Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (842/2023) sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksesta on tullut voimaan 1.6.2023. Asetus löytyy FINLEXstä https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230842

Korvausta voi hakea hyvinvointialue, HUS-yhtymä, Helsingin kaupunki, kunta ja kuntayhtymä, valtion mielisairaala, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, kirkon seurakunta ja seurakuntayhtymä, yksityinen sosiaali- ja terveydenhuollon tai varhaiskasvatuksen palveluja tuottava yksikkö sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus. Korvaus edellyttää voimassa olevaa sopimusta harjoittelusta korkeakoulun kanssa.

Koulutuskorvauksen suuruus on toistaiseksi 36 euroa jokaiselta toteutuneelta harjoitteluviikolta (yksi harjoitteluviikko vastaa kokonaista työviikkoa). Koulutuskorvausta haetaan Lounais-Suomen aluehallintovirastolta. Ensimmäisen vuosipuoliskon osalta korvausta on haettava viimeistään saman vuoden 30 päivänä syyskuuta ja toisen vuosipuoliskon osalta viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta.

 

HAKEMINEN

Aluehallintoviraston sivuilla on tarkempaa ohjeistusta korvauksen hakemiseen liittyen sekä hakulomake korvauksen hakemiseen. https://avi.fi/asioi/viranomainen/luvat-ilmoitukset-ja-hakemukset/sosiaali-ja-terveyspalvelut/valtionkorvaus-koulutuskustannuksiin/sosiaali-ja-terveysalan-amk-harjoittelu

Harjoitteluorganisaatio täyttää Liitelomakkeen: Ammattikorkeakoulun vahvistus tietojen oikeellisuudesta ja ohjauksen toteutumisesta Liite, Hakemus sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksesta (windows.net). Tärkeää on, että kaikki toteutuneet harjoittelut saadaan ilmoitettua. Liitelomake ja sen listaus harjoitteluista lähetetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun osoitteeseen: harjoittelukorvaus@xamk.fi Sähköpostiviestissä tulee mainita yhteystiedot, johon korkeakoulu palauttaa harjoitteluiden varmistamisen jälkeen allekirjoitetun Liitelomakkeen.

Harjoittelukorvauksiin liittyvissä kysymyksissä, voitte olla yhteydessä koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhoseen, katri.ryttylainen-korhonen@xamk.fi

 

JOBIILI

Harjoittelutietojen kokoamista ja varmistamista helpottaa merkittävästi Jobiili-harjoittelupaikkavarausjärjestelmä. Tästä syystä suosittelemme vahvasti Teitä liittymään Jobiiliin ja tarjoamaan sitä kautta yrityksenne/organisaationne harjoittelupaikat. Jobiili on ilmainen järjestelmä. Voitte rekisteröityä Jobiilin käyttäjäksi osoitteessa www.jobiili.fi Sieltä löytyvät kattavat ohjeet liittymiseen ja Jobiilin käyttöön.

Tarvittaessa Jobiilin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun harjoittelukoordinaattoriin.

Mikkeli

Savonlinna

Kotka, Kouvola

 

Annamme mielellämme lisätietoja.

Yhteistyöterveisin

Katri Ryttyläinen-Korhonen, koulutusalajohtaja

040 5205907

email: katri.ryttylainen-korhonen@xamk.fi