Työelämässä edellytetään tulevaisuudessa yhä enemmän digitaitoja. Jotta työelämässä pysyy mukana, on oltava valmis oppimaan uutta koko työuran ajan. Uutta uraa tai työpaikkaa etsiville digiosaamisen kasvattaminen omin voimin voi kuitenkin olla haastavaa.

Valtakunnallinen Digiosaajasta yrittäjyyteen -koulutushanke järjestää vuoden 2021 aikana koulutuskokonaisuuden työttömille tai henkilöille, jotka ovat työttömyysuhan alla. Koulutukseen haku on parhaillaan käynnissä.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien asemaa työmarkkinoilla, tukea nopeaa työllistymistä tai antaa valmiuksia yrittäjyyteen.
Koulutuksesta osallistuja saa eväitä digitaalisessa toimintaympäristössä toimimiseen ja siinä tutustutaan muun muassa virtuaalityöskentelyyn, muotoiluajatteluun, ohjelmistorobotiikkaan ja data-analytiikkaan.

Digiosaajasta yrittäjyyteen -koulutus toteutetaan seitsemän ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Vaasan, Lapin, Kajaanin sekä Tampereen ammattikorkeakoulut. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

– Koulutus helpottaa myös yritysten osaajapulaa. Hanke on valtakunnallinen, joten se hyödyttää yrityksiä ja muita työnantajia ympäri Suomen. Digitaidot ovat ratkaisevia tämän päivän liiketoiminnassa, sanoo hankkeen projektipäällikkö Satu Hynynen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkista.

Digiosaajasta yrittäjyyteen -koulutuskokonaisuuteen haku on alkanut 11.1.2021 ja päättyy 7.2.2021. Koulutuksen kesto on 8.3.-30.11.2021. Verkkokoulutus mahdollistaa osallistumisen kaikkialta Suomesta. Koulutus toteutetaan sekä suomeksi että englanniksi ja on osallistujille maksuton.

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 30 opintopistettä ja aloituspaikkoja on 100. Opinnot ovat verkossa Open Learn -oppimisalustalla. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

Koulutuksen sisältö ja lisätiedot:

Digiosaajasta yrittäjyyteen, 30 op

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Satu Hynynen, satu.hynynen@xamk.fi, p. 044 7028338