Ympäristöturvallisuuden tutkimusavauksia

Tervetuloa kuulemaan ympäristöturvallisuuden tutkimuksen uusista tuulista ja avauksista Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

OHJELMA
klo 12.30–14.00

Puheenjohtajana tutkimuspäällikkö Hanne Soininen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

• Tilaisuuden avaus
• Monitoroimalla turvallisempi ympäristö, Toni Leikas Environics Oy
• Rakennusten sisäilman VOC-yhdisteet, Tuija Ranta-Korhonen Xamk
• Anturitekniikan kehittäminen työturvallisuuteen, Salla Thil Xamk
• Pohjaveden monitorointi uusin menetelmin, Aki Mykkänen Xamk
• Biotalouden prosessien laadunvarmistus, Yrjö Hiltunen Xamk

Tauko ja kahvit 2. krs, tilaisuus jatkuu klo 14.30

• Vähähiilisten energiaratkaisujen edistäminen pk-yrityksissä, Riikka Tanskanen Xamk
• Hevosenlannan demonstraatiokokeet energiantuotannossa, Riina Tuominen Xamk
• Biokaasulaitoksen kaasuntuotannon optimointi, Tiina Saario Xamk
• Biohiilestä kiertotalouden ratkaisuja, Vuokko Malk Xamk
• Biohiilen uudet mahdollisuudet viherrakentamisessa, Niina Laurila Xamk
• Puumateriaalien kierrätys, Hannu Turunen Xamk

Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalan tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.
Lisätietoja: hanne.soininen@xamk.fi

Ilmoittaudu tilaisuuteen 15.2. mennessä:

https://www.lyyti.in/Ymparistoturvallisuus_Xamk2019