ISO GPS Toleranssijärjestelmä / Geometriset toleranssit

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja LAB-ammattikorkeakoulu järjestävät Osaava teknologiaklusteri 2025 – OSKU 2025 -hankkeen puitteissa kaksipäiväisen (3h / päivä) Teams – verkkokoulutuksen ISO GPS Toleranssijärjestelmä / Geometriset toleranssit.

Kohderyhmänä ovat Teknologia-alan ja muun valmistavan teollisuuden teknisiä piirustuksia ja toleransseja työssään laativat tai tulkitsevat tahot, kuten suunnittelu, tuotekehitys, hankinta, myynti, valmistus ja laadunvalvonta.

Huom. ilmoittaudu molempiin päiviin erikseen!

Osallistuminen ei ole pakollista molempiin päiviin, mutta saatte aiheesta parhaimman kokonaiskuvan kouluttajan laatiman koulutuskokonaisuuden avulla.

KOULUTUS ON MAKSUTON.

OHJELMA

päivä 1/2, 9.3.2022, klo 9:00 – 12:00, GPS perusteet ja mitalliset elementit
  • Hieman historiaa, taustaa, ja perusteita geometriselle tuotemäärittelylle (ISO 8015)
  • Uudistunut / uudistuva yleistoleranssi (ISO 22081)
  • Mitallisten elementtien merkinnät ja tolerointi (ISO 286 & ISO 14405)
  • Esimerkkejä toleranssien asettamisesta SolidWorks -ohjelmistolla
  • Tarvittaessa joitakin kotitehtäviä, sovelletaan tilanteen mukaan ja osallistujien toiveiden mukaisesti
päivä 2/2, 16.3.2022, klo 9:00 – 12:00 Geometriset toleranssit
  • Kotitehtävien läpikäynti
  • Peruselementit (ISO 5459)
  • Geometriset toleranssit
  • Maksimimateriaalin vaatimus (jos on aikaa ja katsotaan tarpeelliseksi)
  • Model Based Definition (MBD), eli geometrinen tuotemäärittely suoraan 3D malliin, lyhyt esittely aiheesta SolidWorks -ohjelmistolla

Molempina päivinä pidetään lyhyitä taukoja sopivissa kohdissa.

ILMOITTAUTUMINEN

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen ennakkoon:

ISO GPS-koulutus päivä 1/2, 9.3.2022linkki ilmoittautumissivulle (päivä 1/2)

ISO GPS-koulutus päivä 2/2, 16.3.2022: linkki ilmoittautumissivulle (päivä 2/2)

Ilmoittaudu kuhunkin päivään erikseen 7.3.2022 mennessä! Koulutuksiin otetaan enintään 35 osallistujaa/päivä. Ilmoittautumisessa on jonoasetukset käytössä 35 ilmoittautujan jälkeen.

ASIANTUNTIJA / KOULUTTAJA

Simo Sinkko, Lehtori, Teknologia, LAB-ammattikorkeakoulu.

LISÄTIETOJA

Ari Mielo / Xamk, ari.mielo(at)xamk.fi