Symbioosi – tarinallisuuden ja tiedon voimat

 

Tarinallisuuden ja tiedon voimat on Xamkin tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan järjestämä tapahtuma, jonka teemana on tietoon perustuva tarinallisuus. Tarinat ovat faktojen maailmassa läsnä kaikkialla, joko kiehtovina yritystarinoina, oivallisina tuotteina, kaupunkien markkinointiviesteinä tai henkilökohtaisina elämänpolkuina. Tarinat saavat meidät kuuntelemaan, huomaamaan ja hoksaamaan. Mutta miten nostaa esiin vielä kertomattomat tarinat? Miten hyödyntää tarinallistamista markkinoinnissa, tuotteistamisessa tai oman osaamisen havainnnollistamisessa? Miten tutkimustieto muuttuu tarinoiksi, miten kaupunkien maine rakentuu? Millaisia ovat kaupunkien tarinat? Tapahtuma tarjoaa luentoja ja eri kohderyhmille suunnattuja työpajoja avuksi vaikuttamiseen ja oman tarinan kertomiseen. Illan ohjelma on avoin kaikille. Debatissa tarkastellaan kaupungin arjen tarinoita ja suuria kertomuksia.

Luo ja kerro tarina. Löydä ja koe tarina. Oivalla ja tunne tarina.

 

ti 16.4. klo 8-19:45

Kouvolan Teatteri, Salpausselänkatu 38, 45100 Kouvola

Ilmoittaudu työpajoihin ja iltatilaisuuteen ennakkoon täältä: https://goo.gl/forms/HrQoBjdHD8TPGotp1

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

PÄIVÄOHJELMA:

 

klo 8-9:40 AAMUPALALUENTO: Tarinallisuus ja Digitaalinen asiakaskokemus

Mistä on digitaaliset asiakaskokemukset tehty ja mistä erityisesti elämykselliset, tunteisiin vetoavat kokemukset? Miten palvelupolku voidaan nähdä draaman kaarena, jossa valittu asiakas kulkee kohtausten välillä, kuin tarinassa. Käytännönläheinen ja case-pohjainen aamuluento kahlaa läpi tarinallisuuden peruspilarit ja elämyksellisen, digitaalisen asiakaskokemuksen elementit esimerkkien kautta.

Luennoija:

Helena Hyvärinen
Creative director / Creative Studio Muotohiomo Oy
Digitaalisen kerronnan ammattilainen, käsikirjoittaja ja innovaattori. Helena Inspiroituu uusista kerronnan muodoista, rakenteista ja lajityypeistä, sekä käyttäjä- ja kokijalähtöisestä palvelumuotoilusta. Monikanavaisia, digitaalisia palveluita tulisi ymmärtää myös dramaturgian ja kerronnan lainalaisuuksien kautta. Design Studio Muotohiomossa Helena kehittää tarinallistamista ja palvelumuotoilua yhdistäviä metodeja sekä käsikirjoittaa ja suunnittelee audiovisuaalista kerrontaa osana palvelumuotoiluprosesseja.
klo 9:45-16 TARINAKLINIKKA 1: Kerro tarinasi – tarinankerronta cv:n rakentajana

TÄYNNÄ!

Max. 12 osallistujaa.

Työpajassa keskitytään kerronnan lainalaisuuksiin ja miten niitä voidaan käyttää videoidun cv:n tekemisessä. Työpajassa syntyy tuotoksena jokaiselle osallistujalle oma, kiinnostava video-cv, jota voi käyttää itsensä ja osaamisensa esittelyyn.

Kenelle? Luovan alan ammattilaiset, työnhakijat, opiskelijat, asiantuntijat.

Sisältö:

Aamupäivä: Elokuvallisen ilmaisun keskeiset asiat. Mitä on dramaturgia, sen keskeiset käsitteet ja elementit. Käsikirjoittamisen formaatti, storyboard, kuvakoot, kuvanrajaus. Kolmen kuvan rakenne.

Iltapäivä: Teorian pohjalta jokainen osallistuja laatii käsikirjoituksen, kuvaussuunnitelman, toteutetaan kuvaus.

Vetäjät:

Tomi Leino

”Työskentelen Tampereen ammattikorkeakoulussa lehtorina englanninkielisessä Media and Arts -koulutusohjelmassa. Koulutukseltani olen taiteen maisteri, suuntautumisinani elokuvakäsikirjoittaminen ja -tuottaminen. Olen toiminut monissa hankkeissa projektitutkijana Aalto-yliopistossa ja yrittäjänä lehtorin työni ohella. Keskeinen kiinnostuksen kohteeni on soveltava elokuvakerronta.”

Mika Jokinen

”Toimin TAMKilla neuvottelu- ja myyntitaitojen kouluttajana sekä liiketalouden lehtorina. Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus kansainvälisten palvelujen B2B myynnistä ja niiden kehittämisestä. Toimin myös CityDrivers -hankkeessa TAMKin projektipäällikkönä.”

