Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja Kotkan lukioiden väki kokoontuu tiistaina 3.9. vahvistamaan oppilaitosten yhteistyötä. Tilaisuuden pääpaino on opettajien välisissä keskusteluissa.

– Tarkoituksena on kannustaa keskusteluun menneestä ja tulevasta yhteistyöstä: mitä on jo tehty, mitä toiveita ja mahdollisuuksia nähdään jatkossa? Tavoitteena on ideoida yhdessä uusia, aluetta ja erityisesti opiskelijoita palvelevia yhteistyömuotoja, kertoo Xamkin opetuksen hallintojohtaja Eeva Kuoppala.

Lukioiden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen on valtakunnallisen koulutuspolitiikan keskeisiä teemoja.

– Lukiouudistuksen yhtenä tavoitteena on edistää lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen välistä yhteistyötä. Korkeakouluilla puolestaan on velvoite tiivistää yhteistyötä toisen asteen kanssa, toteaa Kuoppala.

Xamk tarjoaa lukiolaisille jo nyt mahdollisuuden laajaan korkeakouluopintotarjontaan sekä joustavat jatko-opiskelumahdollisuudet. Tavoitteena on, että lukio-opiskelijat pääsevät tutustumaan Xamkin opiskelumahdollisuuksiin osana opintojaan.

– Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen kautta lukiolaiset voivat tutustua ammattikorkeakouluopiskeluun ja kiinnostuksen kohteena olevaan alaan. Opettajien välinen yhteistyö korkeakoulun ja lukioiden välillä sujuvoittaa siirtymää lukiosta ammattikorkeakouluun sekä kehittää opetusta, toteaa jatkuvan oppimisen johtaja Pia-Mariana Toukkari Xamkista.

Lukioiden ja Xamkin yhteistyö hakee muotoaan erilaisten työelämään linkittyvien oppimisprojektien kautta. Yhteistyöprojekteissa lukiolaiset ja Xamkin opiskelijat vahvistavat työelämätaitojaan ja kehittävät osaamistaan omien osaamistavoitteidensa mukaisesti.

Yhteistyötilaisuus 3.9.2019

  • Noin 50 Kotkan seudun lukioiden opettajaa ja rehtoria saapuu Xamkin Kotkan kampukselle tiistaina 3.9.2019 klo 12-15.
  • Tilaisuudessa Xamkin esittelystä vastaavat opetuksen hallintojohtaja Eeva Kuoppala, avoimen ammattikorkeakoulun osalta jatkuvan oppimisen johtaja Pia-Mariana Toukkari sekä kirjaston johtaja, E-kampuksen päällikkö Pekka Uotila.

 

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

opetuksen hallintojohtaja Eeva Kuoppala, eeva.kuoppala@xamk.fi, puh. 040 842 0507