Demola innovation projects Spring 2024

Student, apply to Demola’s co-creation projects for Xamk! Below in Finnish. Project themes vary from Electric Skyway to reconstruction Our everyday lives and Next-Generation Integration and many more. Leave an application by March 25th, the 9-week projects will start on March 22nd.

Life-changing project studies!

…What does it mean, then, in action?

 

  • Your chance to put your expertise and creativity into
  • An opportunity to work with an interdisciplinary, global team, creating visions of possible
  • A guided 8-week

 

95% of Demola participants responded that the project experience has grown their capabilities for working life. Quote from a student: “It was an insanely interesting and valuable experience that broadened my horizons, and I discovered my potential in a new field – tourism. Such projects give you the opportunity to show your full potential and meet new friends.”

 

Demola’s co-creating projects are now applicable for Xamk students. In case you crave for a creative future design project, leave an application now. Project timeline: 22March – 21 May, 2024 (Apply by 13 March).

Xamk Demola student info

Further questions: Niko Arola, niko.arola@xamk.fi

https://portal.demola.net/?page=1&location=xamk&sort=recent

Opiskelija, hae mukaan Demolan projekteihin!

Opiskelija, hae mukaan Demolan kansainvälisiin yhteiskehittämisprojekteihin! Projektiteemat vaihtelevat tulevaisuuden sähköisestä ilmailusta arjen ympäristön uudelleen rakentamiseen ja uuden sukupolven palvelukonsepteihin ja moniin muihin. Jätä hakemus 13.3. mennessä, yhdeksän viikon mittaiset projektit käynnistyvät 22.3.2024.

 

Elämää muuttavia projektityöopintoja Demolassa!

 

…Käytännössä se tarkoittaa siis:

  • Mahdollisuutta valjastaa oma osaamisesi ja luovuutesi käytäntöön.
  • Tilaisuutta työskennellä monialaisessa ja kansainvälisessä opiskelijatiimissä ja luoda uusia
  • Ohjattu 9-viikon mittainen

Demola-projektiin osallistuneista opiskelijoista 95 prosenttia vastasi projektin kehittäneen heidän työelämätaitojaan. Osallistujan kommentti: ”Demola-projekti oli äärettömän mielenkiintoinen ja arvokas kokemus, joka laajensi katsantokantaani. Sen avulla löysin potentiaalini uudella alalla – matkailun parissa. Tällaiset projektit tarjoavat mahdollisuuden valjastaa oman potentiaalin käytäntöön ja tavata uusia ystäviä.”

 

Hakuaika Xamkin Demola-projekteihin on nyt auki. Kansainvälinen ja poikkitieteellinen tiimi kutsuu sinua, joka janoat työelämään valmentavaa luovaa projektia. Projektien aikataulu: 22.3. – 21.5.2024, hakuaika päättyy 13.3.2024.

 

Lisätiedot: Niko Arola, niko.arola@xamk.fi

https://portal.demola.net/?page=1&location=xamk&sort=recent