 

klo 9:45-12 TARINAKLINIKKA 2: Oma tuote asuntomessuvieraan polulla

Max. 20 osallistujaa

Millainen on tyypillinen Asuntomessujen asiakas? Miten tieto muutetaan tarinaksi paremman asiakasymmärryksen saavuttamiseksi?

Mitkä ovat asiakkaan messupolun ja oman palvelusi kohtaamispisteitä?

Työpajassa pääset ideoimaan palvelumuotoilumenetelmien keinoin sitä, miten kohdennat palvelua paremmin tyypilliselle asuntomessuvieraalle. Työpajassa oppimiasi menetelmiä voit hyödyntää muussakin tuotekehittelyssä.

9.45-10.15 Alustus: Tarinallisuus asiakasymmärryksen luomisessa

10.15-12 Työpajatyöskentelyä

Kenelle? Työpaja on suunnattu yrittäjille, CityDrivers-koulutuksiin osallistuneille, opiskelijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Vetäjät:

Kirsi Karimäki

”Toimin lehtorina Tampereen ammattikorkeakoulussa (Tamk). Olen User Experience Design -sivuaineen vastuuopettaja Media and Arts -koulutusohjelmassa. Opetan käyttäjäkeskeistä suunnittelua ja palvelumuotoilua myös muissa koulutusohjelmissa. Aloitin työt Tamkissa vuonna 2011, sitä ennen työskentelin Nokiassa 13 vuoden ajan. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri.”

Katariina Silvola

”Pitää olla utelias ja avoin sekä valmis vastaanottamaan impulsseja.Vahvuuteni on visuaalisen viestinnän ja kommunikaation vaikutukset sekä merkitys sosiaaliseen todellisuuteen. Osaamiseni on luovan prosessin ymmärtäminen. Unelmani on työskennellä vuorovaikutteisissa ja keskustelevissa projekteissa, monialaisesti oivaltaen ja toisia inspiroiden.”

Laura Lehtinen

”Olen työskennellyt Xamkin Miljöömatkailu-hankkeessa kulttuurimatkailukohteiden säilyttämisen hallintasuunnitelmien sekä Aalto-matkailun kehittämisen parissa. Olen koulutukseltani yleisen historian FM, valmistun pian Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmasta Jyväskylän yliopistosta.”

Anu Vainio

”Toimin Xamkin Luova Yritysgeneraattori-hankkeessa palvelumuotoilun asiantuntijana. Olen ammatiltani muotoilija, joka on löytänyt palvelumuotoilusta oman lajinsa. Kulttuuri-matkailun kehittäminen ja sidosryhmien osallistaminen ovat vahvuuksiani.”

 

klo 13:30-15:30 TARINAKLINIKKA 3: Piirustelu vaikuttavuustarinan tukena

Max. 12 osallistujaa

Kenelle? Hyvinvointi- ja terveys sekä matkailu- ja elämyspalveluiden tuottajille.

Työpajassa keskitytään erityisesti vaikuttavuustarinan piirusteluun:

1.) Miksi päähenkilö tulee meille?

2.) Miten tarina päättyy?

3.) Mitä on tapahtunut tässä välissä?

2 h paja pitää sisällään:

– lyhyen esittelyn 10 min

– lyhyen intron ja lämmittelyn piirusteluun 20 min

– oman vaikuttavuustarinan piirustelu 60 min

– reflektointi 30 min

Vetäjä:

Tiina Hoskari, Kuvitellen Oy, Visuaalisen ajattelun asiantuntija, Tiimimestari®,

”Ikigaini on auttaa ihmisiä ajattelemaan laadukkaasti rationaalista ajattelua sekä intuitiota hyödyntäen.

Tämä taito erottaa meidät ihmiset tekoälystä.”

 

klo 10-11 VERSUS SARJAKUVAPAJA YLÄKOULULAISILLE (Kutsutyöpaja)

Mitä vaikutusta tupakoimattomuudella on meille? Miksi joku tarttuu tupakkaan, kun sitä tarjotaan? Minkälaista hyötyä on sillä, että päättää olla tupakoimatta?

Versus-pelisarjassa seikkailee nuori tyttö Anna, joka päätti lopettaa tupakanpolton. Anna kohtaa seikkailunsa aikana erilaisia henkilöitä ja hän löytää uusia ystäviä. Ystäväjoukkoon lyöttäytyy myös tupakoivia henkilöitä, mutta tätä kaverijoukkoa yhdistää yksi asia: he ovat päättäneet vaikuttaa omaan käytökseensä.

