Mikkelin ammattikorkeakoulusta valmistunut Karoliina Sipilä on voittanut Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökilpailun 2016 YAMK-sarjan. Voittoisan opinnäytteen nimi on Yksilöohjaus osana starttivalmennusta – Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti. Kilpailun voittajat julkistettiin Nuorisotutkimuksen tieteenalapäivillä Helsingissä 7.11.2016.

Myös ensimmäinen kunniamaininta myönnettiin Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijalle, Anna Vilenille. Hänen työnsä nimi on Nuori Espoo koulussa – Kunnallisen nuorisotyön ja koulun yhteistyömallin kehittäminen Espoossa. Sekä Sipilä että Vilen ovat suorittaneet ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeenään yhteisöpedagogi (YAMK). Karoliina Sipilän opinnäytteen on ohjannut lehtori Sari Miettinen ja Anna Vilenin työn koulutuksesta vastaava yliopettaja Pekka Penttinen.

–  Tämä tuntuu todella hienolta – panostin kovasti tähän työhön ja nyt se voitti vielä palkinnonkin! Opinnäytteen tekeminen oli mielenkiintoinen prosessi, jossa opin erityisesti kehittämistyön organisoimista. Työn tekeminen antoi paljon ammatillista osaamista. Haluan kiittää hankkeen tiimiä ja hankkeessa mukana olleita nuoria, he mahdollistivat hyvän opinnäytteen tekemisen, Karoliina Sipilä summaa voittotunnelmiaan.

Kehityskohteena yksilöohjaus vaikeassa elämäntilanteessa oleville nuorille

Karoliina Sipilän työ on tehty Mikkelin ammattikorkeakoulun järjestö- ja nuorisotyön koulutuksessa. Työssä kehitettiin yksilöohjausta ryhmämuotoisen starttivalmennuksen rinnalla Helsingin Diakonnissalaitoksen ko. projektissa, jossa opinnäytetyöntekijä oli mukana sekä työntekijänä että kehittävän tutkivan kehittäjän roolissa. Työssä kehitettiin yksilöohjauksen prosessia ja uusia käytäntöjä tasavertaiseen dialogiin perustuvalla menetelmällä, ns. työkonferensseissa – niissä olivat mukana niin työntekijät, heidän esimiehensä kuin nuoretkin, eli työn kohteet.

Työn ansioksi katsottiin erityisesti se, että prosessissa pyrittiin osallistamaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria mukaan ko. kehittämishankkeeseen; heille tarjottiin mahdollisuus aktiiviseen toimijuuteen itseään koskevan työn kehittämisessä. Tämä onnistui vain osittain: osallistaminen ei ollut helppoa ja osa nuorista jättäytyi siitä pois. Tätä kehittämisprojektin hankaluutta ja sen taustatekijöitä työn tekijä pohtii avoimesti ja ansiokkaasti. Työ tarjoaa analysoituja työkaluja vaikeassa tilanteessa olevien nuorten tukemiseen ja myös siihen, miten tätä työtä tekevät voivat tukea ja auttaa vastavuoroisesti toisiaan.

Kilpailun sivut: www.nuorisotutkimusseura.fi/yhdistys/opinnaytetyokisa

Nuorisotutkimusseuran tiedote 7.11.2016