Ympäristöturvallisuutta ja vesiteknologiaa edistämässä

Tutkimuswebinaari 22.11.2023, klo 8.30–15.00

 

Tervetuloa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ympäristöturvallisuuden tutkimusryhmän webinaariin. Tilaisuudessa kuullaan tutkimusryhmän uusimpia vesi-, kierto- ja biotalouden avauksia ja tutkimustuloksia.

 

Tule kuuntelemaan!

 

OHJELMA

 

8.30 Tilaisuuden avaus
Ympäristöturvallisuutta ja vesiteknologiaa edistämässä,
tutkimusryhmäpäällikkö Hanne Soininen, Xamk
8.35 Devo – kaatopaikan suotovesien käsittelyä kehittämässä
Deve- ja Devo-hankkeiden esittely,
projektipäällikkö Salla Pulliainen, Xamk
Ristiinan suotovesipilotti – demonstraatiokokeet typenpoiston edistämiseksi,
projektipäällikkö Salla Pulliainen ja projektitutkija Matti Hämäläinen, Xamk
Demonstraatioympäristö Vesikko – suotoveden käsittelyä kehittämässä,
projektipäällikkö Salla Pulliainen ja projektitutkija Matti Hämäläinen, Xamk
T&K-ympäristöt osana EcoSairilan kehittämisalustaa,
projektipäällikkö Panu Jouhkimo, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Keskustelua aiheista
9.35 Tauko
9.45 WaterPlus – vesistön puhtautta edistämässä uusin menetelmin
WaterPlus-hankkeen esittely,
projektipäällikkö Niina Laurila, Xamk
Alusta ympäristötiedon jakamiseen,
projektitutkija Miika Hämäläinen, Xamk
Dronet vesistötutkimuksen apuna,
projektipäällikkö Joonas Kahiluoto, Syke
Jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta Mikkelissä,
projektitutkija Aki Mykkänen, Xamk
Levähavainnointia droneavusteisesti,
projektitutkija Henri Kettunen, Xamk
PFAS-yhdisteiden pitoisuudet vesinäytteillä ja passiivisella näytteenotolla,
projektitutkija Aki Mykkänen, Xamk
Muovinäytteiden esikäsittelyn tehostaminen,
projektityöntekijä Jonna Hauvala, Xamk
Mikromuovit Etelä-Savon vesistöissä,
johtava tutkija Outi Setälä, Syke
Keskustelua aiheista
11.30 Tauko
12.00 BioCir – Kiertotalouden sivuainevirrat uusiksi tuotteiksi
BioLuuppi – Demonstraatioympäristö kiertotalouden sivuainevirroille,
tutkimusryhmäpäällikkö Hanne Soininen, Xamk
kehityspäällikkö Jonne Gråsten, Metsäsairila Oy
Raaka-ainevirtojen vaikutus kaasuntuotantoon ja mädätteen laatuun,
projektitutkija Tiina Saario, Xamk
Biokaasulaitoksen prosessien tehostaminen energiatehokkaammaksi,
projektipäällikkö Salla Pulliainen, Xamk
Biojalosteiden ja kierrätyslannoitteiden uudet tuotekonseptit,
tutkimusapulainen Minttu Paakkari, Xamk
Keskustelua aiheista
13.15 Tauko
13.30 Lietteen roolin vahvistaminen kiertotaloudessa – innovatiivinen hyötykäyttö vedenkäsittelyssä, akkumateriaaleissa ja 3D-tulostuksessa
Hankkeen esittely ja jätevesilietteen sisältämät aineet,
TKI-asiantuntija Vuokko Malk, Xamk
Arvoaineiden talteenotto lietteen nestejakeesta ja hiilijakeen hyötykäyttö vedenkäsittelyssä,
tutkimusapulainen Janne Junninen, Xamk
Empowering the role of sludge in circular economy via applications in water treatment and energy storage,
project researcher Olga Pastushok, LUT University
Keskustelua aiheista
14.30 Biovirtaa – Biojäte kuljettaa – alustavia tuloksia
Kotitalousjätteen lajittelu- ja punnituskokeiden tuloksia,
TKI-asiantuntija Tuija Ranta-Korhonen, Xamk
Keskustelua iltapäivän aiheista
15.00 Tilaisuus päättyy

 

Ympäristöturvallisuuden tutkimusryhmän tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

 

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 21.11.2023: linkki ilmoittautumissivulle

 

Tule mukaan!