Sarjakuvatyöpajan aikana luodaan omia lyhyitä sarjakuvakertomuksia käyttäen valmista kuvitusta, joita pääsee itse käsikirjoittamaan. Tarinoiden aihe liittyy tupakointikäyttäytymiseen ja siihen, minkälaisen sanoman tupakoimattomuus voisi antaa lukijalle.

Vetäjät:

Miikka-Petteri Lesonen

”Työskentelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Luovien Alojen yksikössä TKI-asiantuntijana Versus- sekä Digitaaliset Ja Pelilliset ratkaisut -hankkeessa. Kiinnostukseni kohteita ovat kulttuuri, sarjakuvat, videopelit, sekä perinteiset pöytäroolipelit. Tarinat ovat lähellä sydäntä ja ne ovat tärkeä osa liittyen sarjakuvapiirtämiseen sekä pöytäroolipelien kampanjoiden suunnitteluun.”

Angelika Polak

Taustaltani olen yhteiskuntatieteilijä (YTM), XAMKissa olen ollut reilun vuoden, mukana eri projekteissa. Tämä lause kuvaa minua hyvin: ”Everybody knows that some things are simply impossible until somebody, who doesn’t know that, makes them possible.” (tuntematon tekijä)

Päiväohjelmaan osallistuville on tarjolla kahvia/teetä sekä pientä purtavaa.

Teatteri-ravintolassa on mahdollista syödä omakustanteinen lounas.

 

klo 16:15-19:45 ILTAOHJELMA:

Iltaohjelmaan voit saapua vapaasti oman aikataulusi mukaan. Kouvolan Teatterin Klubin ravintolapalvelut ovat avoinna tapahtuman ajan.

 

klo 16:15-16:40 Luento: Käyttäjä päähenkilönä – Helena Hyvärinen, Creative director / Creative Studio Muotohiomo Oy

Miten digitaalisessa, käyttäjälähtöisessä mediassa voidaan nähdä käyttäjän rooli, dramaturgian ja tarinankerronnan lähtökohdista? Miten saamme digitaalisiin sisältöihin lisää tasoja ja syvyyttä, kun ymmärrämme päähenkilön rakentamisen peruspalikat ja pystymme soveltamaan niitä vuorovaikutteiseen, digitaaliseen sisältöön. Syvennymme digitaalisen kerronnan rakenteisiin ja niiden juoniviivoja kulkevaan käyttäjään.

 

klo 16:40-16:50 Tutkijasatutäti: Olipa kerran käyttäjän ääni. – Jaana Poikolainen, Xamk

Millaisissa ympäristöissä lasten ja nuorten hyvinvointi rakentuu? Lapset ja nuoret tutkijoina: valokuvia, kertomuksia ja piirustuksia.

 

klo 17-17:50 Luento: ”Kaupunki, joka ei synnytä mielikuvia, ei ole olemassakaan” – Kaupunkien mainetyö mielikuvien maailmassa. – Timo Halonen

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halosella on näkemystä kaupunkeihin liitettyjen mielikuvien merkityksestä kaupunkien kehittymiselle ja vetovoimaisuudelle. Hän tarkasteli aihetta laajasti väitöskirjassaan Maineella menestykseen – mainetyö kaupunkiseudun kehittämisen välineenä (2016). Mistä kaupunkien maine kumpuaa, mikä on sen rooli mielikuvien maailmassa?

 

klo 18-19 Tarinateatteri: ”Tarinoita kaupungistani”

Tarinateatteri on spontaania ja aidosti vuorovaikutteista teatteria, jossa esityksen käsikirjoittajana on yleisö. Improvisaatio ja ihmisen kuunteleminen ovat tarinateatterin ydinelementtejä. Illan esityksen aiheena on ”Tarinoita kaupungistani”. Katsojat saavat kertoa omaan asuinpaikkaan liittyviä ajatuksia, sattumuksia ja hetkiä, jotka näyttelijät esittävät improvisoiden koko yleisölle. Tule seuraamaan millaisia kouvolalaisia, ja muita, tarinoita illan esityksessä nähdään. Tarinateatterin toteuttaa Lahden tarinateatteri.

 

klo 19-19:45 Debatti: Kenen tarina on tosi?

Johdon tarinat ja suuret kertomukset vastaan kaupunkilaisten stoorit ja arjen kokemukset.

Debatoijina tutkimuspäällikkö Ari Lindeman, Xamk sekä Piia Kleimola, Toimintavoima Oy

 

Tarinallisuus-tapahtuman järjestävät seuraavat hankkeet:

CityDrivers

Luova Yritysgeneraattori

Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut luovan hyvinvointitalouden edistämiseen

Versus

Up Action – Silta tulevaisuuden yrittäjyyteen

 

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

Ilmoitathan alla olevaan sähköpostiosoitteeseen, mikäli olet estynyt pääsemään paikalle.

Lisätietoja: tiina.ikkonen@xamk.fi