Kotkan Kantasatamaan rakennettavan tapahtumakeskuksen nimeksi tulee Satama Areena.
Tapahtumakeskukselle löytyi nimi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin opiskelijoille ja alumneille järjestetyn kilpailun kautta. Ehdotuksia kilpailuun tuli peräti 89 kappaletta.

”Voittajanimi antaa tapahtumakeskukselle vahvan kotkalaisen identiteetin. Nimen kautta merkittävälle paikalle tuleva rakennus asettuu luontevasti Kotkan moderniin arkkitehtuuriin, historiaa ja satamakaupungin luonnetta unohtamatta”, tapahtumakeskuksen toimitusjohtaja Minna Nyman perustelee.

Toimitusjohtaja Nymanin mielestä voittajanimi kertoo yksinkertaisuudessaan olennaisen. ”Se on kotkalaisille läheinen ja avautuu vieraalle helposti, se tarjoaa myös mielikuvitukselle rajattomat mahdollisuudet. Valittu nimi kääntää katseet kohti tulevaa ja suuriakin tapahtumia”.

Minna Nyman muistuttaa myös, että satama on aina tuonut Kotkalle vaurautta ja tarjonnut kotkalaisille työtä. ”Kotka tunnetaan sen satamista. Kaupunkimme uusi ylpeys kunnioittaa ja vahvistaa kotkalaisia arvoja”, Nyman korostaa.

Voittajaehdotuksen Satama Areena teki Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin alumni Henna Vertanen.

”Satama Areena onnittelee lämpimästi Hennaa hienosta oivalluksesta”, toimitusjohtaja Minna Nyman hymyilee.

Myös Xamkin koulutusalajohtaja Petteri Ikonen on tyytyväinen tulokseen. ”Oli todella hienoa, että Xamkin opiskelijat ja alumnit näin runsaasti osallistuivat nimikilpailuun. Mielestäni se osoittaa hienolla tavalla laajan kiinnostuksen uutta tapahtumakeskusta kohtaan ja samalla viestii positiivista odotusta koko kantasataman uudistumisesta. Onnea alumnimme Henna Vertanen ja Satama Aareena!”

Tiedote Kantasatama.fi

Lisätietoja: Satama Areena, toimitusjohtaja Minna Nyman, p. 040 7092982, minna.nyman@kotka.fi

 

*******

Satama Areena on vuonna 2023 Kotkan Kantasatamaan valmistuva tapahtumakeskus. Rakennuttaja on Backstaff Oy ja sen suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto ALA Oy.
Operatiivisesta toiminnasta vastaa Kotkan tapahtumakeskus Oy. Muunneltavat tilat soveltuvat erilaisille tapahtumille ja niiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota käytön helppouteen, toimivuuteen, samanaikaiseen käyttöön ja ekologisuuteen. Työt Kantasatamassa alkoivat maanpuhdistustöillä joulukuussa.

Xamkin uusi kampus rakennetaan Merikeskus Vellamon läheisyyteen, samaan aikaan rakennettavan tapahtumakeskuksen viereen ja rakennuksista muodostuu yksi kokonaisuus.