Osa 1/3: Verkkoturvallisuus eli työskentely-ympäristösi kuntoon to 15.9.2022 Metsolan kampus tila C2010

Verkkoturvallisuus eli työskentely-ympäristösi kuntoon. Varmuuskopiointi.

Tämän osuuden tarkoitus on

 • antaa osallistujille käsitys siitä omasta työskentely-ympäristöstä verkossa (kotiverkko, työpaikan verkko, julkiset verkot kuten kahvilat ja lentokentät) sekä siitä, kuinka turvata oma turvallisuus näissä ympäristöissä
 • auttaa osallistujia tunnistamaan omalle yritykselle tärkeimmät järjestelmät ja tiedot
 • auttaa osallistujia ymmärtämään mitä varmuuskopiointi on ja miksi se on tarpeen
 • auttaa osallistujat luomaan itselleen varmuuskopiointi käytännöt ja palautumissuunnitelmat tilanteeseen, jossa tiedot on menetetty
 • auttaa työnantaja-yrittäjiä ohjeistamaan omaa henkilökuntaansa toimimaan tietoturvallisesti eri käytännön tilanteissa, joita työntekijät työssään kohtaavat
 • lopussa osallistujat ovat valmistaneet oman tietoturvasuunnitelmansa tältä osin kuntoon.

 

OSA 1/3

Päivän jälkeen osallistujat ymmärtävät, mitä omaan työskentely-ympäristöön kuuluu ja kuinka niin koti- kuin työverkkoon kytketyt eri laitteet voivat vaikuttaa yrityksen liiketoiminnan turvassa pysymiseen. Osallistujille muodostuu käsitys siitä, kuinka he voivat omassa työskentely-ympäristössään rajata näitä verkosta tulevia riskejä.

Kouluttajat: Mikko Kortelainen ja Anneli Hulkko, Innocode Oy

C2010 neuvottelutila sijaitsee toisessa kerroksessa, käytävän päässä Langinkosken puolella. Seuraa opasteita pääaulasta.

Paikoitus: kampuksen ympärillä on runsaasti paikoitustilaa aamulla. Myöhemmin irtopaikkoja löytyy sieltä täältä, mutta eniten kampuksen takaosasta. Mikäli tulet sisään takaosan päädyn ovesta, tulet -2 kerrokseen. Kävele eteenpäin käytävää hissille asti (vasen puoli) ja nouse hissillä 2.krs. Poistu hissistä oikealle päin.

Ohjelma

08:15 Linjat avautuvat. Kyberin aamukahvit.  Ihmetellään yhdessä viikon tietoturvaotsikoita ja kuullaan, mitä asiantuntija uutisista ajattelee.

08:30

 • Hankkeen lyhyt esittely ja esittäytymiset mahdollisille uusille osallistujille

Verkkotyöskentely-ympäristö

 • Työskentely-ympäristö käsitteen ymmärtäminen kokonaisuudessaan (koti-, työ- ja matkalla käytettävät verkot)
 • Työskentely turvallisesti ulkomailla (EU:n sisällä ja muualla)
 • Avaintoimet oman verkkotyöskentely-ympäristön suojaamiseksi

09:15 Tauko

09:30

 • IoT eli esineiden internet – kuinka näihin verkkoihin kytkettävät laitteet vaikuttavat liiketoimintasi turvallisuuteen
  • pesukoneet, lemmikkikamerat, äly-tv….
 • Kuinka hallita IoT:hen liittyviä riskejä käytännössä omassa liiketoiminnassa

10:15 Tauko

10:30 Tietoturvariskien arvioiminen oman yrityksen näkökulmasta. SWOT pienyrittäjän näkökulmasta. Ajatusten herättelyä ja työkaluja aiheen pohdiskeluun.

11:15 Lähetys päättyy

Tietoturvavalmennukset paikan päällä

 

Huom. tilaisuuden jälkeen ohjelmassa seuraa viikon tauko.

 

Ennakkotehtävät seuraavaa kertaa varten

 • Pohdiskele ja kirjaa oman yrityksen kyberturvallisuuden riskit, kehityskohdat, avoimet kysymykset mihin haluaisit vastauksia.
 • Täydennä tietoturvasuunnitelmaasi mobiililaitteisiin ja verkkoympäristöön liittyvät asiat.

 

Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).