Kevään yhteishaku korkeakouluihin on käynnissä 15.- 30.3.2023. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa on tarjolla 2112 aloituspaikkaa ja 70 hakukohdetta, kahdeksalta eri alalta. Haussa on sekä amk- että yamk-tutkintoon johtavia koulutuksia, myös uutuuksia.  

Uusi insinöörikoulutus Kouvolassa

Kouvolan kampuksella käynnistyy syksyllä 2023 elintarviketekniikan insinöörikoulutus. Kasvipohjaisiin elintarvikkeisiin painottuvaa amk-tutkintoon johtavaa koulutusta ei ole tarjolla muualla Suomessa.

Koulutus on syntynyt työelämän tarpeista. Tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja oman hyvinvoinnin huolehtimisesta ovat johtaneet ruokavaliomuutoksiin, jotka lisäävät kasviperäisten elintarvikkeiden kysyntää. Elintarvikealalle tarvitaan nyt uusia osaajia esimerkiksi prosessiohjaukseen, tuotannonsuunnitteluun, tuotekehitykseen, pakkaamiseen, laadunhallintaan ja myös viranomaistehtäviin, yrittäjyyteen tai myyntiin liittyviin tehtäviin.

Kehittyvän elintarviketekniikan insinööriopinnoissa perehdytään erityisesti kasviperäisten raaka-aineiden prosessointiin ja tuotekehitykseen, turvalliseen käsittelyyn ja pakkaamiseen sekä tuotteistamiseen.

Uusia verkossa järjestettäviä yamk-koulutuksia

Haussa on myös kaksi uutta ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusta, jotka järjestetään verkossa.

Henkilöstöjohtamiseen ja viestintään keskittyvässä yamk-koulutuksessa opiskellaan kuinka henkilöstöön, viestintään ja johtamiseen kohdistuvia muutosprosesseja viedään läpi.  HR, viestintä ja johtaminen -koulutuksessa tutustutaan uusiin organisaatioviestinnän tapoihin ja välineisiin ja opitaan tuntemaan ajankohtaiset HR-johtamisen toimintamallit. Hybridityön, henkilöstön moninaisuuden ja yhdessä tekemisen kulttuuri on työelämässä arkea. Henkilöstöjohtamisen ja viestinnän uudenlaisille osaajille ja kehittäjille on nyt työelämässä tarvetta.

Parhaiten koulutus sopii tradenomeille, restonomeille ja medianomeille, mutta myös muu AMK-tutkinto tai yliopistotutkinto voi olla soveltuva.

Toinen uusi yamk-koulutus on liiketoiminnan vastuullisuuteen keskittyvä YAMK-koulutus. Kestävän liiketoiminnan kehittäjä -koulutuksessa opitaan kuinka kehitetään pk-yrityksen liiketoimintaa ja otetaan huomioon toiminnan taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset. Koulutuksen suorittaneet osaavat tunnistaa muuttuvasta toimintaympäristöstä mahdollisuuksia ja kilpailuedun lähteitä. Koulutus on tarkoitettu pk-yrityksissä työskenteleville kehittämishakuisille liiketoiminnan osaajille.

Hakuaikataulu

Haku on käynnissä 15.– 30.3.2023 osoitteessa www.opintopolku.fi. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 7.7. ja opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 14.7. Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2023.

Lisätiedot:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Hakijapalvelut, 044 702 8891, 040 585 6610, hakijapalvelut @ xamk.fi
Viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen, tiivi.pukkila-nupponen @ xamk.fi

Haussa olevat amk-koulutukset

Haussa olevat yamk-koulutukset