Tehdes – arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen webinaari

Tehdessä oppii!

Millaista muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatusta Suomessa tehdään? Miten menetelmät auttavat hahmottamaan ja ymmärtämään maailmaa? Millaiset ympäristöt edistävät oppimista?

Tehdes-tapahtumakokonaisuuden ensimmäinen osa

Tiistaina 17.8.2021 klo 12-17

Webinaari on suunnattu opettajille, kasvattajille, ohjaustyötä tekeville, kehittäjille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Webinaari striimataan Xamkin Kouvolan Kasarminmäen kampukselta Paja-rakennuksesta.

Suomenkielisessä webinaarissa klo 12-14.50 esitellään arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen mahdollisuuksia sekä esitellään menetelmiä havainnollisesti. Puheenvuoron saavat alansa huippuosaajat luovien menetelmien ja oppimisen kentältä! Esittelyssä inspiroivia esimerkkejä Alvar Aalto -koulujen verkostosta, Lasten ja nuorten Arkkitehtuurikoulu Arkista, Suomen muotoilukasvatusseuralta, osallistavasta suunnittelusta sekä arkkitehtuuri- ja muotoiluaiheiden laajentamisesta kaikkien keskuuteen.

Tehdes-webinaari jatkuu englanninkielisellä osuudella Tehtaanmäki Design: Building as an Educator 15-16.50 jossa käsitellään inspiroivia oppimisen ympäristöjä, oppimista tukevien tilojen suunnittelua sekä Tehtaanmäen koulua kulttuuriperintökohteena. Koulun tiloja ja kulttuuriperintöarvoja esitellään videon välityksellä. Building as an Educator osuus on suunnattu kansainväliselle, aiheesta kiinnostuneelle kasvattajien, opettajien ja kehittäjien joukolle. Tarkoitus on tehdä Kouvolan Aalto-kohteita ja Tehtaanmäen koulua tunnetuksi, edistää alueen kehittämistyötä ja koulun uuskäyttöä sekä uusien käyttäjien ja kulttuuriperinnön vaalijoiden löytämistä. Lue lisää tästä webinaariosiosta täältä.

 

Suomenkielinen osuus klo 12-15

12.00 Webinaarin avaus ja Kouvolan kaupungin tervehdys

  • TKI-asiantuntija Anu Vainio, Luovien alojen tutkimusyksikkö, Xamk
  • Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka

12.15 Tehtaanmäen koulun tulevaisuus ja kehittämistyö

  • TKI-asiantuntija Anu Vainio, Luovien alojen tutkimusyksikkö, Xamk

12.30 Koulut Aallon jäljillä

  • Museolehtori Lotta Leskelä, Alvar Aalto -museo

12.45 MUTKU-metodeilla oppimisen iloa

  • Muotoilija Mari Savio, Suomen muotoilukasvatusseura. Varaa tähän osioon kynä ja paperia!

13.15-13.30 Tauko

13.30 Kokemuksia muotoilun ja yhteissuunnittelun menetelmien opettamisesta lapsille, case Designakatemia

  • Muotoilija Linda Vanni

13.45 Arkkitehtuuri inspiroivana ilmiönä

  • Rehtori Jaana Räsänen, Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki

14.15 Oivalluksia digitaalisten palveluiden osallistavasta suunnittelusta – Case Palvelumuotoilukoulu

  • Palvelumuotoilija, Muotoilija (YAMK), Anniina Ojutkangas

14.30 Arkkitehtuuri ja muotoilu kuuluvat kaikille! Mikä on A&DO Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus?

  • Yhteistyöpäällikkö Arja-Liisa Kaasinen, Arkkitehtuurimuseo ja vastaava museolehtori Leena Svinhufvud, Designmuseo

14.45 Loppusanat

 

ILMOITTAUTUMINEN WEBINAARIIN

Projektin tietosuojailmoitus

 

Alvar Aallon vuonna 1938 suunnittelema Tehtaanmäen koulu Kouvolan Inkeroisissa. Kuva Laura Lehtinen 2021.

 

Webinaarit ovat osa Tehdes-tapahtumakokonaisuutta ja osa Kouvolan Alvar Aalto -viikkoa. Tapahtuman osat webinaari, kehittäjien innovaatioleiri ja lasten leiri tarkastelevat Alvar Aallon suunnitteleman Tehtaanmäen koulurakennuksen uusia käyttömahdollisuuksia, arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen teemoja sekä maailmankuulun arkkitehdin ja muotoilijan lapsille suunnittelemaa rakennusta oppimisen ympäristönä. Lapsille suunnitellulle rakennukselle etsitään uutta käyttötarkoitusta, kun koulutoiminta päättyy Tehtaanmäellä Kouvolan kouluverkkouudistuksen myötä vuonna 2024. Yksi kehitystyön aikana esiin noussut tulevaisuuden käyttömahdollisuus rakennukselle on arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus.

Webinaarin toteutuu Kouvolan kaupungin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyössä Kymin 100-vuotissäätiön tuella.

Lisätiedot:
Laura Lehtinen, laura.lehtinen@xamk.fi
Sara Ojaniemi, sara.ojaniemi@xamk.fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Luovien alojen tutkimusyksikkö

 

Alvar Aallon vuonna 1938 suunnittelema Tehtaanmäen koulu Kouvolan Inkeroisissa. Kuva Laura Lehtinen 2021.
Alvar Aallon vuonna 1938 suunnittelema Tehtaanmäen koulu Kouvolan Inkeroisissa. Kuva Laura Lehtinen 2021.