Avoimen ammattikorkeakoulun suosio on Suomessa ennätyslukemissa ja opiskelijamäärät kasvoivat valtakunnallisesti 35 %. Xamkin avoimen AMK:n eli Xamk Pulsen opintoihin osallistui tästä joukosta 34 000 opiskelijaa, mikä on peräti 28 % koko Suomen avoimen AMK:n opiskelijamäärästä.

Opintopisteiden määrässä Xamk on Suomen suurin. Xamk Pulsen opintoja suoritettiin viime vuonna noin 130 400 opintopistettä, koko maan avoimen AMK:n opintopistemäärän ollessa noin 594 300.

Xamkin jatkuvan oppimisen johtaja Pia-Mariana Toukkari on erittäin tyytyväinen viime vuoden tuloksiin.
– Opintopistemäärässä Xamk ohittaa jälleen selvästi kaikki Suomen korkeakoulut, eli ammattikorkeakoulujen lisäksi myös kaikki yliopistot. Myös opiskelijamäärältään Xamk on toisena Helsingin yliopiston jälkeen. Syitä Xamkin suosioon ovat mm. laaja ja laadukas tarjonta sekä mahdollisuus suorittaa opintoja verkossa, eli mistä päin Suomea tahansa.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot on tarkoitettu kaikille, iästä tai pohjakoulutuksista riippumatta. Suurin osa Xamk Pulsen opiskelijoista hakee täydentävää tai uudistavaa osaamista omalle työuralle. Tyypillisin opiskelija on työssäkäyvä, 31 – 45-vuotias nainen, jolla AMK- tai ammatillinen tutkinto.

Vaikka avoin AMK kiinnostaa tällä hetkellä, tulevat ja suunnitteilla olevat muutokset huolestuttavat.
– Avoimen ammattikorkeakoulun rahoitusta leikataan valtakunnallisesti, mikä lisää painetta opiskelijakohtaisten hintojen nostoon. Samalla aikuiskoulutustuki poistuu. Pahimmillaan nämä muutokset kasvattavat aikuisopiskelijoiden välistä eriarvoisuutta, jolloin kaikilla ei ole yhtäläistä mahdollisuutta kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista jatkuvan oppimisen keinoin, Toukkari pohtii.

Avoin korkeakouluopetus vuonna 2023, TOP 3

(avoin yliopisto ja avoin ammattikorkeakoulu)

Osallistujat

  • Helsingin yliopisto, 34 745
  • Xamk, 34 034
  • Jyväskylän yliopisto, 25 731

Opintopisteet

  • Kaakkois-Suomen amk, 130 404
  • Jyväskylän yliopisto, 100 813
  • Helsingin yliopisto, 88 429

Lisätietoja:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk Pulse
jatkuvan oppimisen johtaja Pia-Mariana Toukkari
p. 040 086 9947, pia-mariana.toukkari@xamk.fi

Tilastotiedot: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen