Digitaalisia innovaatioita tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän sekä ikääntyvän väestön elämänlaadun parantamiseksi sekä terveyden- ja sosiaalihuoltojärjestelmien kestävyyden kehittämiseksi.

Digitaalisten työkalujen laajamittainen käyttö lisää ikääntyvän väestön vaikutusmahdollisuuksia. Niiden hyödyntäminen ikääntyvien henkilökohtaisessa hoidossa riippuu suuresti paikallisten ja alueellisten ekosysteemien, sidosryhmien ja organisaatioiden, aktiivisesta panoksesta.

IN-4-AHA Open Call on kansainvälisen yhteistyöprojektin järjestämä haku, joka tarjoaa testausmahdollisuuksia ja yritysvalmennusta innovatiivisille ja skaalautuville ratkaisuille. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk vastaa hakuprosessista yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Open Call -haussa etsimme skaalautuvia digitaalisia tai teknologiaan perustuvia innovaatioita, joita testataan tosielämän tarpeiden mukaisesti. Ratkaisujen loppukäyttäjien on oltava ikääntyneitä henkilöitä (65-vuotiaita tai vanhempia), heidän läheisiään tai hoitajiaan tai heille palveluja tarjoavia organisaatioita. Ratkaisujen kypsyysasteen on oltava TRL5 tai korkeampi.

Innovatiivisia ratkaisuja avoimeen hakuun toivotaan erityisesti seuraavilta aloilta: mHealth-ratkaisut aktiiviseen ja terveeseen ikääntymiseen, älykkäät ikäystävälliset kodit ja itsenäinen asuminen sekä kroonisten sairauksien hallinta.

Viiden valitun innovaation käyttäjäkeskeinen rajat ylittävä testaus tehdään sähköisissä ja fyysisissä ympäristöissä Suomessa ja Espanjassa. Suomessa testaukset tehdään yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin tutkimus- ja kehitysyksikkö Active Life Labin kanssa, Espanjassa CSG Cluster Saúde de Galician kanssa.

Mukaan valituille innovaatioille tarjotaan testauksen lisäksi tukea kansainväliseltä coaching-ryhmältä vientimahdollisuuksien kehittämisessä.

IN-4-AHA – The Innovation Networks for Scaling Active and Healthy Ageing on Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettu projekti, joka edistää digitaalisten innovaatioiden käyttöönottoa aktiivisen ikääntymisen tueksi. Projektin tavoitteena on helpottaa aktiivisen ikääntymisen innovatiivisten ratkaisujen skaalaamista Euroopan laajuisiksi.

Lisätietoja avoimen haun valintakriteereistä löytyy IN-4-AHA-projektin nettisivuilta: http://www.xamk.fi/in-4-aha. Haku on avoinna 14.5.2021 asti.

Lisätietoja:

Kaija Villman
Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
PL 68, Patteristonkatu 2 C, 50101 Mikkeli
Puh. 040 176 4667
kaija.villman@xamk.fi