Etelä-Savossa on noin 2 500 hevosta ja 400 ponia, jotka tuottavat lantaa vuosittain noin 33 000 m3. Lantahuollon järjestäminen logistiikka- ja käsittelykustannuksineen on osalle yrittäjistä nykyisellään suuri kustannuserä, joka osaltaan heikentää toiminnan taloudellista kannattavuutta. Lannan käyttäminen energiatuotannon polttoaineena voikin olla ratkaisu hevosalan yrityksille, joilla ei ole käytössä soveltuvaa sijoituspaikkaa lannalle.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT selvittävät yhteistyössä hevosen kuivikelannan soveltuvuutta paikalliseen energiantuotantoon. – Ensimmäinen koejakso toteutettiin helmikuun alussa ja toinen on huhtikuussa. Hevosenlannan poltto turpeen seassa on soveltunut laitoksemme toimintaan, kertoo Suur-Savon Sähkö Oy:n tuotantopäällikkö Harri Karhu.

Tutkimuksessa tarkastellaan hevosenlannan toimivuutta rinnakkaispoltossa. – Kokeiden aikana tehdään polttoaineen laadunseurantaa sekä tarkkaillaan polttoaineen vaikutuksia Juvan kaukolämpölaitoksen savukaasu- ja hiukkaspäästöihin, itse polttoprosessiin sekä kattilan toimivuuteen. Lisäksi käytännön kokeilujen kautta saadaan uutta tietoa lannan logistiikan toimivuudesta, sanoo HevosWatti-hankkeen projektipäällikkö Riina Tuominen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston osuudessa etsitään ratkaisuja hevosenlannan logistiikan kehittämiselle erityisesti varastoinnissa ja kuljetuksessa. – Lyhyillä kuljetusmatkoilla hevosenlantaa voidaan kuljettaa esimerkiksi traktori- ja kuorma-autokuljetuksilla, mutta matkan pidentyessä tulevat kysymykseen suuremmat kuljetusyhdistelmät, projektipäällikkö Jarno Föhr Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta toteaa.

– Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tekemien tutkimusten mukaan seospoltto turpeen kanssa näyttäisi olevan sopiva vaihtoehto hevosenlannan energian hyödyntämiselle, sanoo tutkimuspäällikkö Hanne Soininen Xamkista.

Hevosenlannan käytön pitkäaikaisemmasta vaikutuksesta muun muassa kattilan käyttäytymiseen saadaan lisää tietoa Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamassa HevosWatti – Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan -hankkeessa. Hevosenlannan hyötykäyttö energian tuottamiseen on taloudellisesti merkittävä asia ja liiketoiminnallinen mahdollisuus sekä Etelä-Savolle että valtakunnallisesti.

Lisätietoja:

Riina Tuominen, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, puh. 040 637 1482, riina.tuominen@xamk.fi

Hanne Soininen, tutkimuspäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, puh. 0400 869 952, hanne.soininen@xamk.fi

Harri Karhu, tuotantopäällikkö, Suur-Savon Sähkö Oy, puh. 0400 756 280, harri.karhu@sssoy.fi

Jarno Föhr, projektipäällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, puh. 040 539 6527, Jarno.Fohr@lut.fi

Taustatietoa hankkeesta

HevosWatti – Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan -hankkeen toteutusaika on 1.11.2017–31.10.2018. Hankkeen lähtökohtana on tukea hevos- ja kuljetusyrittäjien ja energiantuotantolaitosten toimintaedellytyksiä ja lisätä  alueen liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) –rahoituksella sekä Suur-Savon Energiasäätiö sr. Hankkeen yhteistyökumppani on Suur-Savon Sähkö Oy.

Lisätietoja: www.xamk.fi/hevoswatti ja www.lut.fi/hevoswatti