Jokainen Xamkista tutkinnon suorittanut on Xamkin alumni. Alumnitoiminta sisältää monipuolista, pitkäaikaista yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja sen kasvattien välillä. Nykyään kaikki Xamkista valmistuvat kuuluvat automaattisesti Xamkin alumnirekisteriin, jolloin heihin voidaan helpommin pitää yhteyttä.

Yhteistyö alumnien ja heidän työpaikkojensa kanssa on Xamkissa monipuolista.Yleinen yhteistyömuoto on harjoittelut, eli Xamkin opiskelijat pääsevät harjoitteluun työpaikoille, joissa alumnit työskentelevät.

Kuva: Alumniyhteistyö

Alumnit toivovat yhteistyön lisääntyvän ja monipuolistuvan edelleen. Eniten alumnit toivovat harjoitteluyhteistyön lisäämistä heidän työpaikoilleen, opinnäytetöitä, projektiyhteistyötä, pääsyä vierailevaksi luennoitsijaksi ja opiskelijoiden vierailuja työpaikoille.

Vastaukset perustuvat Xamkin alumnikyselyyn, joka toteutettiin 1.12. – 15.12.2021. Kyselyyn vastasi 815 vuonna 2017–2021 Xamkista valmistunutta alumnia. Vastaajista AMK-tutkinnon oli suorittanut 85 % ja YAMK-tutkinnon 15 %.

Siirtyminen opiskelijasta alumniksi on Xamkissa sujuvaa, mutta alumnius on vielä monelle hieman epäselvä käsite ja alumnina olemisen merkitys kaipaa täsmentämistä. Yksi Xamkin alumneilleen tarjoama etu on mahdollisuus osallistua jatkuvan oppimisen opintoihin (Avoin AMK) maksutta. Etu on tarjolla kaikille vuodesta 2021 eteenpäin valmistuneille. Suurin osa (82 %) vuonna 2021 valmistuneista alumneista ei ollut vielä hyödyntänyt jatkuvan oppimisen etua. Etua hyödyntäneet pitivät sitä erittäin hyvänä ja toimivana.

Kuva: Jatkuva oppiminen (Avoin AMK) alumneille maksutta

Viestintä ja vuorovaikutus alumnien kanssa on olennainen osa alumniyhteistyötä. Alumnien mielestä toimivin viestintäkanava on sähköposti.

Kuva: Viestintäkanavat

Kyselytuloksia käytetään Xamkin alumnitoiminnan kehittämisessä. Xamkissa aloittaa uusi alumnikoordinaattori vuoden 2022 aikana.