Gruppfenomenet-utbildning för ungdomsarbetare

Under utbildningens gång funderar vi på vilken nytta det finns inom ungdomsarbete av att förstärka gruppdynamiken bland unga. Utbildningen erbjuder praktiska och enkla sätt för att bygga upp fungerande grupper inom klubb- och föreningsverksamhet, på läger, i skolor och i andra miljöer för ungdomsarbete.

Du får lära dig om olika utvecklingsskeden för grupper och får till exempel olika övningar som kan stöda grupper i olika stadier. Utbildningen erbjuder tips och idéer för att ordna olika temastunder för grupperna. Gruppfenomenet-handboken innehåller teman som mobbning, rusmedel, förhållanden och vänskap. Utbildningen passar speciellt för dig som jobbar inom kommunalt ungdomsarbete, som önskar utveckla sina gruppledarkunskaper och önskar få konkreta idéer för att ordna olika gruppträffar.

Anmäl dig senast 30.3.2023: https://www.lyyti.in/Gruppfenomenetutbildning_for_ungdomsarbetare_9138

Utbildningen genomförs på Microsoft Teams. Länken till utbildningen skickas åt alla anmälda per e-post. Utbildningen är avgiftsfri.

 

Utbildaren är Krista Schulman, utbildningsplanerare, EHYT rf. Utbildningen ordnas av  EHYT rf, Ungdomssektorns kompetenscentrum verksamhet.