Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hyvinvointialan tutkimusympäristö Active Life Lab tarjoaa tilansa ja osaamisensa jatkossa yritysten käyttöön. Uudenlainen kumppanuusohjelma hyvinvointialan yrityksille alkaa vuoden 2020 alusta.

Kasvuun tähtääville yrityksille, järjestöille ja julkisille toimijoille suunnattu kumppanuus perustuu yhteisten palveluiden kehittämiseen ja myymiseen. Kumppanit voivat myydä yhdessä Active Life Labin kanssa kehitettyjä asiantuntijapalveluita omille loppuasiakkailleen ja saada osuuden tuloista.

Hyvinvoinnin seuranta ja mittaaminen on ollut kasvava trendi maailmalla jo jonkin aikaa.
– Tavoitteemme on nostaa eteläsavolaisten hyvinvointialan yritysten liiketoiminta uudelle tasolle. Tarkoituksena on tuoda kumppaneille lisäarvoa asiantuntemuksemme ja teknologiamme avulla. Yritykset voivat kasvattaa omaa liiketoimintaansa erityisesti asiakkaidensa hyvinvoinnin ja palveluiden vaikuttavuuden mittaamisessa, sanoo tki-asiantuntija Viljo Kuuluvainen Xamkista.

Tutkimusosaaminen laajasti käyttöön ja eteläsavolaisten hyödyksi

Palvelut tuotetaan yritysten loppuasiakkaille yhteistyönä, ja tuotannossa hyödynnetään Active Life Labin tiloja ja teknologiaa.
– Haluamme avata tutkimuslaboratoriomme mahdollisuudet ja hankkeissa rakennetun osaamisen kumppaneidemme käyttöön. Jalkautamme Xamkin ja Active Life Labin tutkimusosaamisen yritysten arkipäivään. Tällaista meiltä on paljon toivottu, Kuuluvainen korostaa.

Tavoitteena on antaa kumppaneille valmiuksia hyödyntää tutkimustietoa palveluissaan. Siinä on myös yritysten kasvun mahdollisuus – asiakaslähtöisten, räätälöityjen palveluiden tarjoamisessa. Yritykset voivat hyödyntää muun muassa valtakunnallisesti ainutlaatuisia tiedonkeruu- ja mittausmenetelmiä.
– Korkeatasoiset asiantuntijapalvelut ovat myös kannattavia palveluita yritykselle. Omasta terveydestään, henkilökohtaisesta palvelusta ja kehittymisen seurannasta kiinnostuneita asiakkaita riittää maailmalla, Kuuluvainen uskoo.

– Käynnistysvaiheessa kumppanuus palvelee erityisesti Mikkelin alueen toimijoita, joilla on mahdollisuus tuoda asiakkaitaan Active Life Labiin ja ottaa näin paras hyöty irti toimintaympäristöstä asiantuntijoineen. Tulevaisuudessa tavoitteemme on kehittää myös digitaalisia palveluita. Näin yhteistyön hyödyt ja potentiaali molemmille osapuolille voivat kasvaa merkittävästi, visioi Kuuluvainen.

Kuntosali uudistaa palveluitaan

Mikkeliläinen Kuntokeskus Ote Oy on kehittänyt palveluitaan yhdessä Active Life Labin kanssa viime keväästä lähtien.

– Active Life Labin palvelut ovat nykyaikaisia, sellaisia, joita ei vielä ole alalla nähty. Saamme hyötyä terveyden edistämisen seurannassa ja valmennuspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Kun ennen valmennusten seurantaa on tehty esimerkiksi mittanauhalla ja vaa’alla, voidaan tuloksia seurata edistyksellisemmin Active Life Labin laboratoriossa tavoilla, jotka antavat entistä enemmän tietoa henkilön hyvinvoinnin tilasta, kertoo yrittäjä ja toimitusjohtaja Petra Lampinen.

– Ote panostaa palveluidensa sisältöön ja haluaa luoda uutta premium-tason palvelua asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneita omasta terveydestään ja sen edistämisestä nykyaikaisin menetelmin. Kiinnostusta mittauksille on, sillä ensimmäiset kyselyt kauttamme tehtäville mittauksille tulivat jo viime keväänä.

Lisätietoja:

Active Life Lab

Hyvinvoinnin edistämisen tutkimus- ja kehityshankkeisiin keskittyvä yksikkö, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten terveyttä mitatusti vaikuttavien hyvinvointipalveluiden avulla.
Toteuttaa tehtäväänsä keräämällä järjestelmällisesti tietoa hyvinvointipalveluiden vaikuttavuudesta, tekemällä huippututkimusta palveluiden kehittämiseksi ja soveltamalla tietoa käytäntöön yhdessä kumppaneiden kanssa.

– toimitilat sijaitsevat Saimaa Stadiumin yhteydessä Mikkelissä
– oppimisympäristö monille Xamkin koulutusohjelmille, esimerkiksi Wellbeing Management (tradenomi) ja Dataperustaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen (YAMK)
– käynnissä 4 tutkimus- ja kehityshanketta, joissa työskentelee yhteensä 13 asiantuntijaa

Kumppanuus hyvinvointialan palveluntuottajille

– alkaen vuoden 2020 alusta
– avoin kaikille organisaatioille vuosimaksua vastaan
– lisätietoa: lab.hyvio.fi

Viljo Kuuluvainen, tki-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
p. 040 670 1695,
viljo.kuuluvainen@xamk.fi

Arto Pesola, tutkimuspäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
p. 040 6411 504,
arto.pesola@xamk.fi, www.xamk.fi/activelifelab