Out of the Box -Demola-finaali

 

Demola finaalipäivässä pääset tutustumaan alla esiteltyihin  teemoihin monialaisten opiskelijaryhmien esitteleminä. Tervetuloa paikanpäälle Mikkelin kampuksen Fuel-tilaan /aulaan inspiroitumaan, ja tutustumaan tulevaisuuden tekijöiden ja vaikuttajien ideoihin ja innovaatioihin ja keskustelemaan niistä kahvikupposen äärellä. Voit tulla paikalle oman aikataulusi puitteissa tiistaina 12.12 klo 13-15 välillä. Lue lisää Demolasta sivun lopusta.

The Green Disruption – As sustainability permeates through all industries and facets of life, envisioning ambitiously impactful, future-proof approaches is a necessity. What kind of tangible approach could the region of Mikkeli take in order to become a sustainability pioneer the world is looking up to?

 

Kestävyysajattelun tunkeutuessa kaikkille teollisuuden aloihille ja elämän osa-alueisille, on välttämätöntä kuvitella kunnianhimoisia ja vaikuttavia, tulevaisuusorientoituneita lähestymistapoja. Millaisia konkreettisia lähestymistapoja voisi Mikkelin alue ottaa, jotta siitä tulisi koko maailman ihailema kestävyyden edelläkävijä?

 

Authentic Regions – Thought-provoking, authentic brands are matching the values of modern world citizens. As the global competition on talents and regional attractiveness flares up, how should the City of Mikkeli brand itself in a bold manner that matches the natural characteristics and the soul of the local environment?

 

Ajatuksia herättävät aidot brändit vastaavat modernien maailmankansalaisten arvoja. Kun globaali kilpailu lahjakkuuksista ja alueellisesta vetovoimasta kiihtyy, miten Mikkelin kaupunki voisi brändätä itsensä rohkealla tavalla, joka vastaa paikallisen ympäristön luonnollisia piirteitä ja sielua?

 

Exercise as Doctor Prescribed – Based on novel studies, exercising is found to be highly effective in the treatment of mental health all the way up to depression patients. How might a concept that enables people to adopt prescribed exercising as a habit, integrating it seamlessly into their everyday lives?

 

Uusimpien tutkimusten perusteella liikunnan on havaittu olevan erittäin tehokasta mielenterveyden hoidossa aina masennuspotilaisiin asti. Millaisin menetelmin voisi mahdollistaa ihmisten omaksumaan reseptinä kirjoitetun liikunnan säännöllisenä tapana, integroiden sen saumattomasti heidän jokapäiväiseen elämäänsä?

 

Flourishing Entrepreneurship – In driving growth, attraction and general wealth, entrepreneurs are crucial. What are the current pain points, even underlying, regarding entrepreneurship in Mikkeli region and what kind of actions might be winning bets in generating new, scaling entrepreneurial success stories?

 

Kasvun, vetovoiman ja yleisen vaurauden edistämisessä yrittäjät ovat avainasemassa. Mitkä ovat Mikkelin alueen nykyiset, jopa piilevät, yrittäjyyteen liittyvät haasteet, ja millaiset toimet voisivat olla voittavia keinoja uusien, kasvavien yrittäjämenestystarinoiden synnyttämisessä?

 

Metaverse teamwork – The world has turned into the age of remote working across industries. While providing flexibility, the social and teamwork aspects are suffering with current ways of working remotely. How might the introduction of metaverse in working context change the situation, enabling shift to a more natural age of digital work?

 

Maailma on siirtynyt etätyön aikakaudelle kaikilla aloilla. Vaikka tämä tarjoaa joustavuutta, sosiaalinen aspekti ja tiimityö kärsivät nykyisillä etätyön tavoilla. Miten metaversumin hydyntäminen työympäristössä voisi vaikuttaa tilanneteeseen, mahdollistaen siirtymisen luonnollisempaan digitaalisen työn aikaan?

 

Demola on kansainvälinen innovaatioalusta, joka yhdistää yritykset, hallitukset, tutkijat ja opiskelijat tulevaisuuden mielenkiintoisten ilmiöiden pariin. Demola-projektit tarjoavat Xamkin opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä poikkitieteellisessä, globaalissa tiimissä luoden provokatiivisia visioita mahdollisista tulevaisuuksista sekä ratkaisuvaihtoehtoja niihin. https://www.demola.net/students 

 

Lisätietoja Demola toteutuksesta ja tilaisuudesta: Niko Arola, Xamk, niko.arola@xamk.fi