Xamkista valmistuneet opiskelijat ovat tyytyväisiä opintojen sisältöön, opintojen suunnitteluun, ohjaukseen, opetukseen ja oppimisympäristöihin.

Kaikki ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat vastaavat ammattikorkeakoulujen ja opetusministeriön yhteiseen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn (AVOP). Opiskelijat vastaavat kyselyyn noin kolme viikkoa ennen valmistumisajankohtaa.

AVOP-kyselyn kysymykset koostuvat seitsemästä osiosta, jotka ovat: taustatiedot, opetus ja oppiminen, kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot, työelämäyhteydet ja työelämäneuvonta, harjoittelu, opinnäytetyö ja opiskelutyytyväisyys. Tuloksia käytetään ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämiseen sekä valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. AVOP-kyselyssä asteikko on 1-7, jossa 1= Täysin eri mieltä, 4 = Siltä väliltä, 7 = Täysin samaa mieltä.

AVOP-kyselyyn vastasi vuonna 2018 Xamkista yhteensä 1520 valmistuvaa opiskelijaa, joka on 96 prosenttia Xamkista valmistuneista opiskelijoista. Kyselyn tulokset olivat pysytelleet samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kyselyn kokonaiskeskiarvo oli 5,1, joka oli sama kuin kaikkien AMKien keskiarvo (5,1).

Parhaimmat kokonaiskeskiarvot (ka 5,9) olivat seuraavissa koulutuksissa: Information Technology, Mikkeli ja yhteisöpedagogikoulutus, Kouvola. Toiseksi parhaimmat keskiarvot (ka 5,8) olivat seuraavissa koulutuksissa: kansalaistoiminta ja nuorisotyö, Mikkeli, palvelujen tuottaminen ja johtaminen, Mikkeli ja Business Management, Mikkeli.

Parhaimmat keskiarvot (suluissa oleva luvut ovat edellisen vuoden keskiarvoja)

  • Opintojen sisältö. Keskiarvo oli 5,2 (5,1) ja AMKien keskiarvo 5,1.
  • Opintojen suunnittelu ja ohjaus. Keskiarvo oli 5,2 (5,1) ja AMKien keskiarvo 5,1.
  • Opetus. Keskiarvo 5,1 (5,0) ja AMKien keskairvo 5,0.
  • Oppimisympäristöt. Keskiarvo 5,2 (5,1) ja AMKien keskiarvo 5,2. Tässä kysymysryhmässä erityisen hyvä keskiarvo Xamkilla oli muihin AMKeihin verrattuna kysymyksessä: ”Opiskelijoilla oli käytössään viihtyisiä tiloja itsenäiseen ryhmä- ja yksintyöskentelyyn”, jonka keskiarvo oli Xamkissa 5,2 ja muissa AMKeissa 4,8.

Matalin keskiarvo

  • Työelämäyhteydet. Keskiarvo oli 4,5 (4,5) ja AMKien keskiarvo 4,6.