Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön lehtori Kati Vapalahti on väitellyt Jyväskylän yliopistossa perjantaina 3.11.

Kasvatustieteiden väitöskirjan “Yhteisöllinen argumentointi sosionomikoulutuksessa avoimia ongelmia ratkottaessa” vastaväittäjänä toimi professori Juha Hämäläimen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Miika Marttunen (Jyväskylän yliopisto).

Sosiaalialan työn arjessa etsitään ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat monimutkaisia ja usein myös ennakoimattomia. Niiden ratkaisemisessa on huomioitava useita näkökulmia ja punnittava erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ammattilaisen tulee myös auttaa asiakasta ilmaisemaan oma näkemyksensä ja näin tukea hänen osallisuuttaan omassa elämässä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Sosiaalialan koulutuksessa on varmistettava, että opiskelijat pääsevät harjoittelemaan aitojen ongelmien ratkaisemista ja siinä tarvittavia argumentointitaitoja.

Lue lisää väitöksestä: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2017/09/tapahtuma-2017-09-21-10-05-25-809389