Etelä-Savon kierto- ja biotalousosaaminen vahvistuu, kun Mikkelin EcoSairilaan valmistuu uudenlainen kehittämisympäristö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Metsäsairila Oy:n yhteistyönä.

EcoSairilaan rakentuvassa BioLuuppi-kokeiluympäristössä voidaan testata menetelmiä, joilla parannetaan biokaasulaitosten energiatehokkuutta ja kannattavuutta. Kokeiluympäristö muodostuu Xamkin biokaasukontista ja Metsäsairila Oy:n mädätteiden tuotteistamisympäristöstä. Maatalousvaltaiselle maakunnalle uusi kokeiluympäristö tuo mahdollisuuksia myös maatalouden sivuvirtojen ja biojätteiden hyödyntämisessä.

Biokaasukontti on ollut käytössä jo kesäkuusta alkaen. Kontin rakentaja on laukaalainen Metener Oy.

– Biokaasukontin avulla muun muassa uusia kokeiluja ja testauksia voidaan tehdä hallitummin, jolloin niiden käyttöönotto täyden mittakaavan biokaasulaitoksissa on riskittömämpää ja kustannustehokkaampaa, tutkimusryhmäpäällikkö Hanne Soininen Xamkista kertoo.

Metener Oy:llä on kahden vuosikymmenen kokemus täyden mittakaavan biokaasulaitosten rakentamisesta ja myös useita aiemmin toimitettuja tutkimusympäristöjä biokaasuntuotannon kehittämiseen.

– Toteutimme tämänkin kokonaisuuden niillä periaatteilla, että tutkimusympäristöllä pystytään jäljittelemään täyden mittakaavan prosesseja mahdollisimman tarkasti, ja käyttäjälleen helposti ja turvallisesti, Juha Luostarinen Metener Oy:stä kertoo.

Biokaasulaitoksille uusi ympäristö tarjoaa alustan toiminnan kehittämiseen. Ympäristössä toteutettavien kokeilujen tuloksena saadaan uutta tietoa muun muassa biokaasulaitosten optimoinnista ja haitta-aineiden vaikutuksesta biokaasuprosessiin.

Uudenlaisia kierrätyslannoitteita orgaanisista materiaaleista

 

BioLuuppi-kokeiluympäristön tuotteistamisosion rakentajaksi valittiin puumalalainen Nanopar Oy. Ympäristössä tullaan hyödyntämään yrityksen kehittämää Paskíer®Prosessia.

– Biokaasulaitosten tuotantoprosessissa syntyvä mädäte kannattaa tuotteistaa entistä tehokkaammin turvallisiksi, toimiviksi ja kannattaviksi kierrätyslannoitteiksi, toimitusjohtaja Ville Kakkonen Metsäsairila Oy:stä painottaa.

– On tärkeää, että erilaisia menetelmiä jalostaa kierrätysravinteita korkeamman jalostusasteen lannoitteiksi voidaan tutkia ja testata lähellä niiden syntypaikkaa, projektipäällikkö Aki Heinonen Metsäsairila Oy:stä puolestaan sanoo.

Paskíer®Prosessissa lietteet tai mädätejäännökset kuivataan tehokkaasti, jonka jälkeen ne murskataan, lisätään tarvittaessa ravinteita, sekoitetaan ja niistä tehdään rakeita ja ne pakataan.

– Kuivauksessa käytetään patentoitua, vakuumiavusteista PSS-Nanopar keskiaallon infrapunakuivainta, joka on energiatehokkain markkinoilla oleva kuivausmenetelmä, toimitusjohtaja Jaakko Kuntonen Nanopar Oy:stä kuvailee.

BioLuuppi-kokonaisuus mahdollistaa biokaasualan kansallisen ja kansainvälisen tason yritysten ja tutkimuslaitosten kehittämisympäristön ja -verkoston muodostumisen Etelä-Savoon.

Kokeiluympäristön rakentaminen mahdollistuu kahden rinnakkaishankkeen yhteistyönä. BioCir- ja BioLuuppi -hankkeet saivat yhteensä yli 1,1 miljoonan euron rahoituksen Etelä-Savon ELY-keskukselta Euroopan aluekehittämisen rahastosta (EAKR). Hanketta rahoittavat myös Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Energiasäätiö sr, BioHauki Oy ja Juvan Bioson Oy.

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkimusryhmäpäällikkö, TkT Hanne Soininen
etunimi.sukunimi@xamk.fi, 0400 869 952

Metsäsairila Oy
Toimitusjohtaja Ville Kakkonen
etunimi.sukunimi@metsasairila.fi, 040 161 8461

Metsäsairila Oy
Projektipäällikkö Aki Heinonen
etunimi.sukunimi@metsasairila.fi, 044 755 8204

Nanopar Oy
toimitusjohtaja Jaakko Kuntonen
etunimi.sukunimi@nanopar.fi, 040 522 5635

Metener Oy
pääsuunnittelija Juha Luostarinen
etunimi.sukunimi@metener.fi, 050 5913861

 

www.xamk.fi/bioluuppi