MikroX-työpaja: Liiketoiminnan nopea uudistaminen häiriötilanteessa

Tervetuloa MikroX-työpajaan: Liiketoiminnan nopea uudistaminen häiriötilanteessa!

Koronavirus-pandemian myötä yritykset ovat joutuneet nopeasti vakavien haasteiden eteen, joiden myötä monen elinkelpoisen yrityksen liiketoiminnan tulevaisuus on vaakalaudalla. Tilanne asettaa yrityksille vaatimuksia mm. seuraavilla osa-alueilla: 

  • Ideointi: Vaikeuksien voittaminen vaatii kekseliäisyyttä ja tuoreita ideoita, joita toimialarajoja rikkova yrittäjien yhteistyö ruokkii.  
  • Sparraus: Koska aika on kortilla, ideoista on kyettävä nopeasti tunnistamaan kehityskelpoisimmat aihiot.  
  • Nopeat kokeilut: Ideoita on myös pyrittävä testaamaan ja viemään käytäntöön mahdollisimman varhain, jotta saadaan selville mihin ponnistuksia kannattaa panostaa enemmän.  
  • Yhteistyökumppanit: Yhteistyön avulla ideat saadaan vietyä ajatuksista konkreettiseen toteutukseen ja siksi on tärkeää, että avainkumppanit löytyvät ripeästi ja ovat mukana jo kehitysvaiheessa.  
  • Rahoitus: Häiriötilanteen rahoitusvälineet antavat mahdollisuuden käydä taisteluun haasteiden voittamiseksi. Rahoituksen saaminen edellyttää, että tietää mistä ja miten sitä kannattaa hakea. 

Tukeakseen yrityksiä tilanteeseen sopeutumisessa ja olosuhteiden kääntämisessä mahdollisuuksiksi MikroX-hanke ja MicroENTRE®-yritysverkosto järjestää verkkotyöpajan, jossa yritykset ideoivat yhdessä ratkaisuja esiin nousseisiin haasteisiin.  

Työpajassa kerrataan myös ajankohtaista häiriötilannerahoitukseen liittyvää tietoa. Työpajojen jälkeen yrityksiä autetaan tarpeen mukaan rahoituksen hakemisessa ja kumppanien löytämisessä.  

Työpaja järjestetään: 

Työpaja on maksuton ja avoin kaikille eteläsavolaisille yrityksille, mutta siihen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista yllä olevan linkin kautta. Pyydämme ilmoittautumista viimeistään tiistaina 31.3.2020 klo 20:00 mennessä. 

Lisätietoja työpajoista antavat: 

  • Tommi Kuukkanen, tommi.kuukkanen@xamk.fi, 040 193 6490 
  • Santeri Halonen, santeri.halonen@oulu.fi, 050 531 8010 

Työpajat on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistyössä toteuttamaa Älykäs ja ja kansainvälinen Etelä-Savo – mikroista kasvua (MikroX) -hanketta, joka saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta Etelä-Savon Maakuntaliiton kautta.