Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö asuntoloissa -koulutus

Koulutus on ehkäisevän päihdetyön peruskoulutus asuntoloissa työskenteleville. Asuntolaohjaajat toteuttavat ehkäisevää päihdetyötä osana työtään monin eri tavoin kohdaten erityisesti 16-18 -vuotiaita itsenäistyviä nuoria. Tämän vuoksi on tärkeää, että asuntolaohjaajilla on riittävä ja ajantasainen tieto vaikuttavasta ehkäisevästä päihdetyöstä.

Koulutuksessa avataan ehkäisevän päihdetyön käsitettä: millaista on vaikuttava ehkäisevä päihdetyö ja miksi on tärkeää tehdä tutkimukseen perustuvaa ehkäisevää päihdetyötä. Tästä koulutuksesta saat runsaasti vinkkejä erilaisiin ehkäisevän päihdetyön menetelmiin, jotka sopivat asuntolaympäristöön. Koulutus on kohdennettu erityisesti uusille työntekijöille, mutta soveltuu myös pidempään työssä toimineille.

 

Ilmoittaudu mukaan 31.10.2023 mennessä: https://www.lyyti.in/Vaikuttava_ehkaiseva_paihdetyo_asuntoloissa_koulutus_6675

Koulutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla ja koulutuksen osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneilla sähköpostitse. Koulutus on maksuton. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.

 

 

Lisätietoja:
Niina HImanka

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija

050 549 8714