ETELÄ-SAVOSTA TULI YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VERKOSTOSOLMU

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskuksella on takana jo vuosikymmenien työ yrittäjyyskasvatuksen parissa. Työ on sisältänyt monipuolisesti niin tutkimusta, opettajien koulutusta, verkostotyötä kuin oppimisympäristöjen luomista. Yrittäjyyskasvatuksen koulutuksilla ja erilaisilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan kouluissa ja laajemmin yhteiskunnassakin vallitsevaan yrittäjyyden ilmapiiriin.

Yrittäjyys nähdään Pienyrityskeskuksessa nimenomaan laaja-alaisesti – kaikista ei tarvitse – eikä tule yrittäjiä, mutta kaikkien on hyvä tunnistaa itsestään yrittäjämäisiä piirteitä ja oppia toimimaan itsenäisesti ja omaehtoisesti. Yhteiskunta on koko ajan muuttumassa yrittäjämäisyyteen ja omaehtoisuuteen kannustavammaksi. Nykyään mahdolliset epäonnistumiset eivät enää ole kaiken loppu, vaan niistä ollaan valmiita oppimaan ja soveltamaan uuteen todellisuuteen.

Valtakunnallinen YES ry täytti kesäkuussa kymmenen vuotta ja Pienyrityskeskus on ollut sen toiminnassa mukana alusta alkaen. Yrittäjyyskasvatusta tehdään yhdessä. Toimintavuosien mittaan YES on kasvattanut laajat kansalliset, alueelliset ja paikalliset verkostot, joissa tehdään hartiavoimin töitä yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi.

Vaikka Valtakunnallinen YES ry täyttää nyt kymmenen vuotta, itse YES-verkosto on vielä tätäkin vanhempi. Ensimmäinen alueellinen YES-toimisto perustettiin jo vuonna 2001. Etelä-Savossa YES-toiminta alkoi vuonna 2009. YES-verkosto on vuosien saatossa kehittynyt Suomen merkittävimmäksi yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkostoksi.

Etelä-Savossa asenneilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan on vuosien aikana muuttunut myönteisemmäksi. Nuorille yrittäjyys on kyselyiden mukaan aikaisempaa houkuttelevampi vaihtoehto ja siihen suhtaudutaan positiivisesti. Edelleenkin nuoret kuitenkin kokevat, etteivät he saa riittävästi tietoa työelämästä ja tukea tulevaisuuden suunnitteluun. Yrittäjyyskasvatukselle on näin yhä kova tarve.

YES ry on kuluvan vuoden aikana uudistunut merkittävästi. Yhdistyksen sääntöjä muutettiin niin, että jäsenyys avattiin yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille toimijoille. Uudistuksen myötä yhdistys sai uuden hallituksen, jossa on mukana myös Pienyrityskeskuksen johtaja Anne Gustafsson-Pesonen.

Pienyrityskeskus on ollut aina mukana myös Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura ry:n toiminnassa. Yksikkö on koordinoinut kolme kertaa YKTT Yrittäjyyskasvatuspäivät. Tänä vuonna tutkimusseura järjestää neljännettoista YKTT-päivät Mikkelissä yhteistyössä Xamk Pienyrityskeskuksen ja Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa. YKTT2020 järjestetään hybridimallilla eli osallistujia tulee sekä verkkoyhteyksien kautta että lähitapaamisiin. Esimerkiksi asiantuntijapuheenvuorot tulevat suorana lähetyksenä maailman eri laidoilta Mikkeliin. Tieteellisiä abstrakteja ja case-esimerkkejä päiville tuli lähes 50 kappaletta. Toteutusmalli tänä vuonna on uudenlainen oppimiskokemus jo sinällään.

Koronatilanne on osoittanut, miten vaikeaa tulevaisuutta ja tulevaisuuden työelämää on ennustaa. Opettajien osa ei ole helppo. Kaikkia alueen opettajia on kiitettävä hienosta työstä poikkeuksellisena aikana. Tulevaisuus näyttää, mitä pysyviä vaikutuksia työskentelytapojen muutokseen tästä seuraa. Tarve on varmasti uudenlaiselle osaamiselle ja yhteistyölle. Nyt jos koskaan yrittäjämäiselle toimintatavalle ja rohkeille kokeiluille on tilausta.

 

Kirjoittajat:

Anne Gustafsson-Pesonen, johtaja Xamk Pienyrityskeskus

Maisa Kantanen, aluepäällikkö YES Etelä-Savon aluepäällikkö ja projektipäällikkö Xamk Pienyrityskeskus

Sanna Lehtonen, toiminnanjohtaja YES ry