsee Kouvolasta Inkeroisiin, kyyti Inkeroisten asemalta voidaan järjestää.

Leiri on kaksikielinen.

Ankkapurhan alue on luonnonläheinen ja kulttuurihistoriallisesti monipuolinen, Kymijoen halkaisema kokonaisuus. Inkeroisissa on elävää teollista kulttuuriperintöä sekä Alvar Aallon 1930-luvulla suunnittelema Tehtaanmäen asuinalue ja koulu. Anjalan puolelta löytyy kartanohistoriaa ja leiritoimintaa tarjoava Nuorisokeskus Anjala.

Luovuusleirin järjestää Xamkin Luovat alat ja Älykkäät kulttuurikylät -hanke yhteistyössä Kouvolan kaupungin, Nuorisokeskus Anjalan ja SuoMun kanssa. Tapahtumaa rahoittaa Kymin 100-vuotissäätiö. Älykkäitä kulttuurikyliä rahoittaa Maaseuturahasto ajalla 2021-2023.

Lisätiedot

Aallon harjalla Kouvolassa

Arkkitehtuuriopas Alvar Aalto -kohteet Kouvolassa

Nuorisokeskus Anjala ja Ankkapurhan kulttuuripuisto

Laura Lehtinen, laura.lehtinen@xamk.fi

Anu Vainio, anu.vainio@xamk.fi

Luovien alojen tutkimusyksikkö

 

CREATIVITY CAMP – Come and participate in co-creating a new future for the Aalto building in Kouvola!

”Don’t forget to play” – Alvar Aalto

Creativity is one of the most important skills needed now and in the future. Playfulness and curiosity are components of a creative mind. Can creativity and creative thinking help us in building a beautiful and sustainable future together?

Creativity camp for adults is organized at Ankkapurha Culture park in Kouvola. It is related to a repurposing process of Tehtaanmäki school, a building designed by the world-renowned architect Alvar Aalto. The school building is part of Tehtaanmäki housing area designed by Aalto in the 1930s.

The camp is an experience in beautiful surroundings with rich cultural heritage. It consists of art workshops and visits to different sites in the area and offers nice get-together and networking. Workshops at Tehtaamäki school are participatory and stimulate creative thinking, problem solving and perception. Workshops are run by SuoMu – the Finnish Association of Design Learning.

Creative methods are applied to sketch out possible futures and operational models for the school building. The camp also explores building’s suitability for creative workshops and as learning space. By this event we try to make Tehtaanmäki school development case known more widely in different networks in Finland and abroad. The camp is a platform for implementing and planning of international co-operation. We invite participants who are interested in creativity, architecture, learning, networking and regional development and have international contacts.

In addition to the camp programme we will offer participants accommodation for 2 nights in cosy shared accommodation with private rooms and tasty meals at Youth Centre Anjala’s facilities.

Sign up from the link on the left!

Let’s save the valuable Alvar Aalto building together by finding new use for it! What could the future operations be? Where do we find the right users? What would be he operational model? Who the operator? We would like to expand our networks and engage people in the development, find new interest groups and promote opportunities the repurposing project, Aalto heritage and Ankkapurha area offer for different stakeholders.

Smart Cultural Villages is a rural areas development project in Kymenlaakso, and one of the project activities is promoting repurposing of Tehtaanmäki school and revitalisation of Ankkapurha area.

PROGRAMME

Changes to the programme and schedule are possible! We will inform participants of any changes on site.

Friday
At 12.30 lunch at Anjala (Ankkapurhan Helmi)
At 13.30 check-in
At 14.00 Guided tour at Ankkapurha
At 16.00 Orientation workshop at Ankkapurha industrial museum
At 19.00 Dinner and get-together at the Anjala sauna

Saturday
At 8.00–9.00 Breakfast
Transition to Tehtaanmäki school
At 9.30-12.30 Workshops at Tehtaanmäki school
At 12.30-13.30 Lunch
At 13.30-15.30 Workshops
Transition to accommodation in Anjala
At 18 Get-together and dinner at Mäntylä, house designed by Alvar Aalto

Sunday
At 8.00–9.00 Breakfast
At 9.00-12.00 Workshops
At 12 Lunch
At 13 Conclusion

Practical info

Camp locations are Tehtaanmäki housing area and school (by Alvar Aalto), Ankkapurha Industrial museum, manor park in Anjala and Youth Centre Anjala’s facilities. Accomodation, sauna and most meals provided by the Youth Centre.

Travelling costs to Kouvola at participant’s own expense. Rideshare from Kouvola to Ankkapurha is possible. There is a train connection from Kouvola to Inkeroinen, pick-up from Inkeroinen station can be arranged. Train timetables and journey search here.

Official programme starts at 4 pm with an orientation workshop. Optional programme including lunch and guided tour in Ankkapurha starts at 12.30 pm. On Friday evening get-together and a sauna option! On Saturday breakfast in Anjala and workshops at Tehtaanmäki school. On Sunday breakfast and a workshop, lunch and conclusion.

Main working language is English.

 

About Ankkapurha Culture Park

The Ankkapurha area is close to nature and it has rich and diverse history. The river Kymijoki flows through the area separating Inkeroinen and Anjala villages. Inkeroinen represents living industrial cultural heritage that dates back to late 19th centure and paper mill and carboard factories are still in operation. There is diverse and interesting architecture, the Tehtaanmäki housing area and Tehtaanmäki school was designed by Alvar Aalto for the local employees and residents in the 1930s. Modern houses are amongst the more traditional wooden houses. The Anjala side of the river represents the history of manor culture and peasant society. Youth Center Anjala’s current operation focuses on the Anjala side. The center is a professional provider of camps, services and different activities for school groups, social youth work services and other groups and international activities.

Creativity camp is organized by Xamk Creative Industries and Smart Cultural Villages project in co-operation with city of Kouvola, Youth centre Anjala and SuoMu. Event is funded by Kymi 100 Foundation. Smart Cultural Villages is funded by European agricultural fund for rural development (EAFRD) in 2021-2023.

For more information

Alvar Aalto Architecture in Kouvola

Architectural Guide Alvar Aalto Kouvola

Youth Center Anjala & Ankkapurha Culture Park

Laura Lehtinen, laura.lehtinen@xamk.fi

Anu Vainio, anu.vainio@xamk.fi

Creative industries research unit

South Eastern Finland University of Applied Sciences