Miten tästä eteenpäin? Fysioterapia terveyden edistäjänä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelijat esittelevät erilaisia fysioterapeuttisia näkökulmia ja menetelmiä terveyden edistämiseen ja kuntoutumiseen.  Aiheina on mm. liikunnan merkitys masennuksen ja muistisairauksien yhteydessä, asiakkaan kotona toteutettava fysioterapia sekä esimerkkejä reuman, neurologisten sairauksien ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen fysioterapeuttisista menetelmistä.