Turvallinen Kaakko –turvallisuustapahtuma

Turvallinen Kaakko -turvallisuustapahtumassa vietetään Turvapuiston avajaisia sekä esitellään laajasti turvallisuuden eri osa-alueita viranomaistoiminnasta turvallisuuskoulutukseen ja isoista turvallisuuskokonaisuuksista pieniin turvallisuuden tekoihin.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Xamk, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami ja Kotkan kaupunki. Mukana ovat myös viranomaiset ja järjestöt Kymenlaakson Hyvinvointialue, Kymenlaakson Pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen Poliisi, Suomenlahden merivartiosto, Tulli, Karjalan Prikaati, Maasotakoulu, Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry.

Opiskelijoille suunnattu tapahtuma klo 8.30-13.30.

Turvallisuustapahtumassa Kotkan 8. luokkien oppilaat ja lukioiden 2. luokan opiskelijat pääsevät tutustumaan Turvapuistoon ja kouluttautumaan Xamkin, Ekamin sekä viranomaisten rasteilla.

Kotkalaiset lukion 2-luokkalaiset pääsevät tutustumaan Xamkin rasteilla turvallisuuteen​ liittyviin teemoihin kokeilemalla, kuuntelemalla ja ammattilaisia seuraamalla.​ Rasteja ovat järjestämässä Xamkin eri alojen koulutukset sekä tutkimusyksikkö NELI. ​Rasteilla esittäytyvät ensihoidon, logistiikan, kyberturvallisuuden, peliohjelmoinnin
sekä robotiikan koulutukset. Lisäksi Drone-rastilla voi ohjatusti tutustua tutkimusyksikkö NELI:n dronekalustoon.

Xamkin turvallisuustradenomiopiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat tapahtuman turvallisuusjärjestelyt. ​

Kaakkois-Suomen turvapuisto avaa ovensa yleisölle klo 14–18.

Kaikille avoimessa klo 14 alkavassa tapahtumassa on luvassa erilaisten turvallisuusrastien lisäksi toimintanäytöksiä ja mahdollisuus tutustua koululaiva Merikarhuun. Avajaispuhe kuullaan klo 17.30. Idea tapahtumasta syntyi Xamkissa ja monialaisesta turvallisuustapahtumasta on tarkoitus tehdä vuosittain toistuva.

Xamkin Turvallisuusrastit

 

  • Logistiikan rastilla osallistujat perehtyvät lastiturvallisuuteen ja logistiikka-alan työturvallisuusriskeihin. Rastilla tutustutaan esimerkkien avulla yleisimpiin kuormanvarmistusmenetelmiin ja kisataan logistiikan turvallisuuden tietovisassa.
  • Ensihoidon rastilla osallistujat perehtyvät ensihoitojärjestelmän toimintaan akuutisti sairastuneen potilaan kohdalla. Osallistujat saavat myös ohjausta ja harjoitusta ensiauttajana toimimisesta elottomuustilanteessa.
  • Kyberturvallisuuden rastilla osallistujat saavat tietoturvaan liittyvää opastusta sekä voivat tarkistaa onko omat henkilötiedot olleet osana tietovuotoa. Rastilla voi myös testata digitaalista CTF-alustaa, jolla voi harjoitella ja jopa kilpailla kyberturvallisuusasioissa.
  • Peliohjelmoinnin rastilla esitellään Xamkissa kehitettyä virtuaalitodellista satamalogistiikan turvallisuuden harjoitusympäristöä. Vierailijat pääsevät havainnoimaan satamatoimintojen riski- ja vaaratilanteita vr-lasien ja virtuaalitodellisuuden avulla. Rastilla voi oppia sekä peliteknologioista että turvallisuudesta.
  • Robotiikan rastilla osallistujat tutustuvat yhteistyörobotin työskentelyyn ja siihen liittyviin turvatekniikoihin. Osallistuja voi itse kokeilla, onnistuuko turvalaitteita ohittaa ilman robotin pysäyttämistä.
  • Drone-rastilla voi ohjatusti tutustua tutkimusyksikkö NELI:n dronekalustoon. Lisäksi vierailijoiden käytössä lentosimulaattori. Tarjolla on tietoa laitteista ja turvallisen drone-lennätyksen periaatteista, sekä mahdollisuus kokeilla dronen lennätystä lentosimulaattorilla.

Turvallinen Kaakko –tapahtuman projektinhallinnasta vastannut Osuuskunta Ryntötyö on asiantuntemuksella rakentanut tapahtuman, joka tulee vahvistamaan niin opiskelijoiden kuin muiden osallistujien turvallisuusosaamista ja parhaimmillaan myös turvallisuuden tunnetta”, kertoo Xamkin vararehtori ja varatoimitusjohtaja Mirja Toikka.

​​​​​​​

AINUTLAATUINEN YMPÄRISTÖ TURVALLISUUSKOULUTTAUTUMISELLE JA -HARJOITTELULLE

 

Kaakkois-Suomen turvapuisto on Suomen ainutlaatuisin ympäristö turvallisuuskouluttautumiselle ja -harjoittelulle. Kantasataman kuuri I-5:n lisäksi Turvapuisto sisältää mm. satamalogistiikan virtuaalisen testausympäristön, jossa voidaan harjoitella ja havainnollistaa satama-alueen turvallisuuteen liittyviä toimintoja.

Turvapuiston tutkimusympäristö kattaa muun muassa HaminaKotka Sataman, Kotkan kansallisen kaupunkipuiston sekä Suomen ainoan öljyntorjunnan tutkimus- ja testausaltaan Sunilassa. Toiminnan pääkohderyhminä ovat viranomaiset, HaminaKotka Satamassa toimivat yritykset työntekijöineen, Kotkan kaupunki, kokonaisturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen keskittyvät järjestöt, ammatillisen koulutuksen sekä ammattikorkeakoulun opiskelijat.

Turvapuiston asiantuntemus syventyy toukokuun alussa, kun Xamkin, Aalto-yliopiston ja Kotkan kaupungin yhteinen kyberturvallisuuden työelämäprofessori Mikko Kiviharju aloittaa uudessa tehtävässään.

Kaakkois-Suomen turvapuiston perustaminen on Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti osa kaupungin kehittämistä kokonaisturvallisuuden kärkikaupungiksi. Lisäksi Turvapuiston toiminta tukee kaupungin lakisääteistä varautumista erilaisia riskejä ja uhkia vastaan.

Tiedote on alunperin julkaistu Kotkan kaupungin sivuilla. 

Lisätietoja:

Mirja Toikka
Vararehtori, Xamk
Turvapuiston ohjausryhmän puheenjohtaja
p. 044 702 8372
mirja.toikka@xamk.fi

Anni Lippo
TKI-asiantuntija, Xamk
p. 044 702 8213
anni.lippo@xamk.fi