Ehdota nimeä Memory Labin uudelle supertietokoneelle

Xamk järjestää nimikilpailun jossa etsitään Memory Labin uudelle supertietokoneelle omaa nimeä. Nimikilpailun palkintona on oman idean käyttöönoton lisäksi tuotepalkintoja. Nyt jos koskaan kannattaa laittaa luovuus peliin! 

Miten nimikilpailu toimii?

Memory Labin uudelle supertietokoneelle etsitään omaa nimeä avoimessa nimikilpailussa. Kaikilla on mahdollisuus osallistua ideointiin yksin tai tiiminä.

Nimikisa on avoinna Xamkin verkkosivuilla 16.8. –5.9. Parhaat nimiehdotukset julkaistaan ja palkitaan. Memory Labin supertietokoneen nimi julkistetaan Memory Campus – yhteisön tapaamisessa syyskuun puolessa välissä.

Nimessä tulisi ottaa huomioon seuraavat seikat:

  • Nimi on yleisesti hyväksyttävä
  • Nimi luo supertietokoneelle vahvaa identiteettiä
  • Nimi soveltuu hyödynnettäväksi joko sellaisenaan tai muunneltuna myös muilla kielillä
  • Nimeen liittyvät tekijänoikeudet voidaan luovuttaa Xamkille

Linkki kilpailulomakkeeseen Webropolissa.

 

Mikä on supertietokone?

Supertietokoneiksi kutsutaan maailman tehokkaimpia tietokoneita, joilla voidaan ratkaista yhä vaikeampia laskennallisia haasteita. Memory Labin ensimmäinen supertietokone on vielä varsin kompakti (yksi DGX A100 yksikkö), ja silti sen suorituskyky vastaa jopa 20 000 tavanomaisen kannettavan tietokoneen suorituskykyä. Suomessa on myös muita supertietokoneita, suurimpana LUMI, jonka tehon kerrotaan olevan noin 1 500 000 kannettavaa tietokonetta.

Supertietokoneen hyöty tulee paitsi sen tehosta, myös monipuolisuudesta – sitä voidaan käyttää eri toimialojen ja tutkimusalojen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyössä. Memory Labin supertietokoneessa on maailmanluokan tekoälylaskenta- ja tallennuskapasiteettia, ja eri alojen analytiikkaohjelmistoja.

 

Mikä on Memory Lab?

Memory Lab on uusi tiedon jalostamiseen erikoistunut tutkimusympäristö Mikkelissä. Memory Lab palvelee alueella jo toimivia muistiorganisaatioita. Samalla se luo innovatiivisen alustan tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntämiselle pitkäkestoisesti säilytetyn datan jalostamiseen ja kaupallisten palvelujen tuottamiseen myös uusilla toimialoilla. Tavoitteena on yhteistyön vahvistaminen, uusien innovaatioiden fasilitointi ja konseptien kaupallistaminen.

Memory Labia kehittää Digitalia, joka on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston sekä Kansalliskirjaston yhteinen tutkimuskeskus. Memory Lab pohjaa Mikkeliin pitkäjänteisesti rakennettuun, valtakunnallisesti ainutlaatuiseen arkistoinnin, digitoinnin, aineistojen käytettävyyden ja tiedonhallinnan osaamiseen Memory Campuksessa.

Memory Lab laiteinvestoinnit -hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. 

 

Lisätietoja kilpailusta ja Memory Labista

Digitalia-tutkimusyksikön johtaja Stina Westman, 050 524 8599, stina.westman@xamk.fi

Tutkimuspäällikkö Anssi Jääskeläinen, anssi.jaaskelainen@xamk.fi

Memory Lab -laiteinvestoinnit -hanke: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/memory-lab-investoinnit/